Advanced

Privat och offentligt - en möjlig kombination? En studie av nätverk mellan privata och offentliga turismaktörer i Dubrovnik

Eriksson, Alexandra; Johansson, Madelene and Sjöström, Malin (2010)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Uppsatsens titel: Privat och offentligt – en möjlig kombination? En studie av nätverk mellan privata och offentliga turismaktörer i Dubrovnik. Universitet: Institutionen för Service Management vid Lunds Universitet Campus Helsingborg. Nivå och ämne: Kandidatuppsats Service Management 15 hp. Författare: Alexandra Eriksson, Madelene Johansson och Malin Sjöström. Handledare: Eva Persson och Malin Zillinger. Nyckelord: Turism, nätverk, privat-offentlig sektor, koordination, värdeskapande, Dubrovnik. Syfte: Syftet med denna uppsats är att genom intervjuer och deltagande observationer studera nätverk mellan privata och offentliga turismaktörer för att få en förståelse för den komplexa organisation som återfinns inom en turistdestination.... (More)
Uppsatsens titel: Privat och offentligt – en möjlig kombination? En studie av nätverk mellan privata och offentliga turismaktörer i Dubrovnik. Universitet: Institutionen för Service Management vid Lunds Universitet Campus Helsingborg. Nivå och ämne: Kandidatuppsats Service Management 15 hp. Författare: Alexandra Eriksson, Madelene Johansson och Malin Sjöström. Handledare: Eva Persson och Malin Zillinger. Nyckelord: Turism, nätverk, privat-offentlig sektor, koordination, värdeskapande, Dubrovnik. Syfte: Syftet med denna uppsats är att genom intervjuer och deltagande observationer studera nätverk mellan privata och offentliga turismaktörer för att få en förståelse för den komplexa organisation som återfinns inom en turistdestination. Undersökningen exemplifieras av en fallstudie i Dubrovnik. Metod: Kvalitativa metoder i form av djupintervjuer och deltagande observationer används för att besvara frågeställningar. Informanter består i sin tur av nyckelpersoner inom Dubrovniks turismnäring. Teoretiska utgångspunkter: Studier av traditionell nätverksteori kompletteras med moderna perspektiv på nätverk och dess betydelse för hållbar turismutveckling. Utmaningar vad gäller hållbar turism belyses genom teorier kring samordning av privata och offentliga turismaktörer inom nätverk. Slutsatser: Vår studie visar att nätverket mellan privata och offentliga turismaktörer i Dubrovnik är komplext, då offentliga och privata intressen inte är oberoende utan starkt relaterade till varandra. Samordning mellan privata och offentliga aktörer är på så vis centralt för utveckling av hållbar turism. Vidare har ett behov av unika resurser upptäckts hos aktörer för att kunna konkurrera, men även för att kunna stödja och utveckla såväl den egna som andra aktörers verksamheter inom nätverket. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eriksson, Alexandra; Johansson, Madelene and Sjöström, Malin
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
turism, nätverk, privat-offentlig sektor, koordination, värdeskapande, dubrovnik
language
Swedish
id
1621974
date added to LUP
2010-06-22 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:12:55
@misc{1621974,
 abstract   = {Uppsatsens titel: Privat och offentligt – en möjlig kombination? En studie av nätverk mellan privata och offentliga turismaktörer i Dubrovnik. Universitet: Institutionen för Service Management vid Lunds Universitet Campus Helsingborg. Nivå och ämne: Kandidatuppsats Service Management 15 hp. Författare: Alexandra Eriksson, Madelene Johansson och Malin Sjöström. Handledare: Eva Persson och Malin Zillinger. Nyckelord: Turism, nätverk, privat-offentlig sektor, koordination, värdeskapande, Dubrovnik. Syfte: Syftet med denna uppsats är att genom intervjuer och deltagande observationer studera nätverk mellan privata och offentliga turismaktörer för att få en förståelse för den komplexa organisation som återfinns inom en turistdestination. Undersökningen exemplifieras av en fallstudie i Dubrovnik. Metod: Kvalitativa metoder i form av djupintervjuer och deltagande observationer används för att besvara frågeställningar. Informanter består i sin tur av nyckelpersoner inom Dubrovniks turismnäring. Teoretiska utgångspunkter: Studier av traditionell nätverksteori kompletteras med moderna perspektiv på nätverk och dess betydelse för hållbar turismutveckling. Utmaningar vad gäller hållbar turism belyses genom teorier kring samordning av privata och offentliga turismaktörer inom nätverk. Slutsatser: Vår studie visar att nätverket mellan privata och offentliga turismaktörer i Dubrovnik är komplext, då offentliga och privata intressen inte är oberoende utan starkt relaterade till varandra. Samordning mellan privata och offentliga aktörer är på så vis centralt för utveckling av hållbar turism. Vidare har ett behov av unika resurser upptäckts hos aktörer för att kunna konkurrera, men även för att kunna stödja och utveckla såväl den egna som andra aktörers verksamheter inom nätverket.},
 author    = {Eriksson, Alexandra and Johansson, Madelene and Sjöström, Malin},
 keyword   = {turism,nätverk,privat-offentlig sektor,koordination,värdeskapande,dubrovnik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Privat och offentligt - en möjlig kombination? En studie av nätverk mellan privata och offentliga turismaktörer i Dubrovnik},
 year     = {2010},
}