Advanced

Ägarstrukturer inom energibranschen - Hur påverkas möjligheterna till långsiktiga strategier?

Lindström, Christopher; Nilsson, Henrik and Lundberg, Oscar (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att utifrån de olika ägarstrukturer som finns för noterade företag och helstatliga företag beskriva samt analysera hur dessa påverkar möjligheterna till fastställandet av långsiktiga koncernstrategier.
Undersökningen har gjorts genom en kvalitativ metodansats med ett abduktivt angreppssätt. Datainsamlingen består främst av semi-strukturerade intervjuer.
Teoretiska perspektiv: Strategi, stakeholder theory, agency theory, ägarbeteende Vår primärdata består av intervjuer med strategi- och R&D-ansvarig Fortumkoncernen, R&D-ansvarig Fortum Sverige, f.d. nordenchef samt vice VD Vattenfall, analytiker på enheten för statligt ägande inom Näringsdepartementet, VD Svensk Energi, ansvarig vattenkraftsfrågor Svensk Energi.... (More)
Syftet med denna uppsats är att utifrån de olika ägarstrukturer som finns för noterade företag och helstatliga företag beskriva samt analysera hur dessa påverkar möjligheterna till fastställandet av långsiktiga koncernstrategier.
Undersökningen har gjorts genom en kvalitativ metodansats med ett abduktivt angreppssätt. Datainsamlingen består främst av semi-strukturerade intervjuer.
Teoretiska perspektiv: Strategi, stakeholder theory, agency theory, ägarbeteende Vår primärdata består av intervjuer med strategi- och R&D-ansvarig Fortumkoncernen, R&D-ansvarig Fortum Sverige, f.d. nordenchef samt vice VD Vattenfall, analytiker på enheten för statligt ägande inom Näringsdepartementet, VD Svensk Energi, ansvarig vattenkraftsfrågor Svensk Energi.
Slutsatser: I författande av långsiktiga koncernstrategier gynnas ett noterat företag av sin ägarstruktur. Ett helstatligt ägt företag har en kortsiktigare fokusering. Gällande stakeholders påverkas båda ägarstrukturerna, det går dock att identifiera skillnader i genomslagskraft gällande påverkan. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindström, Christopher; Nilsson, Henrik and Lundberg, Oscar
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Energimarknad, strategiutformning, stakeholder, agent, ägarbeteeende, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1621728
date added to LUP
2010-06-03 00:00:00
date last changed
2012-04-02 18:10:21
@misc{1621728,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats är att utifrån de olika ägarstrukturer som finns för noterade företag och helstatliga företag beskriva samt analysera hur dessa påverkar möjligheterna till fastställandet av långsiktiga koncernstrategier.
Undersökningen har gjorts genom en kvalitativ metodansats med ett abduktivt angreppssätt. Datainsamlingen består främst av semi-strukturerade intervjuer.
Teoretiska perspektiv: Strategi, stakeholder theory, agency theory, ägarbeteende Vår primärdata består av intervjuer med strategi- och R&D-ansvarig Fortumkoncernen, R&D-ansvarig Fortum Sverige, f.d. nordenchef samt vice VD Vattenfall, analytiker på enheten för statligt ägande inom Näringsdepartementet, VD Svensk Energi, ansvarig vattenkraftsfrågor Svensk Energi.
Slutsatser: I författande av långsiktiga koncernstrategier gynnas ett noterat företag av sin ägarstruktur. Ett helstatligt ägt företag har en kortsiktigare fokusering. Gällande stakeholders påverkas båda ägarstrukturerna, det går dock att identifiera skillnader i genomslagskraft gällande påverkan.},
 author    = {Lindström, Christopher and Nilsson, Henrik and Lundberg, Oscar},
 keyword   = {Energimarknad,strategiutformning,stakeholder,agent,ägarbeteeende,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ägarstrukturer inom energibranschen - Hur påverkas möjligheterna till långsiktiga strategier?},
 year     = {2010},
}