Advanced

YES!!! I CAN! - En fallstudie om frontpersonalens uppfattning om organisatorisk socialisation i hotellbranschen

Lindblad, Emelie; Mascaro Fredriksson, Gabriel Sven and Wahlström, Johan (2010)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Abstract Titel: YES!!! I CAN! - En fallstudie om frontpersonalens uppfattning om organisatorisk socialisation i hotellbranschen Författare: Emelie Lindblad, Gabriel Mascaró Fredriksson, & Johan Wahlström Handledare: Katja Lindqvist & Ulrika Westrup Syfte: Syftet med vår uppsats är att öka kunskapen om organisatorisk socialisation i hotellbranschen och hur frontpersonalen uppfattar de förutsättningar och verktyg organisationen förser dem med för att kunna socialiseras in i servicekulturen och agera väl i servicemötet. Frågeställning: Vilka förutsättningar och socialisationsverktyg förser organisationer i hotellbranschen sina anställda med och hur stämmer dessa överens med frontpersonalens uppfattning om vad som behövs för att effektivt... (More)
Abstract Titel: YES!!! I CAN! - En fallstudie om frontpersonalens uppfattning om organisatorisk socialisation i hotellbranschen Författare: Emelie Lindblad, Gabriel Mascaró Fredriksson, & Johan Wahlström Handledare: Katja Lindqvist & Ulrika Westrup Syfte: Syftet med vår uppsats är att öka kunskapen om organisatorisk socialisation i hotellbranschen och hur frontpersonalen uppfattar de förutsättningar och verktyg organisationen förser dem med för att kunna socialiseras in i servicekulturen och agera väl i servicemötet. Frågeställning: Vilka förutsättningar och socialisationsverktyg förser organisationer i hotellbranschen sina anställda med och hur stämmer dessa överens med frontpersonalens uppfattning om vad som behövs för att effektivt integreras in i servicekulturen och agera väl i sitt arbete/servicemötet? Metod: För vårt syfte fann vi det lämpligt att undersöka frontpersonalens perspektiv på organisationens servicekultur och socialisation genom kvalitativa forskningsintervjuer och kvalitativa dokumentanalyser. Slutsatser: I vår undersökning framkom att samtliga respondenter i frontpersonalen till stor del föredrog de processer och verktyg som ryms inom de institutionaliserade socialisationstaktikerna, det vill säga en formell process som sker i grupp med tydliga direktiv och regler. Vi ser att det är förhållandevis överensstämmande med vad ledningen förser de anställda med för att agera väl i servicemötet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1621896,
 abstract   = {Abstract Titel: YES!!! I CAN! - En fallstudie om frontpersonalens uppfattning om organisatorisk socialisation i hotellbranschen Författare: Emelie Lindblad, Gabriel Mascaró Fredriksson, & Johan Wahlström Handledare: Katja Lindqvist & Ulrika Westrup Syfte:	Syftet med vår uppsats är att öka kunskapen om organisatorisk socialisation i hotellbranschen och hur frontpersonalen uppfattar de förutsättningar och verktyg organisationen förser dem med för att kunna socialiseras in i servicekulturen och agera väl i servicemötet. Frågeställning:	Vilka förutsättningar och socialisationsverktyg förser organisationer i hotellbranschen sina anställda med och hur stämmer dessa överens med frontpersonalens uppfattning om vad som behövs för att effektivt integreras in i servicekulturen och agera väl i sitt arbete/servicemötet? Metod: För vårt syfte fann vi det lämpligt att undersöka frontpersonalens perspektiv på organisationens servicekultur och socialisation genom kvalitativa forskningsintervjuer och kvalitativa dokumentanalyser. Slutsatser: I vår undersökning framkom att samtliga respondenter i frontpersonalen till stor del föredrog de processer och verktyg som ryms inom de institutionaliserade socialisationstaktikerna, det vill säga en formell process som sker i grupp med tydliga direktiv och regler. Vi ser att det är förhållandevis överensstämmande med vad ledningen förser de anställda med för att agera väl i servicemötet.},
 author    = {Lindblad, Emelie and Mascaro Fredriksson, Gabriel Sven and Wahlström, Johan},
 keyword   = {servicemötet,servicekultur,organisatorisk socialisation,socialisationstaktiker,introduktion; utbildning & träning; belöning,feedback & beröm; mentorskap,vägledning & karriärplanering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {YES!!! I CAN! - En fallstudie om frontpersonalens uppfattning om organisatorisk socialisation i hotellbranschen},
 year     = {2010},
}