Advanced

”de 20 sista metrarna” - vilka faktorer leder fram till att slut i hyllan uppstår i butik?

Sjöström, Katarina and Redlund, Jakob (2010)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Titel/Beskrivning: ”de 20 sista metrarna” - vilka faktorer leder fram till att slut i hyllan uppstår i butik? ”… en kvalitativ studie om samverkan, relationer och förutsättningar hos och mellan ledande kedjor samt leverantörer inom dagligvarubranschen…” Syfte: Syftet med denna studie är att identifiera orsaker som ger upphov i slut i hyllan och vilka konsekvenser problemet leder fram till för slutkonsumenten, leverantör och kedja. Forskningsfråga: Varför uppstår slut i hyllan i butik?
Metod: Vi har utfört en kvalitativ studie med det som bäst kan liknas en induktiv ansats. Problemet vi valt att undersöka har en stark empirisk anknytning och forskningsmetoden har därför varit att utföra semistrukturerade intervjuer med åtta branschkunniga... (More)
Titel/Beskrivning: ”de 20 sista metrarna” - vilka faktorer leder fram till att slut i hyllan uppstår i butik? ”… en kvalitativ studie om samverkan, relationer och förutsättningar hos och mellan ledande kedjor samt leverantörer inom dagligvarubranschen…” Syfte: Syftet med denna studie är att identifiera orsaker som ger upphov i slut i hyllan och vilka konsekvenser problemet leder fram till för slutkonsumenten, leverantör och kedja. Forskningsfråga: Varför uppstår slut i hyllan i butik?
Metod: Vi har utfört en kvalitativ studie med det som bäst kan liknas en induktiv ansats. Problemet vi valt att undersöka har en stark empirisk anknytning och forskningsmetoden har därför varit att utföra semistrukturerade intervjuer med åtta branschkunniga personer. Slutsats och rekommendation: De största orsakerna till att problemet uppstår ligger på butiksnivå och då handlar det framförallt om felaktigheter i beställningsrutinerna. Det beror även på att personalen i butikerna saknar tillräcklig förståelse om konsekvenserna av slut i hyllan. I grunden finns ett ledarskapsproblem vilket betyder att de ansvariga inte kan förmå sin personal till att agera på nödvändigt sätt såväl som att de inte styr butikerna på det sättet som krävs. För att lösa ett sådant omfattande problem, eftersom det rör sig om så många butiker, krävs ett mer fokuserat arbete från alla parter i värdekedjan. Att tackla problemet som ensam aktör är en väldigt svår uppgift och därför krävs det att kedjor och leverantörer på en bred front samarbetar för att komma till en konsensus om ett branschöverskridande kollaboration som skulle kräva ett mer öppet samarbete. Ett närmare vertikalt samarbete mellan leverantör och kedja behövs för att maximera mervärdet för slutkonsumenten och det finns många sätt samarbetet kan bli bättre än vad det är idag. Det är därför avgörande för att parterna i värdekedjan att åsidosätta sina egenintressen för att komma fram till en lösning för att skapa bästa möjliga service åt slutkonsumenten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sjöström, Katarina and Redlund, Jakob
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
slut i hyllan/ out of stock, efficient consumer response, lean production, värdekedja, supply chain management, quick response technologies, planogram, egna varumärken, dagligvaruhandel, detaljhandel, retail
language
Swedish
id
1619791
date added to LUP
2010-06-18 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:11:48
@misc{1619791,
 abstract   = {Titel/Beskrivning: ”de 20 sista metrarna” - vilka faktorer leder fram till att slut i hyllan uppstår i butik? ”… en kvalitativ studie om samverkan, relationer och förutsättningar hos och mellan ledande kedjor samt leverantörer inom dagligvarubranschen…” Syfte: Syftet med denna studie är att identifiera orsaker som ger upphov i slut i hyllan och vilka konsekvenser problemet leder fram till för slutkonsumenten, leverantör och kedja. Forskningsfråga: Varför uppstår slut i hyllan i butik?
Metod: Vi har utfört en kvalitativ studie med det som bäst kan liknas en induktiv ansats. Problemet vi valt att undersöka har en stark empirisk anknytning och forskningsmetoden har därför varit att utföra semistrukturerade intervjuer med åtta branschkunniga personer. Slutsats och rekommendation: De största orsakerna till att problemet uppstår ligger på butiksnivå och då handlar det framförallt om felaktigheter i beställningsrutinerna. Det beror även på att personalen i butikerna saknar tillräcklig förståelse om konsekvenserna av slut i hyllan. I grunden finns ett ledarskapsproblem vilket betyder att de ansvariga inte kan förmå sin personal till att agera på nödvändigt sätt såväl som att de inte styr butikerna på det sättet som krävs. För att lösa ett sådant omfattande problem, eftersom det rör sig om så många butiker, krävs ett mer fokuserat arbete från alla parter i värdekedjan. Att tackla problemet som ensam aktör är en väldigt svår uppgift och därför krävs det att kedjor och leverantörer på en bred front samarbetar för att komma till en konsensus om ett branschöverskridande kollaboration som skulle kräva ett mer öppet samarbete. Ett närmare vertikalt samarbete mellan leverantör och kedja behövs för att maximera mervärdet för slutkonsumenten och det finns många sätt samarbetet kan bli bättre än vad det är idag. Det är därför avgörande för att parterna i värdekedjan att åsidosätta sina egenintressen för att komma fram till en lösning för att skapa bästa möjliga service åt slutkonsumenten.},
 author    = {Sjöström, Katarina and Redlund, Jakob},
 keyword   = {slut i hyllan/ out of stock,efficient consumer response,lean production,värdekedja,supply chain management,quick response technologies,planogram,egna varumärken,dagligvaruhandel,detaljhandel,retail},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {”de 20 sista metrarna” - vilka faktorer leder fram till att slut i hyllan uppstår i butik?},
 year     = {2010},
}