Advanced

Kommunikation vid förändring - hur fungerar det? En studie av intern kommunikation vid förvärv

Falkenbäck, Sofie; Byhmer, Linda and Berntsson, Carin (2010)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Sammanfattning Titel: Kommunikation vid förändring – hur fungerar det? En studie av intern kommunikation vid förvärv Författare: Berntsson, Carin. & Byhmer, Linda. & Falkenbäck, Sofie. Kurs: SMKK01 Kandidatuppsats, vårterminen 2010 Handledare: Bergmasth, Mikael. Nyckelord: Företagsförvärv, intern kommunikation, företagskultur, tyst kunskap, artikulerad kunskap, integrering. Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur integreringen vid ett förvärv påverkar den framtida relationen mellan den nya ägaren och det uppköpta företaget. Vi vill även studera den interna kommunikationens roll och hur förvärvet påverkar medarbetarna på det förvärvade företaget. Frågeställningar: Hur påverkar förvärvets uppbyggnad och genomförande den fortsatta... (More)
Sammanfattning Titel: Kommunikation vid förändring – hur fungerar det? En studie av intern kommunikation vid förvärv Författare: Berntsson, Carin. & Byhmer, Linda. & Falkenbäck, Sofie. Kurs: SMKK01 Kandidatuppsats, vårterminen 2010 Handledare: Bergmasth, Mikael. Nyckelord: Företagsförvärv, intern kommunikation, företagskultur, tyst kunskap, artikulerad kunskap, integrering. Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur integreringen vid ett förvärv påverkar den framtida relationen mellan den nya ägaren och det uppköpta företaget. Vi vill även studera den interna kommunikationens roll och hur förvärvet påverkar medarbetarna på det förvärvade företaget. Frågeställningar: Hur påverkar förvärvets uppbyggnad och genomförande den fortsatta relationen mellan förvärvaren och det förvärvade företaget? Vilken roll får den interna kommunikationen efter förvärvet? På vilket sätt kan förvärv påverka medarbetare och deras kommunikation? Problemformulering:Tidigare forskning har inte fokuserat på medarbetarna och de interna processerna som sker vid företagsförvärv. Denna studie kommer att belysa vilka problem som kan uppstå vid förvärv för att sedan dyka ner i intern kommunikation och de delar som kan tänkas ingå under denna kontext. Studien kommer även att fokusera på alla involverade i processen, både chefer och medarbetare. Teori: I det teoretiska ramverket lyfter vi fram olika forskares syn på företagsförvärv, vad det innebär och vilka anledningar det kan finnas till att de genomförs. Därefter fokuserar teoriavsnittet på den interna kommunikationens roll vid ett företagsförvärv och de olika delar som kan ingå under detta ämne. Metod: Etnografiska metoder, både djupintervjuer och en deltagande observation. Slutsats: En väl fungerande kommunikationsprocess i samband med ett förvärv är extremt viktigt. Det är betydelsefullt eftersom integreringen mellan företagen beror på hur smidigt informationsutbytet sker, hur välvilligt eller inte medarbetarna ställer sig mot förvärvsprocessen och hur kunskapsutbytet mellan företagen behandlas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Falkenbäck, Sofie; Byhmer, Linda and Berntsson, Carin
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
företagsförvärv, intern kommunikation, företagskultur, tyst kunskap, artikulerad kunskap, integrering
language
Swedish
id
1621930
date added to LUP
2010-06-22 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:12:43
@misc{1621930,
 abstract   = {Sammanfattning Titel: Kommunikation vid förändring – hur fungerar det? En studie av intern kommunikation vid förvärv Författare: Berntsson, Carin. & Byhmer, Linda. & Falkenbäck, Sofie. Kurs: SMKK01 Kandidatuppsats, vårterminen 2010 Handledare: Bergmasth, Mikael. Nyckelord: Företagsförvärv, intern kommunikation, företagskultur, tyst kunskap, artikulerad kunskap, integrering. Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur integreringen vid ett förvärv påverkar den framtida relationen mellan den nya ägaren och det uppköpta företaget. Vi vill även studera den interna kommunikationens roll och hur förvärvet påverkar medarbetarna på det förvärvade företaget. Frågeställningar: Hur påverkar förvärvets uppbyggnad och genomförande den fortsatta relationen mellan förvärvaren och det förvärvade företaget? Vilken roll får den interna kommunikationen efter förvärvet? På vilket sätt kan förvärv påverka medarbetare och deras kommunikation? Problemformulering:Tidigare forskning har inte fokuserat på medarbetarna och de interna processerna som sker vid företagsförvärv. Denna studie kommer att belysa vilka problem som kan uppstå vid förvärv för att sedan dyka ner i intern kommunikation och de delar som kan tänkas ingå under denna kontext. Studien kommer även att fokusera på alla involverade i processen, både chefer och medarbetare. Teori: I det teoretiska ramverket lyfter vi fram olika forskares syn på företagsförvärv, vad det innebär och vilka anledningar det kan finnas till att de genomförs. Därefter fokuserar teoriavsnittet på den interna kommunikationens roll vid ett företagsförvärv och de olika delar som kan ingå under detta ämne. Metod: Etnografiska metoder, både djupintervjuer och en deltagande observation. Slutsats: En väl fungerande kommunikationsprocess i samband med ett förvärv är extremt viktigt. Det är betydelsefullt eftersom integreringen mellan företagen beror på hur smidigt informationsutbytet sker, hur välvilligt eller inte medarbetarna ställer sig mot förvärvsprocessen och hur kunskapsutbytet mellan företagen behandlas.},
 author    = {Falkenbäck, Sofie and Byhmer, Linda and Berntsson, Carin},
 keyword   = {företagsförvärv,intern kommunikation,företagskultur,tyst kunskap,artikulerad kunskap,integrering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kommunikation vid förändring - hur fungerar det? En studie av intern kommunikation vid förvärv},
 year     = {2010},
}