Advanced

Förväntningsgap och dess effekter på samarbetet mellan intern- och externrevisorer

Estevens Pereira, Petra; Gabrielsson, Cecilia and Kiö, Viveca (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka ett eventuellt förväntnings- och prestationsgap mellan internrevisorer och externrevisorer vad gäller internrevisorernas roll och arbete samt ett sådant gaps konsekvenser för parternas samarbete. Metod: Denna uppsats är baserad på en hermeneutisk kunskapstro och utförd i en liten N-studie av kvalitativ karaktär. Det empiriska materialet har insamlats genom semistrukturerade intervjuer. För att nå slutsatserna har vi arbetat enligt en abduktiv ansats. Teoretiska perspektiv: Utgångspunkten för uppsatsen är dels en litterär referensram av internrevisorers arbete samt deras samarbete med externrevisorer, dels en modifierad version av förväntnings- och prestationsgapet inom revision och en... (More)
Syfte: Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka ett eventuellt förväntnings- och prestationsgap mellan internrevisorer och externrevisorer vad gäller internrevisorernas roll och arbete samt ett sådant gaps konsekvenser för parternas samarbete. Metod: Denna uppsats är baserad på en hermeneutisk kunskapstro och utförd i en liten N-studie av kvalitativ karaktär. Det empiriska materialet har insamlats genom semistrukturerade intervjuer. För att nå slutsatserna har vi arbetat enligt en abduktiv ansats. Teoretiska perspektiv: Utgångspunkten för uppsatsen är dels en litterär referensram av internrevisorers arbete samt deras samarbete med externrevisorer, dels en modifierad version av förväntnings- och prestationsgapet inom revision och en modell för förväntningar. Empiri: Vår emiriska undersökning består av semi-strukturerade intervjuer med fyra internrevisorer inom olika branscher och organisationer samt fyra extern-revisorer. Slutsatser: Vi kan konstatera att det existerar ett förväntnings- och prestationsgap mellan intern- och externrevisorer, med grund i internrevisorns certifiering och oberoende. Konsekvensen blir ett icke-optimalt samarbete. Samtidigt visar vår undersökning att externrevisorer är positivt inställda till internrevision, vilket leder oss till att tro att samarbetet kan komma att utvecklas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Estevens Pereira, Petra; Gabrielsson, Cecilia and Kiö, Viveca
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Internrevisor, externrevisor, förväntningar, samarbete, förväntnings- och prestationsgap, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1620537
date added to LUP
2010-01-26 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:57:05
@misc{1620537,
 abstract   = {Syfte: Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka ett eventuellt förväntnings- och prestationsgap mellan internrevisorer och externrevisorer vad gäller internrevisorernas roll och arbete samt ett sådant gaps konsekvenser för parternas samarbete. Metod: Denna uppsats är baserad på en hermeneutisk kunskapstro och utförd i en liten N-studie av kvalitativ karaktär. Det empiriska materialet har insamlats genom semistrukturerade intervjuer. För att nå slutsatserna har vi arbetat enligt en abduktiv ansats. Teoretiska perspektiv: Utgångspunkten för uppsatsen är dels en litterär referensram av internrevisorers arbete samt deras samarbete med externrevisorer, dels en modifierad version av förväntnings- och prestationsgapet inom revision och en modell för förväntningar. Empiri: Vår emiriska undersökning består av semi-strukturerade intervjuer med fyra internrevisorer inom olika branscher och organisationer samt fyra extern-revisorer. Slutsatser: Vi kan konstatera att det existerar ett förväntnings- och prestationsgap mellan intern- och externrevisorer, med grund i internrevisorns certifiering och oberoende. Konsekvensen blir ett icke-optimalt samarbete. Samtidigt visar vår undersökning att externrevisorer är positivt inställda till internrevision, vilket leder oss till att tro att samarbetet kan komma att utvecklas.},
 author    = {Estevens Pereira, Petra and Gabrielsson, Cecilia and Kiö, Viveca},
 keyword   = {Internrevisor,externrevisor,förväntningar,samarbete,förväntnings- och prestationsgap,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förväntningsgap och dess effekter på samarbetet mellan intern- och externrevisorer},
 year     = {2010},
}