Advanced

Flextidens Effekter på Individen

Fyhn, Joakim LU and Jonasson , Robert (2009) PSYK01 20091
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
I studien undersöktes hur upplevelsen av faktorerna arbetstillfredsställelse, engagemang, prestationsbaserad självkänsla -PBS samt interaktionen mellan arbete och privatliv skiljer sig mellan flextid- respektive dagtidsanställning. Sambandet mellan flextidsuttag och ovannämnda faktorer undersöktes också. Deltagarna i enkäten (N = 82, 31 flextid, 46 dagtid och 5 skiftanställda), besvarade en enkät vilken bestod av validerade skalor från QPSNordic, COPSOQ och Arbetslivsinstitutet. Resultaten antyder att anställda med flextid hade en högre grad av PBS än dagtidsanställda. Även frågan om kraven från arbetet påverkade hem- och familjeliv på ett negativt sätt skiljde flextid och dagtid åt genom att flextidsgruppen uppvisade en lägre benägenhet... (More)
I studien undersöktes hur upplevelsen av faktorerna arbetstillfredsställelse, engagemang, prestationsbaserad självkänsla -PBS samt interaktionen mellan arbete och privatliv skiljer sig mellan flextid- respektive dagtidsanställning. Sambandet mellan flextidsuttag och ovannämnda faktorer undersöktes också. Deltagarna i enkäten (N = 82, 31 flextid, 46 dagtid och 5 skiftanställda), besvarade en enkät vilken bestod av validerade skalor från QPSNordic, COPSOQ och Arbetslivsinstitutet. Resultaten antyder att anställda med flextid hade en högre grad av PBS än dagtidsanställda. Även frågan om kraven från arbetet påverkade hem- och familjeliv på ett negativt sätt skiljde flextid och dagtid åt genom att flextidsgruppen uppvisade en lägre benägenhet att skilja arbetet från privatlivet. Resultaten diskuterades mot bakgrunden att flextidsgruppen har en möjlighet att i större utsträckning vara delaktig i hem och familjeliv samtidigt som kraven från arbetet är oförändrade. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fyhn, Joakim LU and Jonasson , Robert
supervisor
organization
course
PSYK01 20091
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
interaktion mellan arbete och privatliv, prestationsbaserad självkänsla -PBS, engagemang, flextid, arbetstillfredsställelse
language
Swedish
id
1653497
date added to LUP
2010-08-19 09:32:17
date last changed
2010-08-24 10:13:04
@misc{1653497,
 abstract   = {I studien undersöktes hur upplevelsen av faktorerna arbetstillfredsställelse, engagemang, prestationsbaserad självkänsla -PBS samt interaktionen mellan arbete och privatliv skiljer sig mellan flextid- respektive dagtidsanställning. Sambandet mellan flextidsuttag och ovannämnda faktorer undersöktes också. Deltagarna i enkäten (N = 82, 31 flextid, 46 dagtid och 5 skiftanställda), besvarade en enkät vilken bestod av validerade skalor från QPSNordic, COPSOQ och Arbetslivsinstitutet. Resultaten antyder att anställda med flextid hade en högre grad av PBS än dagtidsanställda. Även frågan om kraven från arbetet påverkade hem- och familjeliv på ett negativt sätt skiljde flextid och dagtid åt genom att flextidsgruppen uppvisade en lägre benägenhet att skilja arbetet från privatlivet. Resultaten diskuterades mot bakgrunden att flextidsgruppen har en möjlighet att i större utsträckning vara delaktig i hem och familjeliv samtidigt som kraven från arbetet är oförändrade.},
 author    = {Fyhn, Joakim and Jonasson , Robert},
 keyword   = {interaktion mellan arbete och privatliv,prestationsbaserad självkänsla -PBS,engagemang,flextid,arbetstillfredsställelse},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Flextidens Effekter på Individen},
 year     = {2009},
}