Advanced

Att vilja bli accepterad – En studie av ett tobaksbolags användning av CSR

Lundin, Johan (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med denna studie är att utifrån en deskriptiv ansats och med ett diskursanalytiskt angreppssätt studera ett tobaksbolags förmedlade verksamhet med Corporate Social Responsibility (CSR). Detta för att belysa hur tobaksbolag hanterar en legitimitetskris genom att kommunicera verksamhet inom CSR. Utifrån ett tobaksbolags förmedlade CSR-verksamhet skall även konsekvenser för CSR som företags praktik diskuteras. Metod: Studien har genomförts utifrån en kvalitativ ansats där en kritisk diskursanalys applicerats på ett representativt fall. Teoretiska perspektiv: Utifrån ett socialkonstruktionistiskt förhållningssätt har Faircloughs kritiska diskursanalys (CDA) använts där diskursiva konstruktioner av CSR och legitimitet inbegripits... (More)
Syfte: Syftet med denna studie är att utifrån en deskriptiv ansats och med ett diskursanalytiskt angreppssätt studera ett tobaksbolags förmedlade verksamhet med Corporate Social Responsibility (CSR). Detta för att belysa hur tobaksbolag hanterar en legitimitetskris genom att kommunicera verksamhet inom CSR. Utifrån ett tobaksbolags förmedlade CSR-verksamhet skall även konsekvenser för CSR som företags praktik diskuteras. Metod: Studien har genomförts utifrån en kvalitativ ansats där en kritisk diskursanalys applicerats på ett representativt fall. Teoretiska perspektiv: Utifrån ett socialkonstruktionistiskt förhållningssätt har Faircloughs kritiska diskursanalys (CDA) använts där diskursiva konstruktioner av CSR och legitimitet inbegripits i analysen. Empiri: Som empiri för studien har British American Tobaccos sociala redovisning för 2008 ”Sustainability Report 2008” använts. Slutsatser: För att hantera en upplevd legitimitetskris framställer sig BAT som ett företag som gör goda handlingar, vill göra gott samt uppvisar hög moral. Detta har framkommit i genomförda diskursanalysen där fem diskursiva teman kan påvisas: tobak som moraliskt humanism, tobak som miljönytta, tobak som samhällsnytta samt tobak som intressentnytta. Analys av den sociala praktiken visar att BAT influeras av nyliberala tankegångar samt plikt- och konsekvensetiska teorier. Analysen påpekar att ett tobaksbolags användning av CSR är motsägelsefullt, varav två motsägelsefulla metaforer för att illustrera ett tobaksbolags användning av CSR konstruerats: BAT som en moralisk parasit samt BAT som altruistisk nyliberal. Eventuella konsekvenser för CSR som företags praktik kan innebära att begreppet urholkas i och med dess lättillgänglighet för alla typer av företag och organisationer. Att påpeka är även åtskillnaden mellan förmedlad CSR och realiserad CSR, vilket är tänkbara perspektiv för framtida studier av företag med legitimitetsproblem. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundin, Johan
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
CSR, legitimitet, tobaksbolag, kritisk diskursanalys, fallstudie, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1620543
date added to LUP
2010-06-04 00:00:00
date last changed
2012-04-02 18:04:25
@misc{1620543,
 abstract   = {Syfte: Syftet med denna studie är att utifrån en deskriptiv ansats och med ett diskursanalytiskt angreppssätt studera ett tobaksbolags förmedlade verksamhet med Corporate Social Responsibility (CSR). Detta för att belysa hur tobaksbolag hanterar en legitimitetskris genom att kommunicera verksamhet inom CSR. Utifrån ett tobaksbolags förmedlade CSR-verksamhet skall även konsekvenser för CSR som företags praktik diskuteras. Metod: Studien har genomförts utifrån en kvalitativ ansats där en kritisk diskursanalys applicerats på ett representativt fall. Teoretiska perspektiv: Utifrån ett socialkonstruktionistiskt förhållningssätt har Faircloughs kritiska diskursanalys (CDA) använts där diskursiva konstruktioner av CSR och legitimitet inbegripits i analysen. Empiri: Som empiri för studien har British American Tobaccos sociala redovisning för 2008 ”Sustainability Report 2008” använts. Slutsatser: För att hantera en upplevd legitimitetskris framställer sig BAT som ett företag som gör goda handlingar, vill göra gott samt uppvisar hög moral. Detta har framkommit i genomförda diskursanalysen där fem diskursiva teman kan påvisas: tobak som moraliskt humanism, tobak som miljönytta, tobak som samhällsnytta samt tobak som intressentnytta. Analys av den sociala praktiken visar att BAT influeras av nyliberala tankegångar samt plikt- och konsekvensetiska teorier. Analysen påpekar att ett tobaksbolags användning av CSR är motsägelsefullt, varav två motsägelsefulla metaforer för att illustrera ett tobaksbolags användning av CSR konstruerats: BAT som en moralisk parasit samt BAT som altruistisk nyliberal. Eventuella konsekvenser för CSR som företags praktik kan innebära att begreppet urholkas i och med dess lättillgänglighet för alla typer av företag och organisationer. Att påpeka är även åtskillnaden mellan förmedlad CSR och realiserad CSR, vilket är tänkbara perspektiv för framtida studier av företag med legitimitetsproblem.},
 author    = {Lundin, Johan},
 keyword   = {CSR,legitimitet,tobaksbolag,kritisk diskursanalys,fallstudie,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att vilja bli accepterad – En studie av ett tobaksbolags användning av CSR},
 year     = {2010},
}