Advanced

En systemutvecklingsmetods möjlighet att fånga och överföra kunskap - En studie av RUP

Olsson, Carin (2005)
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
När man utvecklar eller bygger något så bygger de som är med i utvecklingsprojektet upp en kunskap kring produkten, en kunskap som bygger på erfarenhet och som kan vara svår att förmedla till andra individer som inte varit delaktiga. Denna studies huvudsyfte är att undersöka hur systemutvecklingsmetoden RUP (Rational Unified Processes) tar tillvara på kunskap, som bildas i projekt. Kunskapsbegreppet i uppsatsen syftar till tyst kunskap som baseras på erfarenheter hos individen. Och hur denna kunskap sedan ska kunna överföras till de som ska förvalta produkten. Detta har gjorts genom att undersöka hur metoden används i praktiken. Till grund för de frågor som ställdes vid intervjuerna låg litteraturstudier.
Undersökningen har genomförts... (More)
När man utvecklar eller bygger något så bygger de som är med i utvecklingsprojektet upp en kunskap kring produkten, en kunskap som bygger på erfarenhet och som kan vara svår att förmedla till andra individer som inte varit delaktiga. Denna studies huvudsyfte är att undersöka hur systemutvecklingsmetoden RUP (Rational Unified Processes) tar tillvara på kunskap, som bildas i projekt. Kunskapsbegreppet i uppsatsen syftar till tyst kunskap som baseras på erfarenheter hos individen. Och hur denna kunskap sedan ska kunna överföras till de som ska förvalta produkten. Detta har gjorts genom att undersöka hur metoden används i praktiken. Till grund för de frågor som ställdes vid intervjuerna låg litteraturstudier.
Undersökningen har genomförts genom intervjuer på företag, med personer som arbetar med RUP och personer som utbildar inom RUP. Intervjuerna gav en insikt om att RUP inte fungerar i sig själv. Det i huvudsak undersökta företaget har fått lägga till egna rutiner för att stödja kunskapsöverföring. Företaget använder sig även av PPS (Praktisk Projektstyrning) i sina projekt, för styrning. Det är väl värt att veta att respondenterna anser att man på Alfa har blivit mycket bättre på kunskapsöverföring sen de införde RUP, detta beroende på att användandet av RUP förespråkar en bättre struktur i dokumentation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Carin
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
systemutveckling, systemutvecklingsmetod, Rational Unified Processes, kunskap, kunskapsöverföring, Informatics, systems theory, Informatik, systemteori
language
Swedish
id
1644365
date added to LUP
2005-08-09 00:00:00
date last changed
2010-08-03 10:53:10
@misc{1644365,
 abstract   = {När man utvecklar eller bygger något så bygger de som är med i utvecklingsprojektet upp en kunskap kring produkten, en kunskap som bygger på erfarenhet och som kan vara svår att förmedla till andra individer som inte varit delaktiga. Denna studies huvudsyfte är att undersöka hur systemutvecklingsmetoden RUP (Rational Unified Processes) tar tillvara på kunskap, som bildas i projekt. Kunskapsbegreppet i uppsatsen syftar till tyst kunskap som baseras på erfarenheter hos individen. Och hur denna kunskap sedan ska kunna överföras till de som ska förvalta produkten. Detta har gjorts genom att undersöka hur metoden används i praktiken. Till grund för de frågor som ställdes vid intervjuerna låg litteraturstudier.
Undersökningen har genomförts genom intervjuer på företag, med personer som arbetar med RUP och personer som utbildar inom RUP. Intervjuerna gav en insikt om att RUP inte fungerar i sig själv. Det i huvudsak undersökta företaget har fått lägga till egna rutiner för att stödja kunskapsöverföring. Företaget använder sig även av PPS (Praktisk Projektstyrning) i sina projekt, för styrning. Det är väl värt att veta att respondenterna anser att man på Alfa har blivit mycket bättre på kunskapsöverföring sen de införde RUP, detta beroende på att användandet av RUP förespråkar en bättre struktur i dokumentation.},
 author    = {Olsson, Carin},
 keyword   = {systemutveckling,systemutvecklingsmetod,Rational Unified Processes,kunskap,kunskapsöverföring,Informatics, systems theory,Informatik, systemteori},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En systemutvecklingsmetods möjlighet att fånga och överföra kunskap - En studie av RUP},
 year     = {2005},
}