Advanced

Tillväxt och bolagsstyrning i snabbväxande företag

Bloom, Gunnar and Block, Anna (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Att finna och beskriva mönster i företagets utvecklingsstadier samt att belysa hur olika kategorier inom bolagsstyrning formaliseras under ett företags tillväxt. Målsättningen är att vår uppsats ska bidra till en större kunskap kring hur bolagsstyrningen faktiskt formas när företaget växer kraftigt under en begränsad tidsperiod.
Uppsatsen har en abduktiv ansats med en kvalitativ utgångspunkt. Data har samlats in från primära källor i form av semistrukturerade intervjuer och från sekundära källor i form av årsredovisningar.
Det teoretiska perspektivet utgår från Greiners livscykelperspektiv. Därutöver har agentteorin beaktats.
Intervjuer har utgjort grunder för empirin. Dessa har blivit understödda av tryckt material i form av... (More)
Att finna och beskriva mönster i företagets utvecklingsstadier samt att belysa hur olika kategorier inom bolagsstyrning formaliseras under ett företags tillväxt. Målsättningen är att vår uppsats ska bidra till en större kunskap kring hur bolagsstyrningen faktiskt formas när företaget växer kraftigt under en begränsad tidsperiod.
Uppsatsen har en abduktiv ansats med en kvalitativ utgångspunkt. Data har samlats in från primära källor i form av semistrukturerade intervjuer och från sekundära källor i form av årsredovisningar.
Det teoretiska perspektivet utgår från Greiners livscykelperspektiv. Därutöver har agentteorin beaktats.
Intervjuer har utgjort grunder för empirin. Dessa har blivit understödda av tryckt material i form av årsredovisningar.
Tillväxten medför formaliseringsförändringar i såväl organisationsstrukturen, ledningens fokus, styrelsens inställning kontrollsystemen som ledningens belöningssystem. Bolagsstyrningen och tillväxten kommer att påverka varandra växelvis. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bloom, Gunnar and Block, Anna
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Corporate governance, bolagsstyrning, gasellföretag, snabb tillväxt, styrelse, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1619764
date added to LUP
2010-06-04 00:00:00
date last changed
2012-04-02 18:12:17
@misc{1619764,
 abstract   = {Att finna och beskriva mönster i företagets utvecklingsstadier samt att belysa hur olika kategorier inom bolagsstyrning formaliseras under ett företags tillväxt. Målsättningen är att vår uppsats ska bidra till en större kunskap kring hur bolagsstyrningen faktiskt formas när företaget växer kraftigt under en begränsad tidsperiod.
Uppsatsen har en abduktiv ansats med en kvalitativ utgångspunkt. Data har samlats in från primära källor i form av semistrukturerade intervjuer och från sekundära källor i form av årsredovisningar.
Det teoretiska perspektivet utgår från Greiners livscykelperspektiv. Därutöver har agentteorin beaktats.
Intervjuer har utgjort grunder för empirin. Dessa har blivit understödda av tryckt material i form av årsredovisningar.
Tillväxten medför formaliseringsförändringar i såväl organisationsstrukturen, ledningens fokus, styrelsens inställning kontrollsystemen som ledningens belöningssystem. Bolagsstyrningen och tillväxten kommer att påverka varandra växelvis.},
 author    = {Bloom, Gunnar and Block, Anna},
 keyword   = {Corporate governance,bolagsstyrning,gasellföretag,snabb tillväxt,styrelse,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tillväxt och bolagsstyrning i snabbväxande företag},
 year     = {2010},
}