Advanced

Arbetsmotivation inom den svenska äldreomsorgen

Nyholm, Petra; Mourad, Zeinab and Adilagic, Sanela (2010)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Abstrakt Titel: Arbetsmotivation inom svensk äldreomsorg Författare: Sanela Adilagic, Zeinab Mourad, Petra Nyholm. Handledare: Katja Lindqvist, Ulrika Westrup. Nyckelord: Motivation, Ledarskap, Belöningssystem, inre och yttre belöningar, utbildning och kompetensutveckling. Syfte: Huvudsyftet med denna uppsats är att öka kunskapen om hur enhetschefer inom svensk äldreomsorg skapar motivation för sin personal. Vi syftar även till att undersöka vilka drivkrafter som ligger bakom dessa handlingar. Frågeställning: Hur jobbar enhetscheferna för att skapa förutsättningar för en motiverad personal och varför gör cheferna som de gör ur ett ledningsperspektiv? Metod: Vår uppsats är en kvalitativ studie där vi har använt oss av vetenskaplig... (More)
Abstrakt Titel: Arbetsmotivation inom svensk äldreomsorg Författare: Sanela Adilagic, Zeinab Mourad, Petra Nyholm. Handledare: Katja Lindqvist, Ulrika Westrup. Nyckelord: Motivation, Ledarskap, Belöningssystem, inre och yttre belöningar, utbildning och kompetensutveckling. Syfte: Huvudsyftet med denna uppsats är att öka kunskapen om hur enhetschefer inom svensk äldreomsorg skapar motivation för sin personal. Vi syftar även till att undersöka vilka drivkrafter som ligger bakom dessa handlingar. Frågeställning: Hur jobbar enhetscheferna för att skapa förutsättningar för en motiverad personal och varför gör cheferna som de gör ur ett ledningsperspektiv? Metod: Vår uppsats är en kvalitativ studie där vi har använt oss av vetenskaplig litteratur som grund för vår teori. För insamling av vår empiri har vi använt oss av metoden semistrukturerade intervjuer. Resultat: Alla intervjuade enhetschefer har visat stor medvetenhet om vikten av att ha en motiverad personal och jobbar hårt med detta. De kommunicerar på daglig basis med sin personal och tar hänsyn till personalens individuella mål och behov vid utveckling av verksamhetens mål. Enhetscheferna använder sig främst av icke-monetära belöningar i form av uppmuntran och beröm eftersom de anser att detta motiverar personalen på bästa sätt. Personalen erbjuds utbildning och chans till utveckling bland annat eftersom äldreomsorgen befinner sig i en förändringsfas då många vårdhem blir privatiserade. Utbildning erbjuds även för att stärka personalens kompetens och för att förbättra kvaliteten på vården gentemot de boende. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nyholm, Petra; Mourad, Zeinab and Adilagic, Sanela
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
motivation, ledarskap, belöningssystem, inre och yttre belöningar, utbildning och kompetensutveckling
language
Swedish
id
1621868
date added to LUP
2010-06-22 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:12:28
@misc{1621868,
 abstract   = {Abstrakt Titel: Arbetsmotivation inom svensk äldreomsorg Författare: Sanela Adilagic, Zeinab Mourad, Petra Nyholm. Handledare: Katja Lindqvist, Ulrika Westrup. Nyckelord: Motivation, Ledarskap, Belöningssystem, inre och yttre belöningar, utbildning och kompetensutveckling. Syfte: Huvudsyftet med denna uppsats är att öka kunskapen om hur enhetschefer inom svensk äldreomsorg skapar motivation för sin personal. Vi syftar även till att undersöka vilka drivkrafter som ligger bakom dessa handlingar. Frågeställning: Hur jobbar enhetscheferna för att skapa förutsättningar för en motiverad personal och varför gör cheferna som de gör ur ett ledningsperspektiv? Metod: Vår uppsats är en kvalitativ studie där vi har använt oss av vetenskaplig litteratur som grund för vår teori. För insamling av vår empiri har vi använt oss av metoden semistrukturerade intervjuer. Resultat: Alla intervjuade enhetschefer har visat stor medvetenhet om vikten av att ha en motiverad personal och jobbar hårt med detta. De kommunicerar på daglig basis med sin personal och tar hänsyn till personalens individuella mål och behov vid utveckling av verksamhetens mål. Enhetscheferna använder sig främst av icke-monetära belöningar i form av uppmuntran och beröm eftersom de anser att detta motiverar personalen på bästa sätt. Personalen erbjuds utbildning och chans till utveckling bland annat eftersom äldreomsorgen befinner sig i en förändringsfas då många vårdhem blir privatiserade. Utbildning erbjuds även för att stärka personalens kompetens och för att förbättra kvaliteten på vården gentemot de boende.},
 author    = {Nyholm, Petra and Mourad, Zeinab and Adilagic, Sanela},
 keyword   = {motivation,ledarskap,belöningssystem,inre och yttre belöningar,utbildning och kompetensutveckling},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Arbetsmotivation inom den svenska äldreomsorgen},
 year     = {2010},
}