Advanced

Drömchefen - En jämförande studie av föreställningar om det goda ledarskapet i den ideella, privata och offentliga sektorn ur ett medarbetarperspektiv

Karlsson, Anna; Bergström, Maria; Lönn, Jennifer and Strömbom, Margareta (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Målet med vår studie var att undersöka likheter och skillnader mellan offentliga, privata och ideella organisationer vad det gäller medarbetarnas föreställningar om det goda ledarskapet. En kvalitativ metod användes med genomförandet av semistrukturerade intervjuer med 12 medarbetare från organisationer i offentlig, privat och ideell sektor. Främst har intervjuerna behandlat frågan om hur medarbetarna föreställer sig det goda ledarskapet. Det insamlade empiriska materialet analyseras med grund i teorin. Studiens teori baseras huvudsakligen på tidskrifter och branschlitteratur. Dessa behandlar efterföljar-, medarbetarskaps- och ledarskapsteorier. Empirin är hämtad från intervjuer med 12 medarbetare i offentlig, privat och ideell sektor.... (More)
Målet med vår studie var att undersöka likheter och skillnader mellan offentliga, privata och ideella organisationer vad det gäller medarbetarnas föreställningar om det goda ledarskapet. En kvalitativ metod användes med genomförandet av semistrukturerade intervjuer med 12 medarbetare från organisationer i offentlig, privat och ideell sektor. Främst har intervjuerna behandlat frågan om hur medarbetarna föreställer sig det goda ledarskapet. Det insamlade empiriska materialet analyseras med grund i teorin. Studiens teori baseras huvudsakligen på tidskrifter och branschlitteratur. Dessa behandlar efterföljar-, medarbetarskaps- och ledarskapsteorier. Empirin är hämtad från intervjuer med 12 medarbetare i offentlig, privat och ideell sektor. Fyra representanter från respektive sektor har intervjuats. Vi har funnit båda likheter och skillnader mellan de olika sektorerna vad det gäller föreställningar om det goda ledarskapet. Vilka chefsegenskaper som efterfrågas påverkas av vilken sektor medarbetaren arbetar i men också av vilken roll medarbetaren själv intar. Här påverkar faktorer såsom ålder och mognad vilket ledarskap som medarbetaren efterfrågar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Anna; Bergström, Maria; Lönn, Jennifer and Strömbom, Margareta
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
efterföljare, chefer, medarbetare, ledaregenskaper, motivation, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1627473
date added to LUP
2010-06-03 00:00:00
date last changed
2012-04-02 18:21:58
@misc{1627473,
 abstract   = {Målet med vår studie var att undersöka likheter och skillnader mellan offentliga, privata och ideella organisationer vad det gäller medarbetarnas föreställningar om det goda ledarskapet. En kvalitativ metod användes med genomförandet av semistrukturerade intervjuer med 12 medarbetare från organisationer i offentlig, privat och ideell sektor. Främst har intervjuerna behandlat frågan om hur medarbetarna föreställer sig det goda ledarskapet. Det insamlade empiriska materialet analyseras med grund i teorin. Studiens teori baseras huvudsakligen på tidskrifter och branschlitteratur. Dessa behandlar efterföljar-, medarbetarskaps- och ledarskapsteorier. Empirin är hämtad från intervjuer med 12 medarbetare i offentlig, privat och ideell sektor. Fyra representanter från respektive sektor har intervjuats. Vi har funnit båda likheter och skillnader mellan de olika sektorerna vad det gäller föreställningar om det goda ledarskapet. Vilka chefsegenskaper som efterfrågas påverkas av vilken sektor medarbetaren arbetar i men också av vilken roll medarbetaren själv intar. Här påverkar faktorer såsom ålder och mognad vilket ledarskap som medarbetaren efterfrågar.},
 author    = {Karlsson, Anna and Bergström, Maria and Lönn, Jennifer and Strömbom, Margareta},
 keyword   = {efterföljare,chefer,medarbetare,ledaregenskaper,motivation,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Drömchefen - En jämförande studie av föreställningar om det goda ledarskapet i den ideella, privata och offentliga sektorn ur ett medarbetarperspektiv},
 year     = {2010},
}