Advanced

Effektivisering av lagerstyrning på AB Ph Nederman & Co

Engstrand, Anna (2010) MTT820
Engineering Logistics
Abstract (Swedish)
<b>Problemformulering:</b> Idag styrs lagren på Nederman genom ett beställningspunktssystem
där beställningspunkterna är baserade på historisk efterfrågan, ledtid
och en parameter kallad bas SS som beskriver hur många dagars
förbrukning som ska finnas i säkerhetslager. bas SS är given i en prisoch
frekvensmatris vilket leder till att storleken på säkerhetslagret för
en specifik artikel bestäms utifrån vilket pris och vilken
uttagsfrekvens artikeln har.<br>
Nederman har tre olika produktgrupper, inköpta slutartiklar, inköpta
komponenter och tillverkade slutartiklar. Däremot finns bara två pris
och frekvensmatriser med bas SS definierade, en för inköpta artiklar
och en för tillverkade artiklar. Fastän egenskaper för inköpta
... (More)
<b>Problemformulering:</b> Idag styrs lagren på Nederman genom ett beställningspunktssystem
där beställningspunkterna är baserade på historisk efterfrågan, ledtid
och en parameter kallad bas SS som beskriver hur många dagars
förbrukning som ska finnas i säkerhetslager. bas SS är given i en prisoch
frekvensmatris vilket leder till att storleken på säkerhetslagret för
en specifik artikel bestäms utifrån vilket pris och vilken
uttagsfrekvens artikeln har.<br>
Nederman har tre olika produktgrupper, inköpta slutartiklar, inköpta
komponenter och tillverkade slutartiklar. Däremot finns bara två pris
och frekvensmatriser med bas SS definierade, en för inköpta artiklar
och en för tillverkade artiklar. Fastän egenskaper för inköpta
slutartiklar och inköpta komponenter skiljer sig åt har artiklarna
samma antal dagars förbrukning i säkerhetslager. Detta är ett problem
som Nederman vill komma till rätta med och istället skapa matriser
som innehåller servicenivåer som genererar en tillfredställande total
orderradservice för de tre olika produktgrupperna.<br>
<b>Syfte:</b> Syftet med examensarbetet är att skapa tre matriser, en för vardera
produktgrupp, med servicenivåer som genererar samma totala
orderradservice som Nederman uppnår idag. Om inte den totala
orderradservice som Nederman uppnår idag är tillfredställande skapas
matriser innehållande servicenivåer för att generera en total
orderradservice på 92 procent. Vidare syftar examensarbetet till att
analysera effekterna som matriserna innebär med avseende på
kapitalbindning i komponent- och färdigvarulager.<br>
<b>Metod:</b> Studien bygger främst på kvantitativ data insamlad från Nedermans
affärssystem IFS men även kvalitativ data som insamlats genom
samtal med berörd personal på Nederman. Valet av
undersökningsansats är en kartläggning då syftet med studien har
varit att dra statistiska slutsatser och det som kartlagts är Nedermans
totala orderradservice för de olika produktgrupperna.<br>
<b>Slutsatser:</b> Denna studie visar att Nederman bör höja sin totala orderradservice
för inköpta slutartiklar och tillverkade slutartiklar medan den totala
orderradservicen för inköpta komponenter idag är tillfredställande.
Att höja orderradservicen kommer att leda till att kapitalbindningen i
färdigvarulagret ökar med 22 procent medan kapitalbindningen i
komponentlagret kan minskas med 12 procent.
Vidare bör Nederman införa ett nytt mer teoretiskt korrekt sätt vid
beräkning av beställningspunkter då det är visat att kapitalbindningen
kan sänkas både för komponent- och färdigvarulager genom att införa
det teoretiska beräkningssättet.
Slutligen bör Nederman även se över storleken på sina
orderkvantiteter och vilka artiklar som idag är lagerstyrda som med
fördel skulle vara kundorderstyrda istället. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Engstrand, Anna
supervisor
organization
alternative title
Optimization of inventory control at AB Ph Nederman & Co
course
MTT820
year
type
M1 - University Diploma
subject
keywords
orderradservice, beställningspunkter, Lagerstyrning, säkerhetslager
report number
ISRN LUTMDN/TMTP--5705--SE
language
Swedish
additional info
ISRN LUTMDN/TMTP--5705--SE
id
1620388
date added to LUP
2010-06-18 15:30:27
date last changed
2010-06-18 15:30:27
@misc{1620388,
 abstract   = {<b>Problemformulering:</b> Idag styrs lagren på Nederman genom ett beställningspunktssystem
där beställningspunkterna är baserade på historisk efterfrågan, ledtid
och en parameter kallad bas SS som beskriver hur många dagars
förbrukning som ska finnas i säkerhetslager. bas SS är given i en prisoch
frekvensmatris vilket leder till att storleken på säkerhetslagret för
en specifik artikel bestäms utifrån vilket pris och vilken
uttagsfrekvens artikeln har.<br>
Nederman har tre olika produktgrupper, inköpta slutartiklar, inköpta
komponenter och tillverkade slutartiklar. Däremot finns bara två pris
och frekvensmatriser med bas SS definierade, en för inköpta artiklar
och en för tillverkade artiklar. Fastän egenskaper för inköpta
slutartiklar och inköpta komponenter skiljer sig åt har artiklarna
samma antal dagars förbrukning i säkerhetslager. Detta är ett problem
som Nederman vill komma till rätta med och istället skapa matriser
som innehåller servicenivåer som genererar en tillfredställande total
orderradservice för de tre olika produktgrupperna.<br>
<b>Syfte:</b> Syftet med examensarbetet är att skapa tre matriser, en för vardera
produktgrupp, med servicenivåer som genererar samma totala
orderradservice som Nederman uppnår idag. Om inte den totala
orderradservice som Nederman uppnår idag är tillfredställande skapas
matriser innehållande servicenivåer för att generera en total
orderradservice på 92 procent. Vidare syftar examensarbetet till att
analysera effekterna som matriserna innebär med avseende på
kapitalbindning i komponent- och färdigvarulager.<br>
<b>Metod:</b> Studien bygger främst på kvantitativ data insamlad från Nedermans
affärssystem IFS men även kvalitativ data som insamlats genom
samtal med berörd personal på Nederman. Valet av
undersökningsansats är en kartläggning då syftet med studien har
varit att dra statistiska slutsatser och det som kartlagts är Nedermans
totala orderradservice för de olika produktgrupperna.<br>
<b>Slutsatser:</b> Denna studie visar att Nederman bör höja sin totala orderradservice
för inköpta slutartiklar och tillverkade slutartiklar medan den totala
orderradservicen för inköpta komponenter idag är tillfredställande.
Att höja orderradservicen kommer att leda till att kapitalbindningen i
färdigvarulagret ökar med 22 procent medan kapitalbindningen i
komponentlagret kan minskas med 12 procent.
Vidare bör Nederman införa ett nytt mer teoretiskt korrekt sätt vid
beräkning av beställningspunkter då det är visat att kapitalbindningen
kan sänkas både för komponent- och färdigvarulager genom att införa
det teoretiska beräkningssättet.
Slutligen bör Nederman även se över storleken på sina
orderkvantiteter och vilka artiklar som idag är lagerstyrda som med
fördel skulle vara kundorderstyrda istället.},
 author    = {Engstrand, Anna},
 keyword   = {orderradservice,beställningspunkter,Lagerstyrning,säkerhetslager},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Effektivisering av lagerstyrning på AB Ph Nederman & Co},
 year     = {2010},
}