Advanced

Likvida Medel - en studie av svenska små och medelstora företag

Bajwa, Awais and Molnar, Raul (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Vi genomförde en studie bestående av ett urval på 252 svenska små och medelstora företag inom tillverkningssektorn. Sammanlagt blev det 1008 observationer över en period på fyra år från 2005 till 2008. Vi använde oss av Pecking order teorin, Trade-off teorin samt Free cash-flow teorin för att försöka förklara effekten av de studerade variablerna på företagens likvida medel. Paneldata regressionen genomfördes i följande tre olika varianter för att undersöka robustheten i resultatet: cross-section fixed effects, period fixed effects och utan några som helst effekter. Resultatet föreslår att de variabler som genomgående visar stark signifikans är likviditet (LIKV), skuldsättningsgrad (SSGRD) och risken för finansiell trångmål (ZSCORE).... (More)
Vi genomförde en studie bestående av ett urval på 252 svenska små och medelstora företag inom tillverkningssektorn. Sammanlagt blev det 1008 observationer över en period på fyra år från 2005 till 2008. Vi använde oss av Pecking order teorin, Trade-off teorin samt Free cash-flow teorin för att försöka förklara effekten av de studerade variablerna på företagens likvida medel. Paneldata regressionen genomfördes i följande tre olika varianter för att undersöka robustheten i resultatet: cross-section fixed effects, period fixed effects och utan några som helst effekter. Resultatet föreslår att de variabler som genomgående visar stark signifikans är likviditet (LIKV), skuldsättningsgrad (SSGRD) och risken för finansiell trångmål (ZSCORE). Likvida medel och tillgångar som lätt och snabbt kan omsättas i kontanter är negativt korrelerade med varandra. Majoriteten av studierna som har undersökt denna variabel kommer till samma resultat. En låg eller obefintlig skuldsättning leder till ökade likvida medel. Detta förklaras med hjälp av free cash-flow teorin som säger att ledningen föredrar att bygga upp ett lager av likvida medel när det inte finns någon insyn i företaget. När vi studerade ZSCORE fann vi att företag kommer att öka sina likvida medel för att på så vis minimera risken för att hamna i finansiell trångmål. Tillväxtmöjligheter (TILLV), storlek (STORL), löptidsprofilen (LOPTID) och kassaflöde (CFLOW) hade någon form av signifikans bland de olika regressionerna men eftersom de inte var signifikanta i alla regressionerna ser vi inte de som lika robusta. Vi fann att resultaten från paneldata regressionerna stödjer samtliga tre teorier. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bajwa, Awais and Molnar, Raul
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Likvida medel, små och medelstora företag, variabler, panel regression, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1625059
date added to LUP
2010-06-07 00:00:00
date last changed
2012-04-02 18:10:22
@misc{1625059,
 abstract   = {Vi genomförde en studie bestående av ett urval på 252 svenska små och medelstora företag inom tillverkningssektorn. Sammanlagt blev det 1008 observationer över en period på fyra år från 2005 till 2008. Vi använde oss av Pecking order teorin, Trade-off teorin samt Free cash-flow teorin för att försöka förklara effekten av de studerade variablerna på företagens likvida medel. Paneldata regressionen genomfördes i följande tre olika varianter för att undersöka robustheten i resultatet: cross-section fixed effects, period fixed effects och utan några som helst effekter. Resultatet föreslår att de variabler som genomgående visar stark signifikans är likviditet (LIKV), skuldsättningsgrad (SSGRD) och risken för finansiell trångmål (ZSCORE). Likvida medel och tillgångar som lätt och snabbt kan omsättas i kontanter är negativt korrelerade med varandra. Majoriteten av studierna som har undersökt denna variabel kommer till samma resultat. En låg eller obefintlig skuldsättning leder till ökade likvida medel. Detta förklaras med hjälp av free cash-flow teorin som säger att ledningen föredrar att bygga upp ett lager av likvida medel när det inte finns någon insyn i företaget. När vi studerade ZSCORE fann vi att företag kommer att öka sina likvida medel för att på så vis minimera risken för att hamna i finansiell trångmål. Tillväxtmöjligheter (TILLV), storlek (STORL), löptidsprofilen (LOPTID) och kassaflöde (CFLOW) hade någon form av signifikans bland de olika regressionerna men eftersom de inte var signifikanta i alla regressionerna ser vi inte de som lika robusta. Vi fann att resultaten från paneldata regressionerna stödjer samtliga tre teorier.},
 author    = {Bajwa, Awais and Molnar, Raul},
 keyword   = {Likvida medel,små och medelstora företag,variabler,panel regression,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Likvida Medel - en studie av svenska små och medelstora företag},
 year     = {2010},
}