Advanced

.Com Online!

Norén, Emma; Svensson, Lisa and Hägerström, Christian (2010)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Sammanfattning Titel: .Com Online! – En studie i virtuell marknadsföring baserad på gymnasieungdomars Internetkonsumtion. Nivå: Kandidatuppsats vid Institutionen för Service Management Lunds Universitet, Campus Helsingborg. Författare: Christian Hägerström, Emma Norén och Lisa Svensson Handledare: Richard Ek och Christian Fuentes Problem och syfte: Den tidigare forskningen inom ämnet virtuell marknadsföring saknar fokus ur ett kundperspektiv. Det finns en medvetenhet om att konsumtionen av Internet har förändrats och i samband med det förflyttat delar av makten till konsumenten. Syftet med uppsatsen är att undersöka, ur ett kundperspektiv, hur en specifik målgrupp konsumerar Internet. Resultatet ska sedan mynna ut i konstaterande om vilken... (More)
Sammanfattning Titel: .Com Online! – En studie i virtuell marknadsföring baserad på gymnasieungdomars Internetkonsumtion. Nivå: Kandidatuppsats vid Institutionen för Service Management Lunds Universitet, Campus Helsingborg. Författare: Christian Hägerström, Emma Norén och Lisa Svensson Handledare: Richard Ek och Christian Fuentes Problem och syfte: Den tidigare forskningen inom ämnet virtuell marknadsföring saknar fokus ur ett kundperspektiv. Det finns en medvetenhet om att konsumtionen av Internet har förändrats och i samband med det förflyttat delar av makten till konsumenten. Syftet med uppsatsen är att undersöka, ur ett kundperspektiv, hur en specifik målgrupp konsumerar Internet. Resultatet ska sedan mynna ut i konstaterande om vilken virtuell marknadsföringsmetod som är optimal för att nå den specifika målgruppen. Metod: Empirin inhämtades med den kvantitativa metoden enkäter. Undersökningen baserades på primärdata erhållen från fyra gymnasieskolor i nordvästra Skåne. Gymnasieskolorna samt eleverna valdes slumpartat för att urvalet skulle vara representativt och generaliserbart. Slutsats: Den generella gymnasieungdomen är mycket aktiv på Internet. Konsumtionen av Internet består till stor del av webbsidor som sociala medier, tidningar och sökmotorer. Den virtuella marknadsföringsmixen är i högsta grad relevant för att nå den specifika målgruppen på Internet. Flertalet av verktygens roller bör förstärkas, samtidigt som enstaka är irrelevanta för att nå just gymnasieungdomar. Det krävs därför en större justering för att göra den optimal. Idag täcker marknadsföringsmixen områdena B2B, B2C och C2B grundligt. Däremot uppstår problem för företag inom området C2C, där det visat sig att konsumenten har makten. Viral marknadsföring, ett begrepp som tidigare forskning tar för lite hänsyn till, måste få en större roll. Vi tycker att den virtuella marknadsföringsmixen ska utvidgas med ett sjätte verktyg, virtuell marknadsföring. Det nya verktyget kommer integrera företag i dialogen som finns i området C2C. Nyckelord: Internetkonsumtion, virtuell marknadsföring, virtuella marknadsföringsmixen, viral marknadsföring och sociala medier. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Norén, Emma; Svensson, Lisa and Hägerström, Christian
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
internetkonsumtion, virtuell marknadsföring, virtuella marknadsföringsmixen, viral marknadsföring och sociala medier
language
Swedish
id
1621829
date added to LUP
2010-06-22 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:12:18
@misc{1621829,
 abstract   = {Sammanfattning Titel: .Com Online! – En studie i virtuell marknadsföring baserad på gymnasieungdomars Internetkonsumtion. Nivå: Kandidatuppsats vid Institutionen för Service Management Lunds Universitet, Campus Helsingborg. Författare: Christian Hägerström, Emma Norén och Lisa Svensson Handledare: Richard Ek och Christian Fuentes Problem och syfte: Den tidigare forskningen inom ämnet virtuell marknadsföring saknar fokus ur ett kundperspektiv. Det finns en medvetenhet om att konsumtionen av Internet har förändrats och i samband med det förflyttat delar av makten till konsumenten. Syftet med uppsatsen är att undersöka, ur ett kundperspektiv, hur en specifik målgrupp konsumerar Internet. Resultatet ska sedan mynna ut i konstaterande om vilken virtuell marknadsföringsmetod som är optimal för att nå den specifika målgruppen. Metod: Empirin inhämtades med den kvantitativa metoden enkäter. Undersökningen baserades på primärdata erhållen från fyra gymnasieskolor i nordvästra Skåne. Gymnasieskolorna samt eleverna valdes slumpartat för att urvalet skulle vara representativt och generaliserbart. Slutsats: Den generella gymnasieungdomen är mycket aktiv på Internet. Konsumtionen av Internet består till stor del av webbsidor som sociala medier, tidningar och sökmotorer. Den virtuella marknadsföringsmixen är i högsta grad relevant för att nå den specifika målgruppen på Internet. Flertalet av verktygens roller bör förstärkas, samtidigt som enstaka är irrelevanta för att nå just gymnasieungdomar. Det krävs därför en större justering för att göra den optimal. Idag täcker marknadsföringsmixen områdena B2B, B2C och C2B grundligt. Däremot uppstår problem för företag inom området C2C, där det visat sig att konsumenten har makten. Viral marknadsföring, ett begrepp som tidigare forskning tar för lite hänsyn till, måste få en större roll. Vi tycker att den virtuella marknadsföringsmixen ska utvidgas med ett sjätte verktyg, virtuell marknadsföring. Det nya verktyget kommer integrera företag i dialogen som finns i området C2C. Nyckelord: Internetkonsumtion, virtuell marknadsföring, virtuella marknadsföringsmixen, viral marknadsföring och sociala medier.},
 author    = {Norén, Emma and Svensson, Lisa and Hägerström, Christian},
 keyword   = {internetkonsumtion,virtuell marknadsföring,virtuella marknadsföringsmixen,viral marknadsföring och sociala medier},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {.Com Online!},
 year     = {2010},
}