Advanced

"Att placera hunden i ugnen": En explorativ studie om sambanden mellan inkräktanden, tvångssyndrom och andra psykiska symtom ur ett transdiagnostiskt perspektiv

Eriksson, Åsa LU and Järild, Linda LU (2010) PSPT01 20101
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med aktuell studie var att utforska eventuella samband mellan värderingar av inkräktanden och psykologiska symtom. Detta inkluderade en analys av hur följande variabler; 1) övertygelsedomänen ansvar,
2) övertygelsedomänen kontroll/betydelse, 3) frekvens av inkräktande,
4) senaste inkräktande, 5) upplevt obehag vid inkräktanden samt
6) tematiskt innehåll i inkräktanden, relaterade till symtom. Detta undersöktes genom en översikt av tillämpbar litteratur och genom kvantitativ såväl som kvalitativ metodologi. Deltagarna var 89 individer varav 37 procent var män och 63 procent var kvinnor. Åldersspannet sträckte sig från 18 till 65+ år. Två instrument användes; Interpretation of Intrusions Inventory (III-31) och Symtom checklist... (More)
Syftet med aktuell studie var att utforska eventuella samband mellan värderingar av inkräktanden och psykologiska symtom. Detta inkluderade en analys av hur följande variabler; 1) övertygelsedomänen ansvar,
2) övertygelsedomänen kontroll/betydelse, 3) frekvens av inkräktande,
4) senaste inkräktande, 5) upplevt obehag vid inkräktanden samt
6) tematiskt innehåll i inkräktanden, relaterade till symtom. Detta undersöktes genom en översikt av tillämpbar litteratur och genom kvantitativ såväl som kvalitativ metodologi. Deltagarna var 89 individer varav 37 procent var män och 63 procent var kvinnor. Åldersspannet sträckte sig från 18 till 65+ år. Två instrument användes; Interpretation of Intrusions Inventory (III-31) och Symtom checklist 90 (SCL-90). Övertygelsedomänerna ansvar och kontroll/betydelse, frekvens samt upplevt obehag hade positiva samband med symtom på SCL-90. Variabeln senast upplevda inkräktande hade inga samband med symtom. Tema på inkräktande uppvisade olika medelvärde på generell besvärsnivå (GSI) på SCL-90. Resultaten stöder slutsatsen att inkräktanden är att betrakta som en transdiagnostisk process. Detta indikerar användbarhet och nytta av en gemensam manual för behandling av dysfunktionella värderingar och övertygelsedomäner av inkräktanden. (Less)
Abstract
The purpose of the present study was to explore the possible relation between appraisals of intrusions and psychological symptoms. This included an analysis of how the following variables; 1) the belief domain responsibility, 2) the belief domain control/importance,
3) frequency, 4) recency, 5) level of distress when experiencing intrusions and 6) different themes of intrusions, were related to psychological symptoms. This was investigated by reviewing theories on the subject and by using quantitative as well as qualitative metho-dology. The participants were 89 individuals, 37 percent were men and 63 percent were women. Ages of the participants ranged from 18 to 65+ years. Two instruments were used; Interpretation of Intrusions... (More)
The purpose of the present study was to explore the possible relation between appraisals of intrusions and psychological symptoms. This included an analysis of how the following variables; 1) the belief domain responsibility, 2) the belief domain control/importance,
3) frequency, 4) recency, 5) level of distress when experiencing intrusions and 6) different themes of intrusions, were related to psychological symptoms. This was investigated by reviewing theories on the subject and by using quantitative as well as qualitative metho-dology. The participants were 89 individuals, 37 percent were men and 63 percent were women. Ages of the participants ranged from 18 to 65+ years. Two instruments were used; Interpretation of Intrusions Inventory (III-31) and Symptom Checklist 90 (SCL-90). Positive correlations were found between the belief domains of intrusions, frequency of intrusions, level of distress when experiencing intrusions and all symptoms on SCL- 90. No correlations were found between recency of intrusions and symptoms. Themes of intrusion had different means on Global Severity Index (GSI) in SCL-90. These results support the conclusion that intrusions are to be considered a transdiagnostic process. This indicates usefulness and benefit of a joint treatment manual for dysfunctional appraisals and belief domains of intrusions. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eriksson, Åsa LU and Järild, Linda LU
supervisor
organization
course
PSPT01 20101
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
III-31, SCL-90, övertygelsedomäner, värderingar, kognitiv teori, transdiagnostisk, tvångssyndrom, OCD, inkräktanden, påträngande tankar
language
Swedish
id
1651843
date added to LUP
2010-08-30 16:31:00
date last changed
2010-08-30 16:31:00
@misc{1651843,
 abstract   = {The purpose of the present study was to explore the possible relation between appraisals of intrusions and psychological symptoms. This included an analysis of how the following variables; 1) the belief domain responsibility, 2) the belief domain control/importance, 
3) frequency, 4) recency, 5) level of distress when experiencing intrusions and 6) different themes of intrusions, were related to psychological symptoms. This was investigated by reviewing theories on the subject and by using quantitative as well as qualitative metho-dology. The participants were 89 individuals, 37 percent were men and 63 percent were women. Ages of the participants ranged from 18 to 65+ years. Two instruments were used; Interpretation of Intrusions Inventory (III-31) and Symptom Checklist 90 (SCL-90). Positive correlations were found between the belief domains of intrusions, frequency of intrusions, level of distress when experiencing intrusions and all symptoms on SCL- 90. No correlations were found between recency of intrusions and symptoms. Themes of intrusion had different means on Global Severity Index (GSI) in SCL-90. These results support the conclusion that intrusions are to be considered a transdiagnostic process. This indicates usefulness and benefit of a joint treatment manual for dysfunctional appraisals and belief domains of intrusions.},
 author    = {Eriksson, Åsa and Järild, Linda},
 keyword   = {III-31,SCL-90,övertygelsedomäner,värderingar,kognitiv teori,transdiagnostisk,tvångssyndrom,OCD,inkräktanden,påträngande tankar},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Att placera hunden i ugnen": En explorativ studie om sambanden mellan inkräktanden, tvångssyndrom och andra psykiska symtom ur ett transdiagnostiskt perspektiv},
 year     = {2010},
}