Advanced

Veckans matinköp, bara ett klick iväg – En studie av konsumentens syn på e-handel med livsmedel

Rosenqvist, Rickard; Cronhamn, Malcolm and Elmblad, Joakim (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med denna studie är att identifiera och lyfta fram relevanta faktorer som är avgörande för framgångsrik e-handel med livsmedel på den svenska konsumentmarknaden. Metod: Studien har antagit både en kvalitativ och kvantitativ ansats. Det huvudsakliga tillvägagångssättet har bestått i att genomföra en konsumentenkät som har delats ut till konsumenter för att får en bättre bild av deras inställning till e-handel med livsmedel. Konsumentenkäten har bestått av både öppna frågor samt frågor där de fått bedöma olika faktorer kring e-handel med livsmedel utifrån en 1-5-skala. Analysen av graderingsfrågorna har varit kvantitativ medan analysen av svaren på de öppna frågorna varit mer av en kvalitativ form. Teoretiska perspektiv:... (More)
Syfte: Syftet med denna studie är att identifiera och lyfta fram relevanta faktorer som är avgörande för framgångsrik e-handel med livsmedel på den svenska konsumentmarknaden. Metod: Studien har antagit både en kvalitativ och kvantitativ ansats. Det huvudsakliga tillvägagångssättet har bestått i att genomföra en konsumentenkät som har delats ut till konsumenter för att får en bättre bild av deras inställning till e-handel med livsmedel. Konsumentenkäten har bestått av både öppna frågor samt frågor där de fått bedöma olika faktorer kring e-handel med livsmedel utifrån en 1-5-skala. Analysen av graderingsfrågorna har varit kvantitativ medan analysen av svaren på de öppna frågorna varit mer av en kvalitativ form. Teoretiska perspektiv: Litteraturen är huvudsakligen uppdelad i tre delar: (a) tjänstekvalitet och servicekvalitet, (b) servicekvalitet och värdeskapande för affärsmodeller inom e-handel, samt (c) tidigare forskning kring OGS. Samtliga delar har antagit konsumentperspektivet. Grunden i detta utgår från begreppet tjänstekvalitet som valts för att lyfta fram olika framgångsfaktorer för att en tjänst ska lyckas. Empiri: Presenterar resultat, uträkningar, korrelationer och en sammanfattande bild av undersökningsenkäten som baseras på de 88 respondenter som medverkat i denna studie. Respondenterna har på olika sätt grupperats efter kön, ålder, hushållets storlek, om de har handlat livsmedel över Internet eller inte samt efter hur stor del av sina livsmedelsköp de kan tänka sig att lägga på OGS om det fanns en tjänst som motsvarade alla deras önskemål. Av de 88 respondenterna använder sig 11 stycken av OGS medan 77 stycken inte gör det. Resultat: Studien visar att det finns relativt få skillnader mellan personer baserat på de grupperingar som gjorts av respondenterna. Den största skillnaden återfinns baserat på kön. Vidare presenteras de faktorer som konsumenterna anser vara av vikt där problematiken i att sälja färskvaror, osäkerhet kring leveranser, tidsbesparing och pris är bland de mer framträdande faktorerna. Studien visar också på att ett invant mönster bland konsumenterna behöver brytas för att OGS ska ha möjlighet att konkurrera med de större livsmedelskedjorna - samtidigt som kännedomen för denna tjänst är låg. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rosenqvist, Rickard; Cronhamn, Malcolm and Elmblad, Joakim
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Online Grocery Shopping (OGS), E-handel, Livsmedel, Tjänstekvalitet, Servicekvalitet, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1628264
date added to LUP
2010-06-07 00:00:00
date last changed
2012-04-02 18:23:39
@misc{1628264,
 abstract   = {Syfte: Syftet med denna studie är att identifiera och lyfta fram relevanta faktorer som är avgörande för framgångsrik e-handel med livsmedel på den svenska konsumentmarknaden. Metod: Studien har antagit både en kvalitativ och kvantitativ ansats. Det huvudsakliga tillvägagångssättet har bestått i att genomföra en konsumentenkät som har delats ut till konsumenter för att får en bättre bild av deras inställning till e-handel med livsmedel. Konsumentenkäten har bestått av både öppna frågor samt frågor där de fått bedöma olika faktorer kring e-handel med livsmedel utifrån en 1-5-skala. Analysen av graderingsfrågorna har varit kvantitativ medan analysen av svaren på de öppna frågorna varit mer av en kvalitativ form. Teoretiska perspektiv: Litteraturen är huvudsakligen uppdelad i tre delar: (a) tjänstekvalitet och servicekvalitet, (b) servicekvalitet och värdeskapande för affärsmodeller inom e-handel, samt (c) tidigare forskning kring OGS. Samtliga delar har antagit konsumentperspektivet. Grunden i detta utgår från begreppet tjänstekvalitet som valts för att lyfta fram olika framgångsfaktorer för att en tjänst ska lyckas. Empiri: Presenterar resultat, uträkningar, korrelationer och en sammanfattande bild av undersökningsenkäten som baseras på de 88 respondenter som medverkat i denna studie. Respondenterna har på olika sätt grupperats efter kön, ålder, hushållets storlek, om de har handlat livsmedel över Internet eller inte samt efter hur stor del av sina livsmedelsköp de kan tänka sig att lägga på OGS om det fanns en tjänst som motsvarade alla deras önskemål. Av de 88 respondenterna använder sig 11 stycken av OGS medan 77 stycken inte gör det. Resultat: Studien visar att det finns relativt få skillnader mellan personer baserat på de grupperingar som gjorts av respondenterna. Den största skillnaden återfinns baserat på kön. Vidare presenteras de faktorer som konsumenterna anser vara av vikt där problematiken i att sälja färskvaror, osäkerhet kring leveranser, tidsbesparing och pris är bland de mer framträdande faktorerna. Studien visar också på att ett invant mönster bland konsumenterna behöver brytas för att OGS ska ha möjlighet att konkurrera med de större livsmedelskedjorna - samtidigt som kännedomen för denna tjänst är låg.},
 author    = {Rosenqvist, Rickard and Cronhamn, Malcolm and Elmblad, Joakim},
 keyword   = {Online Grocery Shopping (OGS),E-handel,Livsmedel,Tjänstekvalitet,Servicekvalitet,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Veckans matinköp, bara ett klick iväg – En studie av konsumentens syn på e-handel med livsmedel},
 year     = {2010},
}