Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En resursbaserad studie av monopolomreglering - Apoteket AB

Ardby, Emelie ; Ohlsén, Anna and Andersson, Patrik (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
SYFTE: Syftet är beskriva och analysera hur ett företag anpassar sin strategi, när det går från att vara ensam aktör till en konkurrensutsatt marknad. METOD: Med en abduktiv ansats har vi genomfört en kvalitativ studie av monopolomregleringen på den svenska apoteksmarknaden. Vi har valt Apoteket AB som fallstudie där primärdata har samlats in genom personliga intervjuer med tre olika butikschefer i Lund. Två intervjuer genomfördes via telefon med personer på Apoteket AB:s huvudkontor. Sekundärdata består främst av information inhämtat från Regeringens Proposition 2008/2009:145, Apoteket Omstrukturering AB:s rapport om omreglering, Apoteket AB:s hemsida och från Dagens Medicin. TEORETISKT PERSPEKTIV: Den teoretiska referensramen är... (More)
SYFTE: Syftet är beskriva och analysera hur ett företag anpassar sin strategi, när det går från att vara ensam aktör till en konkurrensutsatt marknad. METOD: Med en abduktiv ansats har vi genomfört en kvalitativ studie av monopolomregleringen på den svenska apoteksmarknaden. Vi har valt Apoteket AB som fallstudie där primärdata har samlats in genom personliga intervjuer med tre olika butikschefer i Lund. Två intervjuer genomfördes via telefon med personer på Apoteket AB:s huvudkontor. Sekundärdata består främst av information inhämtat från Regeringens Proposition 2008/2009:145, Apoteket Omstrukturering AB:s rapport om omreglering, Apoteket AB:s hemsida och från Dagens Medicin. TEORETISKT PERSPEKTIV: Den teoretiska referensramen är sammanställd dels av studier gjorda av tidigare omreglerade monopol, dels av Porters femkraftsmodell och dels av det resursbaserade perspektivet inom vilket vi valt att applicera Barney´s VRIN. För att analysera den strategiska anpassningen mellan den externa och interna miljön har vi valt att sammanställa våra teorier i en avslutande SWOT-analys. EMPIRI: I empirin presenteras den insamlade data om Apoteket AB och svenska apoteksmarknaden. Kapitlet ger en grundläggande förståelse till komplexiteten runt omregleringen och dagens apoteksmarknad samt en djupare inblick i Apoteket AB. RESULTAT: Studien visar att en monopolist inte har en strategi anpassad till konkurrens, då den externa miljön inte innehåller någon konkurrens. Strategin för att möta konkurrens ska bygga på resurser med kausal otydlighet och som tar lång tid att skapa, då dessa kommer att vara svårast att imitera. Studien visar att VRIN och Porters femkraftsmodell kan vara användbara analysverktyg i en RBV studie av en förändring då en marknad går från att vara monopol till att vara konkurrensutsatt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ardby, Emelie ; Ohlsén, Anna and Andersson, Patrik
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
monopol, omreglering, Apoteket AB, resursbaserat perspektiv, strategisk anpassning, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1627587
date added to LUP
2010-06-04 00:00:00
date last changed
2012-04-02 18:20:54
@misc{1627587,
 abstract   = {{SYFTE: Syftet är beskriva och analysera hur ett företag anpassar sin strategi, när det går från att vara ensam aktör till en konkurrensutsatt marknad. METOD: Med en abduktiv ansats har vi genomfört en kvalitativ studie av monopolomregleringen på den svenska apoteksmarknaden. Vi har valt Apoteket AB som fallstudie där primärdata har samlats in genom personliga intervjuer med tre olika butikschefer i Lund. Två intervjuer genomfördes via telefon med personer på Apoteket AB:s huvudkontor. Sekundärdata består främst av information inhämtat från Regeringens Proposition 2008/2009:145, Apoteket Omstrukturering AB:s rapport om omreglering, Apoteket AB:s hemsida och från Dagens Medicin. TEORETISKT PERSPEKTIV: Den teoretiska referensramen är sammanställd dels av studier gjorda av tidigare omreglerade monopol, dels av Porters femkraftsmodell och dels av det resursbaserade perspektivet inom vilket vi valt att applicera Barney´s VRIN. För att analysera den strategiska anpassningen mellan den externa och interna miljön har vi valt att sammanställa våra teorier i en avslutande SWOT-analys. EMPIRI: I empirin presenteras den insamlade data om Apoteket AB och svenska apoteksmarknaden. Kapitlet ger en grundläggande förståelse till komplexiteten runt omregleringen och dagens apoteksmarknad samt en djupare inblick i Apoteket AB. RESULTAT: Studien visar att en monopolist inte har en strategi anpassad till konkurrens, då den externa miljön inte innehåller någon konkurrens. Strategin för att möta konkurrens ska bygga på resurser med kausal otydlighet och som tar lång tid att skapa, då dessa kommer att vara svårast att imitera. Studien visar att VRIN och Porters femkraftsmodell kan vara användbara analysverktyg i en RBV studie av en förändring då en marknad går från att vara monopol till att vara konkurrensutsatt.}},
 author    = {{Ardby, Emelie and Ohlsén, Anna and Andersson, Patrik}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{En resursbaserad studie av monopolomreglering - Apoteket AB}},
 year     = {{2010}},
}