Advanced

Lågkonjunkturens påverkan på hållbarhetsarbete - en studie av Posten Norden, SAS och SCA

Feim Salif, Aylia; Kennwood, Emma and Fransson, Sofie (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Det övergripande syftet med vår studie är att undersöka om företag har förändrat sitt hållbarhetsarbete på grund av den lågkonjunktur som inleddes år 2008. De företag vi har valt att studera har sedan några år tillbaka upprättat hållbarhetsredovisning enligt GRIs ramverk och har stort fokus på hållbarhet inom sin verksamhet. Vår studie är gjord utefter en kvalitativ forskningsmetod och är en multipel fallstudie på tre stora företag, Posten Norden, SAS och SCA. Vi har använt både primär data i form av bland annat semistrukturerade intervjuer och sekundär data i form av diverse litteratur.
Vi har använt oss av teorier inom hållbarhetsarbete och affärsstrategi. De modeller vi främst har använt är Carrolls CSR-pyramid, Aras & Crowthers the... (More)
Det övergripande syftet med vår studie är att undersöka om företag har förändrat sitt hållbarhetsarbete på grund av den lågkonjunktur som inleddes år 2008. De företag vi har valt att studera har sedan några år tillbaka upprättat hållbarhetsredovisning enligt GRIs ramverk och har stort fokus på hållbarhet inom sin verksamhet. Vår studie är gjord utefter en kvalitativ forskningsmetod och är en multipel fallstudie på tre stora företag, Posten Norden, SAS och SCA. Vi har använt både primär data i form av bland annat semistrukturerade intervjuer och sekundär data i form av diverse litteratur.
Vi har använt oss av teorier inom hållbarhetsarbete och affärsstrategi. De modeller vi främst har använt är Carrolls CSR-pyramid, Aras & Crowthers the model of sustainable development, SWOT-analys och Porters five forces. Vår empiri är insamlad genom telefonintervjuer med respondenter på respektive företag och vi har även studerat dessa företags hållbarhetsredovisningar. Genom vår studie har vi kommit fram till att stora, svenska företag med ett etablerat och integrerat hållbarhetsarbete inte har gjort några större förändringar av sitt arbete med hållbarhet under lågkonjunkturen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Feim Salif, Aylia; Kennwood, Emma and Fransson, Sofie
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Hållbarhet, CSR, Lågkonjunktur, Strategi, Carrolls CSR-pyramid, Aras & Crowthers The model of sustainable development, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1627601
date added to LUP
2010-06-04 00:00:00
date last changed
2012-04-02 18:23:29
@misc{1627601,
 abstract   = {Det övergripande syftet med vår studie är att undersöka om företag har förändrat sitt hållbarhetsarbete på grund av den lågkonjunktur som inleddes år 2008. De företag vi har valt att studera har sedan några år tillbaka upprättat hållbarhetsredovisning enligt GRIs ramverk och har stort fokus på hållbarhet inom sin verksamhet. Vår studie är gjord utefter en kvalitativ forskningsmetod och är en multipel fallstudie på tre stora företag, Posten Norden, SAS och SCA. Vi har använt både primär data i form av bland annat semistrukturerade intervjuer och sekundär data i form av diverse litteratur.
Vi har använt oss av teorier inom hållbarhetsarbete och affärsstrategi. De modeller vi främst har använt är Carrolls CSR-pyramid, Aras & Crowthers the model of sustainable development, SWOT-analys och Porters five forces. Vår empiri är insamlad genom telefonintervjuer med respondenter på respektive företag och vi har även studerat dessa företags hållbarhetsredovisningar. Genom vår studie har vi kommit fram till att stora, svenska företag med ett etablerat och integrerat hållbarhetsarbete inte har gjort några större förändringar av sitt arbete med hållbarhet under lågkonjunkturen.},
 author    = {Feim Salif, Aylia and Kennwood, Emma and Fransson, Sofie},
 keyword   = {Hållbarhet,CSR,Lågkonjunktur,Strategi,Carrolls CSR-pyramid,Aras & Crowthers The model of sustainable development,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lågkonjunkturens påverkan på hållbarhetsarbete - en studie av Posten Norden, SAS och SCA},
 year     = {2010},
}