Advanced

Att styra med värderingar - Uttalade värderingar som verktyg att styra serviceorganisationer bestående av olika affärskoncept

Kinn, Anna; Jedenmark, Maria and Dagerås Östebo, Sara (2010)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Att omvandla uttalade värderingar till ett enhetligt beteende inom hela serviceorganisationen är idag ett vanligt problem, särskilt då flera affärskoncept ingår. Uttalade värderingar som formuleras utan förankring till organisationens strategi riskerar att resultera i tomma ord och ge en felaktig känsla av organisationskulturen. Fokus bör därför inte ligga på att förmedla ord på ett papper eller intranät. Det viktiga är att ge ett ingående underlag för rutiner och riktlinjer som påverkar organisationens beteende. Frågeställningen i kandidatuppsatsen lyder; Vilka möjligheter har en organisation med flera affärskoncept att arbeta med samma uttalade värderingar? Det empiriska materialet har samlats in genom kvalitativa forskningsintervjuer... (More)
Att omvandla uttalade värderingar till ett enhetligt beteende inom hela serviceorganisationen är idag ett vanligt problem, särskilt då flera affärskoncept ingår. Uttalade värderingar som formuleras utan förankring till organisationens strategi riskerar att resultera i tomma ord och ge en felaktig känsla av organisationskulturen. Fokus bör därför inte ligga på att förmedla ord på ett papper eller intranät. Det viktiga är att ge ett ingående underlag för rutiner och riktlinjer som påverkar organisationens beteende. Frågeställningen i kandidatuppsatsen lyder; Vilka möjligheter har en organisation med flera affärskoncept att arbeta med samma uttalade värderingar? Det empiriska materialet har samlats in genom kvalitativa forskningsintervjuer med personal från fallföretaget och framstående branschkonsulter. Val av intervjupersoner är grundat på den erfarenhet och kunskap de besitter inom ämnet. Det empiriska materialet har analyserats med hjälp av teorier inom MBV:s process i delarna förståelse, tillämpning och uppföljning. Uppsatsens resultat visar att en organisation med flera affärskoncept har stora möjligheter att arbeta med samma uttalade värderingar i den mån de används som ramar för de dagliga arbetsprestationerna. En avgörande faktor är att organisationens alla affärskoncept är engagerade i processen och att en gemensam förståelse samt språk skapas internt. En enad och mer sammansvetsad organisation, som tillvaratar personalens prestationer, ger goda förutsättningar att gynna frihet inom de uttalade värderingarnas ramar. För att följa upp effekten i de olika affärskoncepten, uttryckt genom organisationens beteende, krävs dock ett enhetligt och jämförbart mätverktyg. De uttalade värderingarna ses som nyckeln till framtidsvisionen genom att tydliggöra den gemensamma vägen till målet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kinn, Anna; Jedenmark, Maria and Dagerås Östebo, Sara
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
uttalade värderingar, management by values, management by objectives, kunskapsspridning, mätning, nilson group
language
Swedish
id
1621734
date added to LUP
2010-06-22 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:11:54
@misc{1621734,
 abstract   = {Att omvandla uttalade värderingar till ett enhetligt beteende inom hela serviceorganisationen är idag ett vanligt problem, särskilt då flera affärskoncept ingår. Uttalade värderingar som formuleras utan förankring till organisationens strategi riskerar att resultera i tomma ord och ge en felaktig känsla av organisationskulturen. Fokus bör därför inte ligga på att förmedla ord på ett papper eller intranät. Det viktiga är att ge ett ingående underlag för rutiner och riktlinjer som påverkar organisationens beteende. Frågeställningen i kandidatuppsatsen lyder; Vilka möjligheter har en organisation med flera affärskoncept att arbeta med samma uttalade värderingar? Det empiriska materialet har samlats in genom kvalitativa forskningsintervjuer med personal från fallföretaget och framstående branschkonsulter. Val av intervjupersoner är grundat på den erfarenhet och kunskap de besitter inom ämnet. Det empiriska materialet har analyserats med hjälp av teorier inom MBV:s process i delarna förståelse, tillämpning och uppföljning. Uppsatsens resultat visar att en organisation med flera affärskoncept har stora möjligheter att arbeta med samma uttalade värderingar i den mån de används som ramar för de dagliga arbetsprestationerna. En avgörande faktor är att organisationens alla affärskoncept är engagerade i processen och att en gemensam förståelse samt språk skapas internt. En enad och mer sammansvetsad organisation, som tillvaratar personalens prestationer, ger goda förutsättningar att gynna frihet inom de uttalade värderingarnas ramar. För att följa upp effekten i de olika affärskoncepten, uttryckt genom organisationens beteende, krävs dock ett enhetligt och jämförbart mätverktyg. De uttalade värderingarna ses som nyckeln till framtidsvisionen genom att tydliggöra den gemensamma vägen till målet.},
 author    = {Kinn, Anna and Jedenmark, Maria and Dagerås Östebo, Sara},
 keyword   = {uttalade värderingar,management by values,management by objectives,kunskapsspridning,mätning,nilson group},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att styra med värderingar - Uttalade värderingar som verktyg att styra serviceorganisationer bestående av olika affärskoncept},
 year     = {2010},
}