Advanced

Styrelsens strategiroll i kreativa företag - ett ramverk

Nordin, Johanna; Palmqvist, Martin and Walberg, Anna (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte:
Syftet med vår uppsats är att skapa ett teoretiskt ramverk som beskriver styrelsens strategiarbete i kreativa företag. Vår önskan är att det teoretiska ramverket kan utgöra en ansats till framtida fördjupning inom ämnet och även appliceras på företag utanför den kreativa industrin. Metod: Vi har valt att angripa vår uppsats utifrån den kvalitativa metoden med en iterativ ansats där vi upprepade gånger förflyttar oss mellan teori och praktik. Ett normativt teoretiskt ramverk skapas för att sedan prövas på den insamlade empirin från de semistrukturerade intervjuerna. Teori: Vi studerar styrelsens strategiarbete i kreativa företag och utgår således från teorier inom bolagsstyrning, strategiarbete samt kreativitet och kreativa... (More)
Syfte:
Syftet med vår uppsats är att skapa ett teoretiskt ramverk som beskriver styrelsens strategiarbete i kreativa företag. Vår önskan är att det teoretiska ramverket kan utgöra en ansats till framtida fördjupning inom ämnet och även appliceras på företag utanför den kreativa industrin. Metod: Vi har valt att angripa vår uppsats utifrån den kvalitativa metoden med en iterativ ansats där vi upprepade gånger förflyttar oss mellan teori och praktik. Ett normativt teoretiskt ramverk skapas för att sedan prövas på den insamlade empirin från de semistrukturerade intervjuerna. Teori: Vi studerar styrelsens strategiarbete i kreativa företag och utgår således från teorier inom bolagsstyrning, strategiarbete samt kreativitet och kreativa industrier. Exempel på teorier som används är: den aktiva skolan, Heracleous strategiskt tänkande och strategisk planering, stewardshipteorin och den resursberoende teorin. Empiri: Samtliga av våra studieobjekt är kreativa företag och utgörs av: Skissernas Museum, Malmö Stadsteater, Ystads Teater AB samt Skånes Dansteater. Resultat: Vi har uppnått uppsatsens syfte i och med skapandet av ett teoretiskt generaliserbart ramverk som beskriver styrelsens strategiarbete i kreativa företag. Ramverket utgör en ansats till framtida fördjupning inom ämnet och kan appliceras på företag utanför den kreativa industrin. Resultatet av analysen erfordrade en revidering av det normativa teoretiska ramverket. Avvikelsen orsakades enligt vår mening av våra inledande felaktiga föreställningar om styrelsens strategiroll i kreativa företag. Styrelsen innehar en relativt passiv strategiroll som främst utgörs av kontroll över företagsledningens strategiarbete. Strategiarbetet i kreativa företag faller således under ledningens ansvar, till vilket styrelsen kan bistå med bidrag som främjar kreativitet i verksamheten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nordin, Johanna; Palmqvist, Martin and Walberg, Anna
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Aktiv styrelse, Bolagsstyrning, Kreativa företag, Kreativitet, Styrelsens strategiroll, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1619732
date added to LUP
2010-06-04 00:00:00
date last changed
2012-04-02 18:13:02
@misc{1619732,
 abstract   = {Syfte:
Syftet med vår uppsats är att skapa ett teoretiskt ramverk som beskriver styrelsens strategiarbete i kreativa företag. Vår önskan är att det teoretiska ramverket kan utgöra en ansats till framtida fördjupning inom ämnet och även appliceras på företag utanför den kreativa industrin. Metod: Vi har valt att angripa vår uppsats utifrån den kvalitativa metoden med en iterativ ansats där vi upprepade gånger förflyttar oss mellan teori och praktik. Ett normativt teoretiskt ramverk skapas för att sedan prövas på den insamlade empirin från de semistrukturerade intervjuerna. Teori: Vi studerar styrelsens strategiarbete i kreativa företag och utgår således från teorier inom bolagsstyrning, strategiarbete samt kreativitet och kreativa industrier. Exempel på teorier som används är: den aktiva skolan, Heracleous strategiskt tänkande och strategisk planering, stewardshipteorin och den resursberoende teorin. Empiri: Samtliga av våra studieobjekt är kreativa företag och utgörs av: Skissernas Museum, Malmö Stadsteater, Ystads Teater AB samt Skånes Dansteater. Resultat: Vi har uppnått uppsatsens syfte i och med skapandet av ett teoretiskt generaliserbart ramverk som beskriver styrelsens strategiarbete i kreativa företag. Ramverket utgör en ansats till framtida fördjupning inom ämnet och kan appliceras på företag utanför den kreativa industrin. Resultatet av analysen erfordrade en revidering av det normativa teoretiska ramverket. Avvikelsen orsakades enligt vår mening av våra inledande felaktiga föreställningar om styrelsens strategiroll i kreativa företag. Styrelsen innehar en relativt passiv strategiroll som främst utgörs av kontroll över företagsledningens strategiarbete. Strategiarbetet i kreativa företag faller således under ledningens ansvar, till vilket styrelsen kan bistå med bidrag som främjar kreativitet i verksamheten.},
 author    = {Nordin, Johanna and Palmqvist, Martin and Walberg, Anna},
 keyword   = {Aktiv styrelse,Bolagsstyrning,Kreativa företag,Kreativitet,Styrelsens strategiroll,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Styrelsens strategiroll i kreativa företag - ett ramverk},
 year     = {2010},
}