Advanced

L2-inlärarnas attityder och mål

Balogh, Krisztina LU (2010) SVEK12 20092
Division of Swedish subjects, Danish, and Icelandic
Abstract (Swedish)
Uppsatsens syfte är att undersöka vilka attityder vuxna som läser svenska som andraspråk har till sin svenskinlärning och om de kan redovisa motiv för sin egen inlärning. Jag ville även se om det finns en koppling mellan motivation och studieresultat och om dessa har samband med utbildningsbakgrund. Metoden är en enkätundersökning med öppna och slutna frågor som analyseras både kvalitativt och kvantitativt. Slutsatsen är att alla grupper kan redovisa motiv för sin inlärning men det finns skillnader vad som gäller typen av motivation. De högutbildades svar tyder på integrativ motivation medan de lågutbildades svar är mer typiska för instrumentell motivation.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Balogh, Krisztina LU
supervisor
organization
alternative title
En undersökning om elever som läser svenska för invandrare
course
SVEK12 20092
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
motivation, mål, sfi, språksociologi, attityder, L2-inlärning, utbildningsbakgrund
language
Swedish
id
1620691
date added to LUP
2010-10-11 16:11:08
date last changed
2015-12-14 13:27:02
@misc{1620691,
 abstract   = {Uppsatsens syfte är att undersöka vilka attityder vuxna som läser svenska som andraspråk har till sin svenskinlärning och om de kan redovisa motiv för sin egen inlärning. Jag ville även se om det finns en koppling mellan motivation och studieresultat och om dessa har samband med utbildningsbakgrund. Metoden är en enkätundersökning med öppna och slutna frågor som analyseras både kvalitativt och kvantitativt. Slutsatsen är att alla grupper kan redovisa motiv för sin inlärning men det finns skillnader vad som gäller typen av motivation. De högutbildades svar tyder på integrativ motivation medan de lågutbildades svar är mer typiska för instrumentell motivation.},
 author    = {Balogh, Krisztina},
 keyword   = {motivation,mål,sfi,språksociologi,attityder,L2-inlärning,utbildningsbakgrund},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {L2-inlärarnas attityder och mål},
 year     = {2010},
}