Advanced

Mellanchefens personalarbete i lågkonjunkturen

Andersson, Marcus; Andersson, Magnus and Pålsson, Tobias (2010)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka effekter en lågkonjunktur har på mellanchefspositionen i ett företag inom detaljhandeln. De avgränsningar vi har valt är att se om mellanchefen får förändrade krav på sig, samt om han/hon ändrar sitt personalarbete specifikt gällande gruppdynamik och motivation under lågkonjunkturen. Eftersom lågkonjunkturer påverkar företag negativt bland annat i form av minskad lönsamhet samt ökad personalomsättning, är det viktigt att mellanchefen fungerar som en förändringsagent i företaget. Mellanchefens uppgift är att förbereda och applicera de förändringar företaget vill genomföra. För att på bästa sätt kunna besvara syftet har vi valt att använda oss av en sammansättning av kvalitativa metoder. Först... (More)
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka effekter en lågkonjunktur har på mellanchefspositionen i ett företag inom detaljhandeln. De avgränsningar vi har valt är att se om mellanchefen får förändrade krav på sig, samt om han/hon ändrar sitt personalarbete specifikt gällande gruppdynamik och motivation under lågkonjunkturen. Eftersom lågkonjunkturer påverkar företag negativt bland annat i form av minskad lönsamhet samt ökad personalomsättning, är det viktigt att mellanchefen fungerar som en förändringsagent i företaget. Mellanchefens uppgift är att förbereda och applicera de förändringar företaget vill genomföra. För att på bästa sätt kunna besvara syftet har vi valt att använda oss av en sammansättning av kvalitativa metoder. Först utfördes en pilotintervju med ett antal mellanchefer där frågorna fokuserades på vilka arbetssätt de ansåg vara viktiga för hantering av personal. Samtliga kom fram till att gruppdynamik och motivering är av stor vikt. För att kunna gå in på djupet kring dessa arbetssätt genomfördes djupintervjuer där syftet var att se om det skett någon förändring i mellanchefens arbete. Intervjuerna gjordes med utgångspunkt i mellanchefer verksamma i både dagligvaruhandeln samt sällanköpshandeln. Genom dessa intervjuer kom vi fram till att mellanchefen måste anta en aktiv roll för att se till så personalen trivs på arbetet. Det är viktigt då undersökningen visar på att personalens kompetens, i form av företagsspecifika färdigheter, är viktiga att behålla inom företaget vid en lågkonjunktur för att skapa bättre möjligheter att vinna konkurrensfördelar under och efter lågkonjunkturen. Att motivera sin personal är ett arbete som ska utvecklas och användas på lång sikt. Undersökningen visar på att motivation inte bör kopplas till ekonomisk ersättning eftersom det anses vara ett kortsiktigt arbete. Om den ekonomiska ersättningen minskar tenderar motivationen att göra detsamma. Därför bör mellanchefen arbeta med långsiktiga faktorer som att få personalen att gilla sitt arbete och känna att de har en bidragande roll till resultatet. Det är även viktigt att som mellanchef kunna anpassa sitt eget agerande efter vilken situationen man befinner sig i, det vill säga att man situationsanpassar sitt ledarskap. För att vara en bra mellanchef när det kommer till frågan om gruppdynamik, krävs det att man har god kunskap samt förmåga att förändra sin ledarstil till vad gruppen kräver. Det framkom även att en blandad gruppsammansättning med olika erfarenheter är mer effektiv än en grupp med likartad erfarenhet. Dock kräver detta att mellanchefen arbetar aktivt för att skapa en förståelse hos gruppindividerna att en blandad grupp är positivt så onödiga konflikter undviks. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Marcus; Andersson, Magnus and Pålsson, Tobias
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
lågkonjunktur, mellanchef, personalarbete, motivering, gruppdynamik, personalhantering
language
Swedish
id
1621836
date added to LUP
2010-06-22 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:12:19
@misc{1621836,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka effekter en lågkonjunktur har på mellanchefspositionen i ett företag inom detaljhandeln. De avgränsningar vi har valt är att se om mellanchefen får förändrade krav på sig, samt om han/hon ändrar sitt personalarbete specifikt gällande gruppdynamik och motivation under lågkonjunkturen. Eftersom lågkonjunkturer påverkar företag negativt bland annat i form av minskad lönsamhet samt ökad personalomsättning, är det viktigt att mellanchefen fungerar som en förändringsagent i företaget. Mellanchefens uppgift är att förbereda och applicera de förändringar företaget vill genomföra. För att på bästa sätt kunna besvara syftet har vi valt att använda oss av en sammansättning av kvalitativa metoder. Först utfördes en pilotintervju med ett antal mellanchefer där frågorna fokuserades på vilka arbetssätt de ansåg vara viktiga för hantering av personal. Samtliga kom fram till att gruppdynamik och motivering är av stor vikt. För att kunna gå in på djupet kring dessa arbetssätt genomfördes djupintervjuer där syftet var att se om det skett någon förändring i mellanchefens arbete. Intervjuerna gjordes med utgångspunkt i mellanchefer verksamma i både dagligvaruhandeln samt sällanköpshandeln. Genom dessa intervjuer kom vi fram till att mellanchefen måste anta en aktiv roll för att se till så personalen trivs på arbetet. Det är viktigt då undersökningen visar på att personalens kompetens, i form av företagsspecifika färdigheter, är viktiga att behålla inom företaget vid en lågkonjunktur för att skapa bättre möjligheter att vinna konkurrensfördelar under och efter lågkonjunkturen. Att motivera sin personal är ett arbete som ska utvecklas och användas på lång sikt. Undersökningen visar på att motivation inte bör kopplas till ekonomisk ersättning eftersom det anses vara ett kortsiktigt arbete. Om den ekonomiska ersättningen minskar tenderar motivationen att göra detsamma. Därför bör mellanchefen arbeta med långsiktiga faktorer som att få personalen att gilla sitt arbete och känna att de har en bidragande roll till resultatet. Det är även viktigt att som mellanchef kunna anpassa sitt eget agerande efter vilken situationen man befinner sig i, det vill säga att man situationsanpassar sitt ledarskap. För att vara en bra mellanchef när det kommer till frågan om gruppdynamik, krävs det att man har god kunskap samt förmåga att förändra sin ledarstil till vad gruppen kräver. Det framkom även att en blandad gruppsammansättning med olika erfarenheter är mer effektiv än en grupp med likartad erfarenhet. Dock kräver detta att mellanchefen arbetar aktivt för att skapa en förståelse hos gruppindividerna att en blandad grupp är positivt så onödiga konflikter undviks.},
 author    = {Andersson, Marcus and Andersson, Magnus and Pålsson, Tobias},
 keyword   = {lågkonjunktur,mellanchef,personalarbete,motivering,gruppdynamik,personalhantering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mellanchefens personalarbete i lågkonjunkturen},
 year     = {2010},
}