Advanced

Think outside the box - En studie om hur varumärkesidentitet skapas och förmedlas

Edqvist, Maria; Colfach, Charlotte and Norén, Caroline (2010)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Problembeskrivning: Ett företags varumärkesidentitet är den bild av företaget som de önskar att deras konsumenter och omgivning ska uppfatta. Den bild företaget vill förmedla stämmer dock inte alltid överens med den bild som faktiskt förmedlas. Större delen av tidigare forskning har skilt på hur varumärkesidentitet skapas och förmedlas. Vi ser emellertid ett tydligt samband mellan det interna skapandet och den externa förmedlingen av varumärkesidentiteten. Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka och belysa hur organisationskultur och deltidsmarknadsförare bidrar till skapandet samt förmedling av ett företags varumärkesidentitet. Metod: Uppsatsen bygger på en kvalitativ fallstudie med företaget Smartbox som studieobjekt. Empirin... (More)
Problembeskrivning: Ett företags varumärkesidentitet är den bild av företaget som de önskar att deras konsumenter och omgivning ska uppfatta. Den bild företaget vill förmedla stämmer dock inte alltid överens med den bild som faktiskt förmedlas. Större delen av tidigare forskning har skilt på hur varumärkesidentitet skapas och förmedlas. Vi ser emellertid ett tydligt samband mellan det interna skapandet och den externa förmedlingen av varumärkesidentiteten. Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka och belysa hur organisationskultur och deltidsmarknadsförare bidrar till skapandet samt förmedling av ett företags varumärkesidentitet. Metod: Uppsatsen bygger på en kvalitativ fallstudie med företaget Smartbox som studieobjekt. Empirin har samlats in genom semistrukturerade djupintervjuer och e-mail intervjuer. Resultat: Vi ser ett tydligt behov av att ett företag har en unik och enhetlig varumärkesidentitet för att förmedla en homogen identitet till dess omvärld och konsumenter. Fallstudien visar att Smartbox inte har en uttalad och enhetlig varumärkesidentitet vilket resulterar i att företaget i sig förmedlar flera olika varumärkesidentiteter externt. I ett samhälle där produkter och varumärken blir allt mer odifferentierade ter sig en enhetlig varumärkesidentitet vitalt. Fallstudien visar på att i förmedlingen och skapandet av Smartbox varumärkesidentitet har organisationskultur och deltidsmarknadsförare en central roll. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Edqvist, Maria; Colfach, Charlotte and Norén, Caroline
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
varumärkesidentitet organisationskultur deltidsmarknadsförare internt skapande extern förmedling
language
Swedish
id
1621981
date added to LUP
2010-06-22 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:12:56
@misc{1621981,
 abstract   = {Problembeskrivning:	Ett företags varumärkesidentitet är den bild av företaget som de önskar att deras konsumenter och omgivning ska uppfatta. Den bild företaget vill förmedla stämmer dock inte alltid överens med den bild som faktiskt förmedlas. Större delen av tidigare forskning har skilt på hur varumärkesidentitet skapas och förmedlas. Vi ser emellertid ett tydligt samband mellan det interna skapandet och den externa förmedlingen av varumärkesidentiteten. Syfte:	Syftet med denna uppsats är att undersöka och belysa hur organisationskultur och deltidsmarknadsförare bidrar till skapandet samt förmedling av ett företags varumärkesidentitet. Metod:	Uppsatsen bygger på en kvalitativ fallstudie med företaget Smartbox som studieobjekt. Empirin har samlats in genom semistrukturerade djupintervjuer och e-mail intervjuer. Resultat:	Vi ser ett tydligt behov av att ett företag har en unik och enhetlig varumärkesidentitet för att förmedla en homogen identitet till dess omvärld och konsumenter. Fallstudien visar att Smartbox inte har en uttalad och enhetlig varumärkesidentitet vilket resulterar i att företaget i sig förmedlar flera olika varumärkesidentiteter externt. I ett samhälle där produkter och varumärken blir allt mer odifferentierade ter sig en enhetlig varumärkesidentitet vitalt. Fallstudien visar på att i förmedlingen och skapandet av Smartbox varumärkesidentitet har organisationskultur och deltidsmarknadsförare en central roll.},
 author    = {Edqvist, Maria and Colfach, Charlotte and Norén, Caroline},
 keyword   = {varumärkesidentitet
organisationskultur
deltidsmarknadsförare
internt skapande
extern förmedling},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Think outside the box - En studie om hur varumärkesidentitet skapas och förmedlas},
 year     = {2010},
}