Advanced

Jakten på e-handel inom livsmedelsbranschen - en jämförande studie mellan etablerade och nya aktörer

Murray, Mikaela; Jörvall, Fanny and Sinik, Natassja (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Skapa förståelse för varför livsmedelshandelns andel av e-handeln är avsevärt mindre jämfört med andra branscher samt identifiera möjliga aktörer inom livsmedelsbranschen, både etablerade och nystartade, för att sedan klargöra vilka strategier som behövs för att lyckas med e-handel för de olika aktörerna. En kvalitativ studie har gjorts utifrån en abduktiv ansats. Primärdata har använts i första hand och då utifrån intervjuer med tre fallföretag. Dessutom har sekundärdata utnyttjats i form av litteratur, artiklar och elektroniska källor.
Teoretiska referensramar har skapats där teorier som behandlar strategiska förutsättningar, livsmedelsbranschen och innovation av affärsmodeller diskuteras.
Empirin består av främst primärdata från utförda... (More)
Skapa förståelse för varför livsmedelshandelns andel av e-handeln är avsevärt mindre jämfört med andra branscher samt identifiera möjliga aktörer inom livsmedelsbranschen, både etablerade och nystartade, för att sedan klargöra vilka strategier som behövs för att lyckas med e-handel för de olika aktörerna. En kvalitativ studie har gjorts utifrån en abduktiv ansats. Primärdata har använts i första hand och då utifrån intervjuer med tre fallföretag. Dessutom har sekundärdata utnyttjats i form av litteratur, artiklar och elektroniska källor.
Teoretiska referensramar har skapats där teorier som behandlar strategiska förutsättningar, livsmedelsbranschen och innovation av affärsmodeller diskuteras.
Empirin består av främst primärdata från utförda intervjuer som ska hjälpa oss att besvara våra frågeställningar. Som komplement har dessutom en del sekundärdata samlats in. Anledningen till att livsmedelsbranschens e-handel är väldigt liten beror på branschens struktur och tröghet samt att den personliga servicen går förlorad om inte ett förtroende byggs upp. Resultatet visar att de etablerade aktörerna har större chanser för en lyckad e-handel, främst genom ett starkt varumärke, bred kundbas och djup kunskap om branschen. En lyckad strategi är riktad mot företagskunder alternativt privatpersoner i en storstad där en relation byggs upp och ett fungerande system existerar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Murray, Mikaela; Jörvall, Fanny and Sinik, Natassja
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
E-handel, innovation, strategi, livsmedel, affärsmodell, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1625555
date added to LUP
2010-06-04 00:00:00
date last changed
2012-04-02 18:10:44
@misc{1625555,
 abstract   = {Skapa förståelse för varför livsmedelshandelns andel av e-handeln är avsevärt mindre jämfört med andra branscher samt identifiera möjliga aktörer inom livsmedelsbranschen, både etablerade och nystartade, för att sedan klargöra vilka strategier som behövs för att lyckas med e-handel för de olika aktörerna. En kvalitativ studie har gjorts utifrån en abduktiv ansats. Primärdata har använts i första hand och då utifrån intervjuer med tre fallföretag. Dessutom har sekundärdata utnyttjats i form av litteratur, artiklar och elektroniska källor.
Teoretiska referensramar har skapats där teorier som behandlar strategiska förutsättningar, livsmedelsbranschen och innovation av affärsmodeller diskuteras.
Empirin består av främst primärdata från utförda intervjuer som ska hjälpa oss att besvara våra frågeställningar. Som komplement har dessutom en del sekundärdata samlats in. Anledningen till att livsmedelsbranschens e-handel är väldigt liten beror på branschens struktur och tröghet samt att den personliga servicen går förlorad om inte ett förtroende byggs upp. Resultatet visar att de etablerade aktörerna har större chanser för en lyckad e-handel, främst genom ett starkt varumärke, bred kundbas och djup kunskap om branschen. En lyckad strategi är riktad mot företagskunder alternativt privatpersoner i en storstad där en relation byggs upp och ett fungerande system existerar.},
 author    = {Murray, Mikaela and Jörvall, Fanny and Sinik, Natassja},
 keyword   = {E-handel,innovation,strategi,livsmedel,affärsmodell,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Jakten på e-handel inom livsmedelsbranschen - en jämförande studie mellan etablerade och nya aktörer},
 year     = {2010},
}