Advanced

Kontroll, koordination och identitet. En tolkande studie av funktionerna hos organisatoriska mål ur ett corporate governance‐perspektiv

Lundborg, Adam; Nevander, Ola and Lethin, Henrik (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
I denna uppsats breddas synen på varför styrelse och företagsledning utformar organisatoriska mål genom att demonstrera målens mångdimensionella natur och därmed inspirera till kritisk reflektion kring ämnet. Detta sker genom kvalitativa fallstudier bestående av totalt sex semistrukturerade intervjuer. Två fallföretag studeras: CellaVision och Skånemejerier. I båda företagen intervjuas styrelseordförande, VD samt en mellanchef. Som komplement används information från årsredovisningar och hemsidor. Därefter analyseras intervjumaterialet med hjälp av tre skilda teoretiska ramverk: agentteori, intressentmodellen och kulturteori. Analysen demonstrerar de organisatoriska målens mångtydiga och flerdimensionella funktion. Utifrån detta... (More)
I denna uppsats breddas synen på varför styrelse och företagsledning utformar organisatoriska mål genom att demonstrera målens mångdimensionella natur och därmed inspirera till kritisk reflektion kring ämnet. Detta sker genom kvalitativa fallstudier bestående av totalt sex semistrukturerade intervjuer. Två fallföretag studeras: CellaVision och Skånemejerier. I båda företagen intervjuas styrelseordförande, VD samt en mellanchef. Som komplement används information från årsredovisningar och hemsidor. Därefter analyseras intervjumaterialet med hjälp av tre skilda teoretiska ramverk: agentteori, intressentmodellen och kulturteori. Analysen demonstrerar de organisatoriska målens mångtydiga och flerdimensionella funktion. Utifrån detta argumenterar vi att faktorer som företagets storlek och branschförhållanden påverkar vilka funktioner målen fyller. En mer nyanserad tolkning av effekterna av styrning med hjälp av mål kan bidra till att beslutsfattare utvecklar mer genomtänkta strategier för hur de kommunicerar sina målbilder till olika intressenter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundborg, Adam; Nevander, Ola and Lethin, Henrik
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
corporate governance, bolagsstyrning, organisatoriska mål, kontroll, målstyrning, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1628000
date added to LUP
2010-06-04 00:00:00
date last changed
2014-09-10 12:14:38
@misc{1628000,
 abstract   = {I denna uppsats breddas synen på varför styrelse och företagsledning utformar organisatoriska mål genom att demonstrera målens mångdimensionella natur och därmed inspirera till kritisk reflektion kring ämnet. Detta sker genom kvalitativa fallstudier bestående av totalt sex semistrukturerade intervjuer. Två fallföretag studeras: CellaVision och Skånemejerier. I båda företagen intervjuas styrelseordförande, VD samt en mellanchef. Som komplement används information från årsredovisningar och hemsidor. Därefter analyseras intervjumaterialet med hjälp av tre skilda teoretiska ramverk: agentteori, intressentmodellen och kulturteori. Analysen demonstrerar de organisatoriska målens mångtydiga och flerdimensionella funktion. Utifrån detta argumenterar vi att faktorer som företagets storlek och branschförhållanden påverkar vilka funktioner målen fyller. En mer nyanserad tolkning av effekterna av styrning med hjälp av mål kan bidra till att beslutsfattare utvecklar mer genomtänkta strategier för hur de kommunicerar sina målbilder till olika intressenter.},
 author    = {Lundborg, Adam and Nevander, Ola and Lethin, Henrik},
 keyword   = {corporate governance,bolagsstyrning,organisatoriska mål,kontroll,målstyrning,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kontroll, koordination och identitet. En tolkande studie av funktionerna hos organisatoriska mål ur ett corporate governance‐perspektiv},
 year     = {2010},
}