Advanced

"Med fjällen och sjön som en ridå i bakgrunden" -En kandidatuppsats om mindre tätorters möjligheter att verka i den annars storstadsdominerade upplevelseindustrin.

Lie, Anna (2010)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Titel: ”Med fjällen och sjön som en ridå i bakgrunden” – En kandidatuppsats om mindre tätorters möjligheter att verka i den annars storstadsdominerade upplevelseindustrin.
Författare: Bengtsson, Cecilia. Lie, Anna & Nordell, Lisa.
Handledare: Ek, Richard & Fuentes, Christian.
Nyckelord: destinationsutveckling, upplevelseindustrin, upplevelser, servicemötet, engagemang, upplevelserummet, andra kunder, image och identitet, samarbete samt kunskap. Syfte: Att se till mindre tätorters möjligheter att verka inom den annars storstadsdominerande upplevelseindustrin med avsikt att utveckla destinationen. Frågeställningar: Vad har Särna för resurser idag som är applicerbara i en utveckling av upplevelseindustrin? Hur kan en vidareutveckling av dessa... (More)
Titel: ”Med fjällen och sjön som en ridå i bakgrunden” – En kandidatuppsats om mindre tätorters möjligheter att verka i den annars storstadsdominerade upplevelseindustrin.
Författare: Bengtsson, Cecilia. Lie, Anna & Nordell, Lisa.
Handledare: Ek, Richard & Fuentes, Christian.
Nyckelord: destinationsutveckling, upplevelseindustrin, upplevelser, servicemötet, engagemang, upplevelserummet, andra kunder, image och identitet, samarbete samt kunskap. Syfte: Att se till mindre tätorters möjligheter att verka inom den annars storstadsdominerande upplevelseindustrin med avsikt att utveckla destinationen. Frågeställningar: Vad har Särna för resurser idag som är applicerbara i en utveckling av upplevelseindustrin? Hur kan en vidareutveckling av dessa ske för att skapa en helhet för destinationen? Metod: Vi har valt att göra en fallstudie på tätorten Särna i Älvdalens kommun. Intervjuer valdes för att få en uppfattning om hur nyckelpersoner i Särna uppfattar sin ort. Interjuver valdes för att skapa ett direkt möte där mellan oss och respondenten för att skapa ett kunskapsutbyte med en djupare förståelse i ämnet. Resultat: Vi fann att det finns ett engagemang hos aktörerna för att en utveckling av orten ska ske. Dock är samarbetet aktörerna emellan bristfälligt och att en försköning av destinationen krävs för att skapa en helhet. Vidare resulterade uppsatsen i att vår modifiering av Mossbergs modell bör utvecklas vid applicering på mindre tätorter och att samarbete och kunskap är nyckelbegrepp som bör vidareutvecklas och adderas till modellen. Förslag till vidare forskning: Då denna uppsats belyser destinationsutvecklingen av en mindre tätort från aktörernas perspektiv anser vi att det skulle vara intressant att belysa framtida forskning ur en turists perspektiv. Vidare är det en intressant ingång att se till hur lagar och restriktioner påverkar utvecklingen av en ort. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lie, Anna
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
destinationsutveckling, upplevelseindustrin, upplevelser, servicemötet, engagemang, upplevelserummet, andra kunder, image och identitet, samarbete samt kunskap
language
Swedish
id
1621783
date added to LUP
2010-06-22 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:12:06
@misc{1621783,
 abstract   = {Titel: ”Med fjällen och sjön som en ridå i bakgrunden” – En kandidatuppsats om mindre tätorters möjligheter att verka i den annars storstadsdominerade upplevelseindustrin.
Författare: Bengtsson, Cecilia. Lie, Anna & Nordell, Lisa.
Handledare: Ek, Richard & Fuentes, Christian.
Nyckelord: destinationsutveckling, upplevelseindustrin, upplevelser, servicemötet, engagemang, upplevelserummet, andra kunder, image och identitet, samarbete samt kunskap. Syfte: Att se till mindre tätorters möjligheter att verka inom den annars storstadsdominerande upplevelseindustrin med avsikt att utveckla destinationen. Frågeställningar: Vad har Särna för resurser idag som är applicerbara i en utveckling av upplevelseindustrin? Hur kan en vidareutveckling av dessa ske för att skapa en helhet för destinationen? Metod: Vi har valt att göra en fallstudie på tätorten Särna i Älvdalens kommun. Intervjuer valdes för att få en uppfattning om hur nyckelpersoner i Särna uppfattar sin ort. Interjuver valdes för att skapa ett direkt möte där mellan oss och respondenten för att skapa ett kunskapsutbyte med en djupare förståelse i ämnet. Resultat: Vi fann att det finns ett engagemang hos aktörerna för att en utveckling av orten ska ske. Dock är samarbetet aktörerna emellan bristfälligt och att en försköning av destinationen krävs för att skapa en helhet. Vidare resulterade uppsatsen i att vår modifiering av Mossbergs modell bör utvecklas vid applicering på mindre tätorter och att samarbete och kunskap är nyckelbegrepp som bör vidareutvecklas och adderas till modellen. Förslag till vidare forskning: Då denna uppsats belyser destinationsutvecklingen av en mindre tätort från aktörernas perspektiv anser vi att det skulle vara intressant att belysa framtida forskning ur en turists perspektiv. Vidare är det en intressant ingång att se till hur lagar och restriktioner påverkar utvecklingen av en ort.},
 author    = {Lie, Anna},
 keyword   = {destinationsutveckling,upplevelseindustrin,upplevelser,servicemötet,engagemang,upplevelserummet,andra kunder,image och identitet,samarbete samt kunskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Med fjällen och sjön som en ridå i bakgrunden" -En kandidatuppsats om mindre tätorters möjligheter att verka i den annars storstadsdominerade upplevelseindustrin.},
 year     = {2010},
}