Advanced

Intranät - en tillräcklig kommunikationskanal? En fallstudie om intranät som kommunikationskanal för arbetsmiljömässig information

Åkesson, Alfred; Blixt, My and Alvinell, Sanna (2010)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Kurs SMKK01 Service Management: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp, VT 2010 Titel Intranät - en tillräcklig kommunikationskanal? En fallstudie om intranät som kommunikationskanal för arbetsmiljömässig information. Författare Sanna Alvinell, My Blixt & Alfred Åkesson Handledare Katja Lindqvist & Ulrika Westrup Syfte Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka intranätets möjligheter som intern kommunikationskanal med fokus på arbetsmiljömässig information. Frågeställning Vilka förutsättningar krävs för att intranät ska fungera som en gynnsam kommunikationskanal då det gäller att förmedla arbetsmiljömässig information i en verksamhet där de anställda ofta arbetar utanför arbetsplatsen? Metod Kombination mellan kvantitativ och... (More)
Kurs SMKK01 Service Management: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp, VT 2010 Titel Intranät - en tillräcklig kommunikationskanal? En fallstudie om intranät som kommunikationskanal för arbetsmiljömässig information. Författare Sanna Alvinell, My Blixt & Alfred Åkesson Handledare Katja Lindqvist & Ulrika Westrup Syfte Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka intranätets möjligheter som intern kommunikationskanal med fokus på arbetsmiljömässig information. Frågeställning Vilka förutsättningar krävs för att intranät ska fungera som en gynnsam kommunikationskanal då det gäller att förmedla arbetsmiljömässig information i en verksamhet där de anställda ofta arbetar utanför arbetsplatsen? Metod Kombination mellan kvantitativ och kvalitativ undersökning på fallföretaget Inter IKEA Systems Service AB i Helsingborg. Nyckelbegrepp Intranät, kommunikation, intern kommunikation, information Resultat En viktig slutsats utifrån vår undersökning är att det behövs fler inslag av aktiv kommunikation då intranätet fungerar som en passiv kommunikationskanal. Arbetsgivaren måste skapa utrymme för informationssökning för sina anställda samt komplettera intranätet med andra kommunikationskanaler för att ge högsta effekt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Åkesson, Alfred; Blixt, My and Alvinell, Sanna
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
intranät, kommunikation, intern kommunikation, information
language
Swedish
id
1621944
date added to LUP
2010-06-22 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:12:47
@misc{1621944,
 abstract   = {Kurs	SMKK01 Service Management: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp, VT 2010 Titel	Intranät - en tillräcklig kommunikationskanal? En fallstudie om intranät som kommunikationskanal för arbetsmiljömässig information. Författare Sanna Alvinell, My Blixt & Alfred Åkesson Handledare Katja Lindqvist & Ulrika Westrup Syfte	Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka intranätets möjligheter som intern kommunikationskanal med fokus på arbetsmiljömässig information. Frågeställning	Vilka förutsättningar krävs för att intranät ska fungera som en gynnsam kommunikationskanal då det gäller att förmedla arbetsmiljömässig information i en verksamhet där de anställda ofta arbetar utanför arbetsplatsen? Metod	Kombination mellan kvantitativ och kvalitativ undersökning på fallföretaget Inter IKEA Systems Service AB i Helsingborg. Nyckelbegrepp	Intranät, kommunikation, intern kommunikation, information Resultat	En viktig slutsats utifrån vår undersökning är att det behövs fler inslag av aktiv kommunikation då intranätet fungerar som en passiv kommunikationskanal. Arbetsgivaren måste skapa utrymme för informationssökning för sina anställda samt komplettera intranätet med andra kommunikationskanaler för att ge högsta effekt.},
 author    = {Åkesson, Alfred and Blixt, My and Alvinell, Sanna},
 keyword   = {intranät,kommunikation,intern kommunikation,information},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Intranät - en tillräcklig kommunikationskanal? En fallstudie om intranät som kommunikationskanal för arbetsmiljömässig information},
 year     = {2010},
}