Advanced

Där ideella och kommersiella intressen möts - En kvalitativ studie av svenska samhällsentreprenörers strategiska utmaningar

Bojesson, Christian; Stattin, Joakim and Asp, Erik (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte Att kartlägga och analysera eventuella strategiska överväganden som är särskiljande och karaktäristiska för vinstdrivande samhällsentreprenörer med säte i Sverige. Metod Genom vår abduktiva och kvalitativa ansats har vi främst samlat in data genom kvalitativa intervjuer och parallellt valt ut lämpliga teorier. Teori Vår teoretiska referensram inbegrips bl.a. av strategiska allianser, intressentteori, the first mover och affärsmodellen. Empiri I empirin presenteras primär- och sekundärdata. Vi inleder med att presentera en amerikansk och en svensk rapport. Vi kommer att presentera intervjurespondenternas svar inom olika rubriker vilka vi tagit fram med hjälp av rapporterna och respondentintervjuerna. Slutsatser Svenska vinstdrivande... (More)
Syfte Att kartlägga och analysera eventuella strategiska överväganden som är särskiljande och karaktäristiska för vinstdrivande samhällsentreprenörer med säte i Sverige. Metod Genom vår abduktiva och kvalitativa ansats har vi främst samlat in data genom kvalitativa intervjuer och parallellt valt ut lämpliga teorier. Teori Vår teoretiska referensram inbegrips bl.a. av strategiska allianser, intressentteori, the first mover och affärsmodellen. Empiri I empirin presenteras primär- och sekundärdata. Vi inleder med att presentera en amerikansk och en svensk rapport. Vi kommer att presentera intervjurespondenternas svar inom olika rubriker vilka vi tagit fram med hjälp av rapporterna och respondentintervjuerna. Slutsatser Svenska vinstdrivande samhällsentreprenörer brottas med det svenska samhällets okunskap och fördomar. För att överkomma dessa och skapa förutsättningar för en framgångsrik verksamhet behövs en tydlig definition, strategiska partnerskap, förståelse för samhällsentreprenörernas affärsmodell, en gemensam plattform, och kontinuerligt varumärkesbyggande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bojesson, Christian; Stattin, Joakim and Asp, Erik
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
FOPSE, CSR, Samhällsentreprenör, Affärsmodellen, Strategiska allianser, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1647578
date added to LUP
2010-06-11 00:00:00
date last changed
2012-04-02 18:15:04
@misc{1647578,
 abstract   = {Syfte Att kartlägga och analysera eventuella strategiska överväganden som är särskiljande och karaktäristiska för vinstdrivande samhällsentreprenörer med säte i Sverige. Metod Genom vår abduktiva och kvalitativa ansats har vi främst samlat in data genom kvalitativa intervjuer och parallellt valt ut lämpliga teorier. Teori Vår teoretiska referensram inbegrips bl.a. av strategiska allianser, intressentteori, the first mover och affärsmodellen. Empiri I empirin presenteras primär- och sekundärdata. Vi inleder med att presentera en amerikansk och en svensk rapport. Vi kommer att presentera intervjurespondenternas svar inom olika rubriker vilka vi tagit fram med hjälp av rapporterna och respondentintervjuerna. Slutsatser Svenska vinstdrivande samhällsentreprenörer brottas med det svenska samhällets okunskap och fördomar. För att överkomma dessa och skapa förutsättningar för en framgångsrik verksamhet behövs en tydlig definition, strategiska partnerskap, förståelse för samhällsentreprenörernas affärsmodell, en gemensam plattform, och kontinuerligt varumärkesbyggande.},
 author    = {Bojesson, Christian and Stattin, Joakim and Asp, Erik},
 keyword   = {FOPSE,CSR,Samhällsentreprenör,Affärsmodellen,Strategiska allianser,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Där ideella och kommersiella intressen möts - En kvalitativ studie av svenska samhällsentreprenörers strategiska utmaningar},
 year     = {2010},
}