Advanced

Det är tur vi inte är i samarbete med Tiger Woods - En studie om celebrity endorsement, val av celebritetet, effekter och dess risker.

Persson Stiernswärd, Philip and Klingstedt, Andreas (2010)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Sammanfattning Titel: Det är tur att vi inte är i ett samarbete med Tiger Woods - En studie om celebrity endorsement, val av celebritetet, effekter och dess risker. Författare: Andreas Klingstedt och Philip Persson Stiernswärd Utbildning & Nivå: Magisteruppsats, Magisterprogrammet för Service Management, Lunds Universitet Campus Helsingborg Handledare: Jörgen Eksell och Pia Valentin Rehncrona Problemformulering: En trend inom varumärkesarbete är att nyttja en celebritet för att förtydliga varumärkets image. Det finns risker med denna metod som t.ex. att celebriteten blir involverad i en skandal. Vikten av att välja rätt celebritet blir därför avgörande. Hur går företag tillväga för att hitta rätt person? Syfte: Syftet med vår studie är... (More)
Sammanfattning Titel: Det är tur att vi inte är i ett samarbete med Tiger Woods - En studie om celebrity endorsement, val av celebritetet, effekter och dess risker. Författare: Andreas Klingstedt och Philip Persson Stiernswärd Utbildning & Nivå: Magisteruppsats, Magisterprogrammet för Service Management, Lunds Universitet Campus Helsingborg Handledare: Jörgen Eksell och Pia Valentin Rehncrona Problemformulering: En trend inom varumärkesarbete är att nyttja en celebritet för att förtydliga varumärkets image. Det finns risker med denna metod som t.ex. att celebriteten blir involverad i en skandal. Vikten av att välja rätt celebritet blir därför avgörande. Hur går företag tillväga för att hitta rätt person? Syfte: Syftet med vår studie är tudelat. Det första delsyftet är att skapa en bredare förståelse för hur företag på den svenska marknaden resonerar vid val av celebritet, samt innebörden av celebritetens roll för företagets varumärke. Frågeställningar: • Hur ser urvalsprocessen ut när svenska verksamheter idag väljer sin endorser?
• Vad innebär celebritetens roll i samarbetet för företagets varumärke?
• Vilka risker och problem utsätter företagen sitt varumärke för i användandet av denna strategi? Metod: För att skapa en förståelse inom ämnet valde vi att arbeta med kvalitativa intervjuer med företag som arbetar eller har arbetat med celebrity endorsement. Vidare har vi med hjälp av vårt insamlade material ställt detta i relation till de teorier som finns inom ämnet för att kunna besvara våra frågeställningar. Nyckelord: Celebrity endorsement, varumärke, celebrity endorser. Resultat: Vi kan konstatera att urvalsprocessen av en endorser främst beror på huruvida celebriteten övernesstämmer med målgruppen och varumärket. Gällande risker och problem kan vi konstatera att företag inte är oroliga i hög utsträckning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson Stiernswärd, Philip and Klingstedt, Andreas
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
celebrity endorsement, kändisreklam, varumärke, varumärkesbygge
language
Swedish
id
1619804
date added to LUP
2010-06-18 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:11:51
@misc{1619804,
 abstract   = {Sammanfattning Titel: Det är tur att vi inte är i ett samarbete med Tiger Woods - En studie om celebrity endorsement, val av celebritetet, effekter och dess risker. Författare: Andreas Klingstedt och Philip Persson Stiernswärd Utbildning & Nivå: Magisteruppsats, Magisterprogrammet för Service Management, Lunds Universitet Campus Helsingborg Handledare: Jörgen Eksell och Pia Valentin Rehncrona Problemformulering: En trend inom varumärkesarbete är att nyttja en celebritet för att förtydliga varumärkets image. Det finns risker med denna metod som t.ex. att celebriteten blir involverad i en skandal. Vikten av att välja rätt celebritet blir därför avgörande. Hur går företag tillväga för att hitta rätt person? Syfte: Syftet med vår studie är tudelat. Det första delsyftet är att skapa en bredare förståelse för hur företag på den svenska marknaden resonerar vid val av celebritet, samt innebörden av celebritetens roll för företagets varumärke. Frågeställningar: •	Hur ser urvalsprocessen ut när svenska verksamheter idag väljer sin endorser?
•	Vad innebär celebritetens roll i samarbetet för företagets varumärke?
•	Vilka risker och problem utsätter företagen sitt varumärke för i användandet av denna strategi? Metod: För att skapa en förståelse inom ämnet valde vi att arbeta med kvalitativa intervjuer med företag som arbetar eller har arbetat med celebrity endorsement. Vidare har vi med hjälp av vårt insamlade material ställt detta i relation till de teorier som finns inom ämnet för att kunna besvara våra frågeställningar. Nyckelord: Celebrity endorsement, varumärke, celebrity endorser. Resultat: Vi kan konstatera att urvalsprocessen av en endorser främst beror på huruvida celebriteten övernesstämmer med målgruppen och varumärket. Gällande risker och problem kan vi konstatera att företag inte är oroliga i hög utsträckning.},
 author    = {Persson Stiernswärd, Philip and Klingstedt, Andreas},
 keyword   = {celebrity endorsement,kändisreklam,varumärke,varumärkesbygge},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Det är tur vi inte är i samarbete med Tiger Woods - En studie om celebrity endorsement, val av celebritetet, effekter och dess risker.},
 year     = {2010},
}