Advanced

Hur ett företag använder storytelling för att bygga upp ett varumärke-en fallstudie av varumärket Victoria´s secret

Ajde, Karolina and Hansson, Maria (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
SAMMANFATTNING EXAMENSARBETETS
TITEL: Hur ett företag använder storytelling för att bygga upp ett varumärke- en fallstudie av varumärket Victoria´s secret SEMINARIEDATUM: 2010-06-02 KURS/ÄMNE: FEKK01, Examensarbete kandidatkurs, 15 poäng FÖRFATTARE: Karolina Ajde & Maria Hansson HANDLEDARE: Cecilia Cassinger FEM NYCKELORD: Varumärke, identitet, storytelling, Victoria´s secret, viktorianska eran SYFTE: Syftet med vår kandidatuppsats är att analysera storytellingens relevans i ett företagets varumärkesuppbyggande. Victoria´s secret är ett exempel på ett framgångsrikt företag som använder sig av intressant storytelling och vi vill därför belysa detta METOD: Uppsatsen är utformad som en kvalitativ undersökning och informationsbehovet täcks av... (More)
SAMMANFATTNING EXAMENSARBETETS
TITEL: Hur ett företag använder storytelling för att bygga upp ett varumärke- en fallstudie av varumärket Victoria´s secret SEMINARIEDATUM: 2010-06-02 KURS/ÄMNE: FEKK01, Examensarbete kandidatkurs, 15 poäng FÖRFATTARE: Karolina Ajde & Maria Hansson HANDLEDARE: Cecilia Cassinger FEM NYCKELORD: Varumärke, identitet, storytelling, Victoria´s secret, viktorianska eran SYFTE: Syftet med vår kandidatuppsats är att analysera storytellingens relevans i ett företagets varumärkesuppbyggande. Victoria´s secret är ett exempel på ett framgångsrikt företag som använder sig av intressant storytelling och vi vill därför belysa detta METOD: Uppsatsen är utformad som en kvalitativ undersökning och informationsbehovet täcks av primärdata. TEORITISKT
PERSPEKTIV: Uppsatsen teori baseras på relevanta modeller gällande både varumärkesuppbyggnad och storytelling. Teorin om varumärkesuppbyggnad är framtagen av Frans Melin och teorin kring storytelling av Klaus Fog. RESULTAT: Genom analys av Victoria´s secrets koppling till den viktorianska eran har vi kommit fram till att de narrativa historierna speglas i företagets moderna storytelling. Vår studie har visat att storytelling är en effektiv strategi vid uppbyggnad av ett varumärke eftersom storytellingen genomsyrar hela den interna delen av företaget. Trovärdigheten i storytellingen är viktigt eftersom kunden måste känna förtroende i relationen till företaget men denna studie har även visat att den trovärdiga storytellingen kan kombineras med en fiktiv historia för att väcka ytterligare intresse utan att det skadar företaget. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ajde, Karolina and Hansson, Maria
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Varumärke, identitet, storytelling, Victoria´s secret, viktorianska eran, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1627480
date added to LUP
2010-06-02 00:00:00
date last changed
2012-04-02 18:20:49
@misc{1627480,
 abstract   = {SAMMANFATTNING EXAMENSARBETETS
TITEL: Hur ett företag använder storytelling för att bygga upp ett varumärke- en fallstudie av varumärket Victoria´s secret SEMINARIEDATUM: 2010-06-02 KURS/ÄMNE: FEKK01, Examensarbete kandidatkurs, 15 poäng FÖRFATTARE:	Karolina Ajde & Maria Hansson HANDLEDARE: Cecilia Cassinger FEM NYCKELORD: Varumärke, identitet, storytelling, Victoria´s secret, viktorianska eran SYFTE: Syftet med vår kandidatuppsats är att analysera storytellingens relevans i ett företagets varumärkesuppbyggande. Victoria´s secret är ett exempel på ett framgångsrikt företag som använder sig av intressant storytelling och vi vill därför belysa detta METOD: Uppsatsen är utformad som en kvalitativ undersökning och informationsbehovet täcks av primärdata. TEORITISKT
PERSPEKTIV: Uppsatsen teori baseras på relevanta modeller gällande både varumärkesuppbyggnad och storytelling. Teorin om varumärkesuppbyggnad är framtagen av Frans Melin och teorin kring storytelling av Klaus Fog. RESULTAT: Genom analys av Victoria´s secrets koppling till den viktorianska eran har vi kommit fram till att de narrativa historierna speglas i företagets moderna storytelling. Vår studie har visat att storytelling är en effektiv strategi vid uppbyggnad av ett varumärke eftersom storytellingen genomsyrar hela den interna delen av företaget. Trovärdigheten i storytellingen är viktigt eftersom kunden måste känna förtroende i relationen till företaget men denna studie har även visat att den trovärdiga storytellingen kan kombineras med en fiktiv historia för att väcka ytterligare intresse utan att det skadar företaget.},
 author    = {Ajde, Karolina and Hansson, Maria},
 keyword   = {Varumärke,identitet,storytelling,Victoria´s secret,viktorianska eran,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur ett företag använder storytelling för att bygga upp ett varumärke-en fallstudie av varumärket Victoria´s secret},
 year     = {2010},
}