Advanced

Shop 'til you drop! Hur kan lyxvaran behålla sin exklusivitet när fler har möjlighet att konsumera den?

Ravn-Holm, Kajsa Josefin; Lindborg, Mariah and Frithiof, Andrea (2010)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka lyxvarans benägenhet att behålla sin status och exklusivitet utifrån ett konsumentperspektiv. Fenomenet att fler är kapabla till att konsumera lyx borde hämma lyxproduktens mervärde. Undersökningen tar sin utgångspunkt i konsumentens relation till lyxvaror och vad lyx som en synlig produkt innebär för konsumenterna. Detta kan vara ett hjälpmedel för företagen i lyxindustrin att förstå sitt kundsegment och kunna utvidga detta utan att urholka sitt varumärke och behålla sin exklusivitet.
Metod: Vi använde en kvalitativ metod i form av djupintervjuer för att samla in det empiriska materialet. Vi använde ett abduktivt förhållningssätt där vi pendlat mellan teori och empiri för att arbeta fram... (More)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka lyxvarans benägenhet att behålla sin status och exklusivitet utifrån ett konsumentperspektiv. Fenomenet att fler är kapabla till att konsumera lyx borde hämma lyxproduktens mervärde. Undersökningen tar sin utgångspunkt i konsumentens relation till lyxvaror och vad lyx som en synlig produkt innebär för konsumenterna. Detta kan vara ett hjälpmedel för företagen i lyxindustrin att förstå sitt kundsegment och kunna utvidga detta utan att urholka sitt varumärke och behålla sin exklusivitet.
Metod: Vi använde en kvalitativ metod i form av djupintervjuer för att samla in det empiriska materialet. Vi använde ett abduktivt förhållningssätt där vi pendlat mellan teori och empiri för att arbeta fram våra slutsatser. Teoretisk referensram: Det teoretiska materialet har grundats i teorier angående lyxkonsumtion, iögonfallande konsumtion, image, identitet, trickle-down och brand equity.
Empirisk grund: Det empiriska materialet samlades in genom tretton stycken djupintervjuer. Intervjuerna utfördes på privatpersoner såväl som personer inom branschen. Detta utfördes för att i högsta möjliga grad få ett trovärdigt material. Slutsatser: Lyxvaror är produkter som är åtråvärda och svårtillgängliga. De definieras av ett högt pris och hög kvalitet vilket bidrar till exklusiviteten. Produkterna för med sig ett mervärde som är en del av personers image och identitetsbyggande. Produkterna behåller sitt värde eftersom efterfrågan ständigt ökar. Många varor finns endast i ett begränsat antal i utvalda butiker vilket bidrar till ett ökat värde. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ravn-Holm, Kajsa Josefin; Lindborg, Mariah and Frithiof, Andrea
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
lyxkonsumtion, iögonfallande konsumtion, image, trend och identitet
language
Swedish
id
1621808
date added to LUP
2010-06-22 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:12:13
@misc{1621808,
 abstract   = {Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka lyxvarans benägenhet att behålla sin status och exklusivitet utifrån ett konsumentperspektiv. Fenomenet att fler är kapabla till att konsumera lyx borde hämma lyxproduktens mervärde. Undersökningen tar sin utgångspunkt i konsumentens relation till lyxvaror och vad lyx som en synlig produkt innebär för konsumenterna. Detta kan vara ett hjälpmedel för företagen i lyxindustrin att förstå sitt kundsegment och kunna utvidga detta utan att urholka sitt varumärke och behålla sin exklusivitet.
Metod: Vi använde en kvalitativ metod i form av djupintervjuer för att samla in det empiriska materialet. Vi använde ett abduktivt förhållningssätt där vi pendlat mellan teori och empiri för att arbeta fram våra slutsatser. Teoretisk referensram: Det teoretiska materialet har grundats i teorier angående lyxkonsumtion, iögonfallande konsumtion, image, identitet, trickle-down och brand equity.
Empirisk grund: Det empiriska materialet samlades in genom tretton stycken djupintervjuer. Intervjuerna utfördes på privatpersoner såväl som personer inom branschen. Detta utfördes för att i högsta möjliga grad få ett trovärdigt material. Slutsatser: Lyxvaror är produkter som är åtråvärda och svårtillgängliga. De definieras av ett högt pris och hög kvalitet vilket bidrar till exklusiviteten. Produkterna för med sig ett mervärde som är en del av personers image och identitetsbyggande. Produkterna behåller sitt värde eftersom efterfrågan ständigt ökar. Många varor finns endast i ett begränsat antal i utvalda butiker vilket bidrar till ett ökat värde.},
 author    = {Ravn-Holm, Kajsa Josefin and Lindborg, Mariah and Frithiof, Andrea},
 keyword   = {lyxkonsumtion,iögonfallande konsumtion,image,trend och identitet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Shop 'til you drop! Hur kan lyxvaran behålla sin exklusivitet när fler har möjlighet att konsumera den?},
 year     = {2010},
}