Advanced

En tvättäkta historia? storytelling som marknadsföringsstrategi

Gustafsson, Rebecca; Lund, Charlotte and Olsson, Tanja (2010)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Syfte: Avsikten är att undersöka kulturverksamheters externa marknadskommunikation utifrån antagandet att dessa verksamheter använder storytelling som marknadsföringsverktyg. Frågeställningar som ämnas besvaras är; Hur uttrycks storytelling i kulturverksamheters tryckta marknadskommunikation? Hur uttrycks storytelling i kulturverksamheters internetbaserade marknadskommunikation? Metod: Utifrån valda teorier har en relevant metod arbetats fram. Det som utgjort grunden är en så kallad innehållsanalys där definitionen av storytelling med budskap, handling, karaktärer och konflikt fått stå till grund för de övergripande temana. Förutom detta har kompletterande intervjuer per telefon samt per e-post gjorts. Slutsats: Trots att vi i de... (More)
Syfte: Avsikten är att undersöka kulturverksamheters externa marknadskommunikation utifrån antagandet att dessa verksamheter använder storytelling som marknadsföringsverktyg. Frågeställningar som ämnas besvaras är; Hur uttrycks storytelling i kulturverksamheters tryckta marknadskommunikation? Hur uttrycks storytelling i kulturverksamheters internetbaserade marknadskommunikation? Metod: Utifrån valda teorier har en relevant metod arbetats fram. Det som utgjort grunden är en så kallad innehållsanalys där definitionen av storytelling med budskap, handling, karaktärer och konflikt fått stå till grund för de övergripande temana. Förutom detta har kompletterande intervjuer per telefon samt per e-post gjorts. Slutsats: Trots att vi i de kulturinstitutioner som behandlats skönjer en potential, återfinns ingen storytelling i sin helhet utan enbart fragment hittas. Avsaknaden av storytelling tros bero på att kulturverksamheter relativt nyligen börjat se marknadsföring som en naturlig del av det strategiska arbetet. Kulturinstitutioner konkurrerar på en upplevelsemarknad och det är tvunget att inse betydelsen av deras bidrag, att de inte enbart är en samhällsservice, utan att verksamheterna bidrar till näringslivets tillväxt. Olikheter som framkommit, utifrån det empiriska materialet, pekar på att det finns en större svårighet att finna fragment av storytelling i den webbaserade marknadskommunikationen än i det tryckta materialet. En betydande slutsats som uppkommit är att storytelling bör användas inom kulturverksamheters marknadsföring. Detta då verksamheterna, vars intention att locka en bred publik, skulle gynnas då storytelling har förmåga att tilltala individers känslor. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gustafsson, Rebecca; Lund, Charlotte and Olsson, Tanja
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kulturverksamheter, storytelling, upplevelsekonsumtion, konsumtionssamhälle, identitetsskapande, marknadsföringsstrategi
language
Swedish
id
1621889
date added to LUP
2010-06-22 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:12:33
@misc{1621889,
 abstract   = {Syfte: Avsikten är att undersöka kulturverksamheters externa marknadskommunikation utifrån antagandet att dessa verksamheter använder storytelling som marknadsföringsverktyg. Frågeställningar som ämnas besvaras är; Hur uttrycks storytelling i kulturverksamheters tryckta marknadskommunikation? Hur uttrycks storytelling i kulturverksamheters internetbaserade marknadskommunikation? Metod: Utifrån valda teorier har en relevant metod arbetats fram. Det som utgjort grunden är en så kallad innehållsanalys där definitionen av storytelling med budskap, handling, karaktärer och konflikt fått stå till grund för de övergripande temana. Förutom detta har kompletterande intervjuer per telefon samt per e-post gjorts. Slutsats: Trots att vi i de kulturinstitutioner som behandlats skönjer en potential, återfinns ingen storytelling i sin helhet utan enbart fragment hittas. Avsaknaden av storytelling tros bero på att kulturverksamheter relativt nyligen börjat se marknadsföring som en naturlig del av det strategiska arbetet. Kulturinstitutioner konkurrerar på en upplevelsemarknad och det är tvunget att inse betydelsen av deras bidrag, att de inte enbart är en samhällsservice, utan att verksamheterna bidrar till näringslivets tillväxt. Olikheter som framkommit, utifrån det empiriska materialet, pekar på att det finns en större svårighet att finna fragment av storytelling i den webbaserade marknadskommunikationen än i det tryckta materialet. En betydande slutsats som uppkommit är att storytelling bör användas inom kulturverksamheters marknadsföring. Detta då verksamheterna, vars intention att locka en bred publik, skulle gynnas då storytelling har förmåga att tilltala individers känslor.},
 author    = {Gustafsson, Rebecca and Lund, Charlotte and Olsson, Tanja},
 keyword   = {kulturverksamheter,storytelling,upplevelsekonsumtion,konsumtionssamhälle,identitetsskapande,marknadsföringsstrategi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En tvättäkta historia? storytelling som marknadsföringsstrategi},
 year     = {2010},
}