Advanced

Marknadsföring till Generation Y. -En analys av hur man fångar denna kräsna målgrupp

Rydberg, Sara and Furumalm, Malin (2010)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Nivå: Magisteruppsats Institution: Campus Helsingborg, Lunds universitet Författare: Malin Furumalm, Sara Rydberg Handledare: Carl R Hellberg, Filippa Säwe Problemdiskussion: Generation Y kännetecknas som kräsna och svårflörtade konsumenter. Varje dag utsätts de för ett enormt informationsflöde, de är uppväxta med teknik, och de besitter effektivitetsfördelar när det gäller att ta beslut. Hur ska företag då lyckas marknadsföra sig till denna målgrupp? Hur ska de kunna fånga den svårflörtade generation Y? Teorier om generation Y menar att de är starkt präglade av individualismen men samtidigt påstås det att generation Y är lättpåverkade av sina vänner. Vi menar att det kan vara problematiskt att marknadsföra sig till generation Y eftersom... (More)
Nivå: Magisteruppsats Institution: Campus Helsingborg, Lunds universitet Författare: Malin Furumalm, Sara Rydberg Handledare: Carl R Hellberg, Filippa Säwe Problemdiskussion: Generation Y kännetecknas som kräsna och svårflörtade konsumenter. Varje dag utsätts de för ett enormt informationsflöde, de är uppväxta med teknik, och de besitter effektivitetsfördelar när det gäller att ta beslut. Hur ska företag då lyckas marknadsföra sig till denna målgrupp? Hur ska de kunna fånga den svårflörtade generation Y? Teorier om generation Y menar att de är starkt präglade av individualismen men samtidigt påstås det att generation Y är lättpåverkade av sina vänner. Vi menar att det kan vara problematiskt att marknadsföra sig till generation Y eftersom att de ställer så pass annorlunda krav jämfört med tidigare generationer. Dessutom återfinner vi en problematik i paradoxen mellan stark individ respektive lättformade och lättpåverkade. Hur bör företag marknadsföra sig till generation Y? Som individer eller som grupp? Syfte: Syftet är att beskriva och analysera hur ett företag kan utforma tjänstemarknadsföring till generation Y. Frågeställningar: Hur förhåller sig generation Y till marknadsföring av en tjänst? Hur kan kunskap om generation Y bilda underlag för ett företags tjänstemarknadsföring? Metod:I denna uppsats har vi utnyttjat teorier inom relationsmarknadsföring, moderna marknadskanaler, tjänstemarknadsföring samt teorier om generation Y. För att kunna driva dessa teorier vidare och för att skaffa oss mer kunskap har vi utfört en empirisk undersökning som bygger på en fallstudie där vi tillämpat en kvalitativ metod. Vi har utfört fokusgruppsintervjuer och semistrukturerade intervjuer med ungdomar i åldern 17-23, som alla tillhör generation Y och som dessutom ingår i fallstudieobjektets målgrupp. Vi har tillämpat ett abduktivt tillvägagångssätt då vi utgått från empiriskt och teoretiskt material parallellt och vi har anlagt ett fenomenologiskt
perspektiv. Detta ger utrymme för tolkning, vilket lämpar sig för uppsatsens syfte. Sammanfattande reflektioner: Vi har i denna uppsats kommit fram till att generation Y efterfrågar många olika attribut vid marknadsföring, de efterfrågar överraskande, unik och modern marknadsföring. De vill även ha starka varumärken som hjälper dem att känna gemenskap och säkerhet. Då generation Y efterfrågar ett flertal attribut som dessutom är paradoxala menar vi att dessa kan vara svåra att förena. Dock menar vi att det är kombinationen av dessa attribut som bör ligga till grund vid ett skapande av marknadsföringen till generation Y. Det är väldigt viktigt att företag lär känna sin målgrupp för att veta hur målgruppen fungerar, vad de uppskattar och vad de efterfrågar. Genomgående har individen och kollektivet tämligen likartade åsikter i diskussioner kring marknadsföring. En skillnad vi dock kunde upptäcka är att individen visar sig mer ödmjuk, öppen och sårbar medan grupperna visar sig mer tuffa och framåt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rydberg, Sara and Furumalm, Malin
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
marknadsföring, relationsmarknadsföring, sociala medier, tjänstemarknadsföring, generation y, identitet och konsumtion
language
Swedish
id
1625106
date added to LUP
2010-06-29 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:13:20
@misc{1625106,
 abstract   = {Nivå: Magisteruppsats Institution: Campus Helsingborg, Lunds universitet Författare: Malin Furumalm, Sara Rydberg Handledare: Carl R Hellberg, Filippa Säwe Problemdiskussion: Generation Y kännetecknas som kräsna och svårflörtade konsumenter. Varje dag utsätts de för ett enormt informationsflöde, de är uppväxta med teknik, och de besitter effektivitetsfördelar när det gäller att ta beslut. Hur ska företag då lyckas marknadsföra sig till denna målgrupp? Hur ska de kunna fånga den svårflörtade generation Y? Teorier om generation Y menar att de är starkt präglade av individualismen men samtidigt påstås det att generation Y är lättpåverkade av sina vänner. Vi menar att det kan vara problematiskt att marknadsföra sig till generation Y eftersom att de ställer så pass annorlunda krav jämfört med tidigare generationer. Dessutom återfinner vi en problematik i paradoxen mellan stark individ respektive lättformade och lättpåverkade. Hur bör företag marknadsföra sig till generation Y? Som individer eller som grupp? Syfte: Syftet är att beskriva och analysera hur ett företag kan utforma tjänstemarknadsföring till generation Y. Frågeställningar: Hur förhåller sig generation Y till marknadsföring av en tjänst? Hur kan kunskap om generation Y bilda underlag för ett företags tjänstemarknadsföring? Metod:I denna uppsats har vi utnyttjat teorier inom relationsmarknadsföring, moderna marknadskanaler, tjänstemarknadsföring samt teorier om generation Y. För att kunna driva dessa teorier vidare och för att skaffa oss mer kunskap har vi utfört en empirisk undersökning som bygger på en fallstudie där vi tillämpat en kvalitativ metod. Vi har utfört fokusgruppsintervjuer och semistrukturerade intervjuer med ungdomar i åldern 17-23, som alla tillhör generation Y och som dessutom ingår i fallstudieobjektets målgrupp. Vi har tillämpat ett abduktivt tillvägagångssätt då vi utgått från empiriskt och teoretiskt material parallellt och vi har anlagt ett fenomenologiskt
perspektiv. Detta ger utrymme för tolkning, vilket lämpar sig för uppsatsens syfte. Sammanfattande reflektioner: Vi har i denna uppsats kommit fram till att generation Y efterfrågar många olika attribut vid marknadsföring, de efterfrågar överraskande, unik och modern marknadsföring. De vill även ha starka varumärken som hjälper dem att känna gemenskap och säkerhet. Då generation Y efterfrågar ett flertal attribut som dessutom är paradoxala menar vi att dessa kan vara svåra att förena. Dock menar vi att det är kombinationen av dessa attribut som bör ligga till grund vid ett skapande av marknadsföringen till generation Y. Det är väldigt viktigt att företag lär känna sin målgrupp för att veta hur målgruppen fungerar, vad de uppskattar och vad de efterfrågar. Genomgående har individen och kollektivet tämligen likartade åsikter i diskussioner kring marknadsföring. En skillnad vi dock kunde upptäcka är att individen visar sig mer ödmjuk, öppen och sårbar medan grupperna visar sig mer tuffa och framåt.},
 author    = {Rydberg, Sara and Furumalm, Malin},
 keyword   = {marknadsföring,relationsmarknadsföring,sociala medier,tjänstemarknadsföring,generation y,identitet och konsumtion},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Marknadsföring till Generation Y. -En analys av hur man fångar denna kräsna målgrupp},
 year     = {2010},
}