Advanced

The Marriott Way

Thobru, Guro; Kinana, Karima and Wittsell, Louise (2010)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Sammanfattning För att skapa ett kontinuerligt framgångsrikt företag krävs det i dagens samhälle att många faktorer uppfylls. En av dem är att företaget måste arbeta med att implementera och bibehålla en stark och rätt organisationskultur. Men vad händer när företaget växer och blir så pass stort att det etablerar sig i främmande och lokala kulturer? Är den befintliga deltagaren villig att anamma en viss organisationskultur med annorlunda värderingar och normer? Syftet med denna uppsats är att ge kunskap om vilka utmaningar ett internationellt företag möter i sitt arbete med att implementera sin organisationskultur på en lokal markand. Den teoretiska ramen bildas av ett ledar- och personalperspektiv inom forskningsområdet... (More)
Sammanfattning För att skapa ett kontinuerligt framgångsrikt företag krävs det i dagens samhälle att många faktorer uppfylls. En av dem är att företaget måste arbeta med att implementera och bibehålla en stark och rätt organisationskultur. Men vad händer när företaget växer och blir så pass stort att det etablerar sig i främmande och lokala kulturer? Är den befintliga deltagaren villig att anamma en viss organisationskultur med annorlunda värderingar och normer? Syftet med denna uppsats är att ge kunskap om vilka utmaningar ett internationellt företag möter i sitt arbete med att implementera sin organisationskultur på en lokal markand. Den teoretiska ramen bildas av ett ledar- och personalperspektiv inom forskningsområdet organisationskultur, där vi lyfter fram de ledande forskare och författare samt deras teorier inom ämnet. Det empiriska materialet har bestått av kvalitativa intervjuer med en hotellchef och medarbetare på ett Marriott Renaissance Hotel. Utifrån undersökningen drar vi slutsatsen att hotellkedjan använder formella verktyg för att styra organisationskulturen och det är de som sätter ramarna för det informella agerandet vilket är djupet i organisationskulturen. Metoderna som används på Marriott Renaissance Hotel kan däremot användas av flera internationella organisationer som etablerar sig på lokala marknader. I organisationer anpassar sig människor olika till formella regler som är uppsatta av organisationen och utifrån reglerna skapar människorna sin egen informella kultur, vilken är unik. I dagens globala samhälle är det viktigt med en förståelse för skillnader över nationella gränser. Denna förståelse för kulturella skillnader underlättar implementeringen av en stark organisationskultur. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Thobru, Guro; Kinana, Karima and Wittsell, Louise
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
organisationskultur, kontrollverktyg, informella och formella aspekter
language
Swedish
id
1621794
date added to LUP
2010-06-22 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:12:09
@misc{1621794,
 abstract   = {Sammanfattning För att skapa ett kontinuerligt framgångsrikt företag krävs det i dagens samhälle att många faktorer uppfylls. En av dem är att företaget måste arbeta med att implementera och bibehålla en stark och rätt organisationskultur. Men vad händer när företaget växer och blir så pass stort att det etablerar sig i främmande och lokala kulturer? Är den befintliga deltagaren villig att anamma en viss organisationskultur med annorlunda värderingar och normer? Syftet med denna uppsats är att ge kunskap om vilka utmaningar ett internationellt företag möter i sitt arbete med att implementera sin organisationskultur på en lokal markand. Den teoretiska ramen bildas av ett ledar- och personalperspektiv inom forskningsområdet organisationskultur, där vi lyfter fram de ledande forskare och författare samt deras teorier inom ämnet. Det empiriska materialet har bestått av kvalitativa intervjuer med en hotellchef och medarbetare på ett Marriott Renaissance Hotel. Utifrån undersökningen drar vi slutsatsen att hotellkedjan använder formella verktyg för att styra organisationskulturen och det är de som sätter ramarna för det informella agerandet vilket är djupet i organisationskulturen. Metoderna som används på Marriott Renaissance Hotel kan däremot användas av flera internationella organisationer som etablerar sig på lokala marknader. I organisationer anpassar sig människor olika till formella regler som är uppsatta av organisationen och utifrån reglerna skapar människorna sin egen informella kultur, vilken är unik. I dagens globala samhälle är det viktigt med en förståelse för skillnader över nationella gränser. Denna förståelse för kulturella skillnader underlättar implementeringen av en stark organisationskultur.},
 author    = {Thobru, Guro and Kinana, Karima and Wittsell, Louise},
 keyword   = {organisationskultur,kontrollverktyg,informella och formella aspekter},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {The Marriott Way},
 year     = {2010},
}