Advanced

“Sharing is caring?” - En fallstudie kring sociala mediers potential för intern kommunikation

Torvaldsson, Mia; Stener, Sabina and Karlsson, Josefin (2010)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Fördjupningsämne - Intern kommunikation och sociala medier. Syfte - Syftet är att utifrån ledares och anställdas allmänna perspektiv, undersöka och analysera sociala mediers potentiella roll i organisationers interna kommunikation. Frågeställning - Givet dagens snabba utveckling och användning av sociala medier, vilka uppfattningar finns inom organisationer kring sociala mediers potential för intern kommunikation? Metod - En kvalitativ undersökning i form av en fallstudie görs på Alfa Laval för att få allmänna uppfattningar om sociala mediers potential för intern kommunikation. Empiriskt material samlas in genom djupintervjuer. Slutsats - Vår undersökning har visat att det finns en potential för att använda sociala medier som ett internt... (More)
Fördjupningsämne - Intern kommunikation och sociala medier. Syfte - Syftet är att utifrån ledares och anställdas allmänna perspektiv, undersöka och analysera sociala mediers potentiella roll i organisationers interna kommunikation. Frågeställning - Givet dagens snabba utveckling och användning av sociala medier, vilka uppfattningar finns inom organisationer kring sociala mediers potential för intern kommunikation? Metod - En kvalitativ undersökning i form av en fallstudie görs på Alfa Laval för att få allmänna uppfattningar om sociala mediers potential för intern kommunikation. Empiriskt material samlas in genom djupintervjuer. Slutsats - Vår undersökning har visat att det finns en potential för att använda sociala medier som ett internt kommunikationsverktyg. Individer inom organisationer eftersöker en ökad delaktighet och interaktiv kommunikation i en dialog där feedback alltid är möjlig, en funktion som sociala medier uttrycks kunna fylla. Vidare uttrycker och stärker undersökningens resultat att människans tankesätt kring sociala medier rör sig i samma riktning som kommunikationsteorin. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Torvaldsson, Mia; Stener, Sabina and Karlsson, Josefin
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
intern kommunikation, sociala medier, feedback, kommunikationsprocesser och interaktiv kommunikation
language
Swedish
id
1621801
date added to LUP
2010-06-22 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:12:11
@misc{1621801,
 abstract   = {Fördjupningsämne - Intern kommunikation och sociala medier. Syfte - Syftet är att utifrån ledares och anställdas allmänna perspektiv, undersöka och analysera sociala mediers potentiella roll i organisationers interna kommunikation. Frågeställning - Givet dagens snabba utveckling och användning av sociala medier, vilka uppfattningar finns inom organisationer kring sociala mediers potential för intern kommunikation? Metod - En kvalitativ undersökning i form av en fallstudie görs på Alfa Laval för att få allmänna uppfattningar om sociala mediers potential för intern kommunikation. Empiriskt material samlas in genom djupintervjuer. Slutsats - Vår undersökning har visat att det finns en potential för att använda sociala medier som ett internt kommunikationsverktyg. Individer inom organisationer eftersöker en ökad delaktighet och interaktiv kommunikation i en dialog där feedback alltid är möjlig, en funktion som sociala medier uttrycks kunna fylla. Vidare uttrycker och stärker undersökningens resultat att människans tankesätt kring sociala medier rör sig i samma riktning som kommunikationsteorin.},
 author    = {Torvaldsson, Mia and Stener, Sabina and Karlsson, Josefin},
 keyword   = {intern kommunikation,sociala medier,feedback,kommunikationsprocesser och interaktiv kommunikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {“Sharing is caring?” - En fallstudie kring sociala mediers potential för intern kommunikation},
 year     = {2010},
}