Advanced

Samarbetsklimat - Bakomliggande faktorer som påverkar samarbetsklimatet i arbetsgrupper inom detaljhandel

Severin, Martin; Söderström, My and Bülow, Sara (2010)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Sammanfattning Datum: 2010-05-26
Nivå: Kandidatuppsats i Service Management, 15hp
Författare: Sara Bülow, Martin Severin och My Söderström
Handledare: Ulrika Westrup och Katja Lindqvist Titel: Samarbetsklimat – Bakomliggande faktorer som påverkar samarbetsklimatet i arbetsgrupper inom detaljhandel Syfte: Syftet med denna uppsats är att öka kunskapen kring vilka faktorer forskningen lyfter fram och vilka faktorer arbetsgrupper själva anser är centrala för ett positivt samarbetsklimat. Då det är väl omskrivet och forskat kring vilka effekter ett gott samarbete eller arbetsklimat kan medföra är vi intresserade av att ta reda på vilka bakomliggande faktorer som kan komma att ligga till grund för ett positivt samarbetsklimat. Vidare vill vi öka... (More)
Sammanfattning Datum: 2010-05-26
Nivå: Kandidatuppsats i Service Management, 15hp
Författare: Sara Bülow, Martin Severin och My Söderström
Handledare: Ulrika Westrup och Katja Lindqvist Titel: Samarbetsklimat – Bakomliggande faktorer som påverkar samarbetsklimatet i arbetsgrupper inom detaljhandel Syfte: Syftet med denna uppsats är att öka kunskapen kring vilka faktorer forskningen lyfter fram och vilka faktorer arbetsgrupper själva anser är centrala för ett positivt samarbetsklimat. Då det är väl omskrivet och forskat kring vilka effekter ett gott samarbete eller arbetsklimat kan medföra är vi intresserade av att ta reda på vilka bakomliggande faktorer som kan komma att ligga till grund för ett positivt samarbetsklimat. Vidare vill vi öka förståelsen för hur företag och dess arbetsgrupper kan arbeta med dessa faktorer i sin vardag med avsikt att nå samarbetsklimatet positiva effekter, det vill säga ökad lönsamhet och välbefinnande. Den frågeställningen som kommer att behandlas i denna uppsats är följande: Vilka faktorer är centrala för skapandet av gott samarbetsklimat i arbetsgrupper verksamma inom detaljhandeln? Metod: Då frågeställningen krävde en kvalitativ studie samlade vi in det empiriska materialet med hjälp av djupintervjuer av semistrukturerade karaktär. Totalt deltog nio informanter i intervjuerna. Informanterna var medlemmar i två arbetsgrupper verksamma inom detaljhandeln. Resultatet från intervjuerna analyserades utifrån faktorer som enligt teorin påverkar samarbetsklimatet. Slutsats: De faktorerna som teorin menar påverkar samarbetsklimatet är; • gruppers historia • gruppers struktur och processer
• gruppers relationer
• gruppers förhållande till omgivande organisation • gruppers syn på framtiden Respektive faktor har vi brutit ner till element för att anpassa samarbetsklimatet till arbetsgrupper. Svaret på frågeställning är att samtliga faktorer, bortsett från framtiden, är centrala för att skapa ett gott samarbetsklimat i arbetsgrupper inom detaljhandeln. Studien poängterar även vikten av att en grundläggande trygghet finns inom gruppen för att respektive element skall bidra med ett positivt utfall snarare än att ha en negativ påverkan i utvecklandet av samarbetsklimatet. Nyckelord: Samarbete, Arbetsklimat, Samarbetsklimat, Arbetsgrupper, Detaljhandel (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Severin, Martin; Söderström, My and Bülow, Sara
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
samarbete, arbetsklimat, samarbetsklimat, arbetsgrupper, detaljhandel
language
Swedish
id
1621822
date added to LUP
2010-06-22 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:12:16
@misc{1621822,
 abstract   = {Sammanfattning Datum: 2010-05-26
Nivå: Kandidatuppsats i Service Management, 15hp
Författare:	Sara Bülow, Martin Severin och My Söderström
Handledare:	Ulrika Westrup och Katja Lindqvist Titel:	Samarbetsklimat – Bakomliggande faktorer som påverkar samarbetsklimatet i arbetsgrupper inom detaljhandel Syfte: Syftet med denna uppsats är att öka kunskapen kring vilka faktorer forskningen lyfter fram och vilka faktorer arbetsgrupper själva anser är centrala för ett positivt samarbetsklimat. Då det är väl omskrivet och forskat kring vilka effekter ett gott samarbete eller arbetsklimat kan medföra är vi intresserade av att ta reda på vilka bakomliggande faktorer som kan komma att ligga till grund för ett positivt samarbetsklimat. Vidare vill vi öka förståelsen för hur företag och dess arbetsgrupper kan arbeta med dessa faktorer i sin vardag med avsikt att nå samarbetsklimatet positiva effekter, det vill säga ökad lönsamhet och välbefinnande. Den frågeställningen som kommer att behandlas i denna uppsats är följande: Vilka faktorer är centrala för skapandet av gott samarbetsklimat i arbetsgrupper verksamma inom detaljhandeln? Metod: Då frågeställningen krävde en kvalitativ studie samlade vi in det empiriska materialet med hjälp av djupintervjuer av semistrukturerade karaktär. Totalt deltog nio informanter i intervjuerna. Informanterna var medlemmar i två arbetsgrupper verksamma inom detaljhandeln. Resultatet från intervjuerna analyserades utifrån faktorer som enligt teorin påverkar samarbetsklimatet. Slutsats: De faktorerna som teorin menar påverkar samarbetsklimatet är; •	gruppers historia •	gruppers struktur och processer
•	gruppers relationer
•	gruppers förhållande till omgivande organisation •	gruppers syn på framtiden Respektive faktor har vi brutit ner till element för att anpassa samarbetsklimatet till arbetsgrupper. Svaret på frågeställning är att samtliga faktorer, bortsett från framtiden, är centrala för att skapa ett gott samarbetsklimat i arbetsgrupper inom detaljhandeln. Studien poängterar även vikten av att en grundläggande trygghet finns inom gruppen för att respektive element skall bidra med ett positivt utfall snarare än att ha en negativ påverkan i utvecklandet av samarbetsklimatet. Nyckelord:	Samarbete, Arbetsklimat, Samarbetsklimat, Arbetsgrupper, Detaljhandel},
 author    = {Severin, Martin and Söderström, My and Bülow, Sara},
 keyword   = {samarbete,arbetsklimat,samarbetsklimat,arbetsgrupper,detaljhandel},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Samarbetsklimat - Bakomliggande faktorer som påverkar samarbetsklimatet i arbetsgrupper inom detaljhandel},
 year     = {2010},
}