Advanced

Inside the Black Box: en studie om hur mellanchefers känslor påverkar strategiimplementering

Bjurström, Anna and Bergner, Anna (2010)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Strategiimplementering är en avgörande process i alla företag, mellanchefer spelar en nyckelroll i strategiimplementering, och känslor ger konkreta följder relaterade till arbete och organisationer. Sambandet mellan dessa tre element har dock aldrig undersökts, varför uppsatsens syfte är att bidra till förståelse för hur mellanchefers känslor påverkar strategiimplementeringens praktiska genomförande. Den kvalitativa studien byggde på intervjuer med tretton stycken mellanchefer från olika företag i olika branscher, och visade att: Känslor, som kan delas in i kategorierna behagliga och obehagliga, påverkade mellanchefers beteende vid strategiimplementering som följer; behagliga känslor ledde till genomförande av fler aktiviteter, och... (More)
Strategiimplementering är en avgörande process i alla företag, mellanchefer spelar en nyckelroll i strategiimplementering, och känslor ger konkreta följder relaterade till arbete och organisationer. Sambandet mellan dessa tre element har dock aldrig undersökts, varför uppsatsens syfte är att bidra till förståelse för hur mellanchefers känslor påverkar strategiimplementeringens praktiska genomförande. Den kvalitativa studien byggde på intervjuer med tretton stycken mellanchefer från olika företag i olika branscher, och visade att: Känslor, som kan delas in i kategorierna behagliga och obehagliga, påverkade mellanchefers beteende vid strategiimplementering som följer; behagliga känslor ledde till genomförande av fler aktiviteter, och obehagliga till färre, för att implementera strategi. Mellancheferna ägnade sig dessutom åt olika typer av strategiimplementeringsaktiviteter vid obehagliga respektive behagliga känslor. Inte bara känslan i sig, utan även dess intensitet påverkade om och hur man utförde en aktivitet. Obehagliga känslor kunde leda till så väl aktivt som passivt motstånd, och störst skillnad syntes på så kallade discretionary activities. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bjurström, Anna and Bergner, Anna
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
strategiimplementering, mellanchefer, känslor
language
Swedish
id
1652734
date added to LUP
2010-08-12 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:13:38
@misc{1652734,
 abstract   = {Strategiimplementering är en avgörande process i alla företag, mellanchefer spelar en nyckelroll i strategiimplementering, och känslor ger konkreta följder relaterade till arbete och organisationer. Sambandet mellan dessa tre element har dock aldrig undersökts, varför uppsatsens syfte är att bidra till förståelse för hur mellanchefers känslor påverkar strategiimplementeringens praktiska genomförande. Den kvalitativa studien byggde på intervjuer med tretton stycken mellanchefer från olika företag i olika branscher, och visade att: Känslor, som kan delas in i kategorierna behagliga och obehagliga, påverkade mellanchefers beteende vid strategiimplementering som följer; behagliga känslor ledde till genomförande av fler aktiviteter, och obehagliga till färre, för att implementera strategi. Mellancheferna ägnade sig dessutom åt olika typer av strategiimplementeringsaktiviteter vid obehagliga respektive behagliga känslor. Inte bara känslan i sig, utan även dess intensitet påverkade om och hur man utförde en aktivitet. Obehagliga känslor kunde leda till så väl aktivt som passivt motstånd, och störst skillnad syntes på så kallade discretionary activities.},
 author    = {Bjurström, Anna and Bergner, Anna},
 keyword   = {strategiimplementering,mellanchefer,känslor},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Inside the Black Box: en studie om hur mellanchefers känslor påverkar strategiimplementering},
 year     = {2010},
}