Advanced

Idrottsföreningar och deras varumärke - En studie av profilering och sponsring inom den nordvästskånska elitidrotten

Nilersköld, Filippa; Thern, Jessica; Boström-Svensson, Sven and Oskarsson, Linus (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte:
Att skapa en djupare förståelse för hur svenska elitföreningar
aktivt arbetar med sitt varumärke i sin profilering gentemot
tänkbara intressenter så som supportrar och sponsorer. Metod:
Uppsatsen är kvalitativ och deskriptiv i sin utformning och den
insamlade empirin kommer från semi-strukturerade intervjuer. Teoretiska perspektiv:
Befintliga teorier om föreningars varumärke är ganska få och
grundar sig mångt och mycket i samma teorier som rör företag, dvs corporate branding, varför detta blir vår huvudteori. Vi använder oss också av teorier om brand extension, sponsorship samt sport branding. Empiri:
Vår empiri består av tre stycken semi-strukturerande intervjuer
gjorda med personer på sådana positioner inom respektive förening som... (More)
Syfte:
Att skapa en djupare förståelse för hur svenska elitföreningar
aktivt arbetar med sitt varumärke i sin profilering gentemot
tänkbara intressenter så som supportrar och sponsorer. Metod:
Uppsatsen är kvalitativ och deskriptiv i sin utformning och den
insamlade empirin kommer från semi-strukturerade intervjuer. Teoretiska perspektiv:
Befintliga teorier om föreningars varumärke är ganska få och
grundar sig mångt och mycket i samma teorier som rör företag, dvs corporate branding, varför detta blir vår huvudteori. Vi använder oss också av teorier om brand extension, sponsorship samt sport branding. Empiri:
Vår empiri består av tre stycken semi-strukturerande intervjuer
gjorda med personer på sådana positioner inom respektive förening som rör marknadsföring och försäljning. Slutdiskussion:
Dagens företagsklimat har tvingat företagen att tänka mer och mer
på det egna varumärket och på hur man framställer sig själv inför
sina intressenter. Detta är inget undantag för idrottsföreningar
heller. En förening måste noga tänka över hur man profilerar sitt
varumärke för att öka sina chanser att tilltala sina olika intressenter. Vi efterlyser en ökad fokus på att vidareutveckla
sponsringen, från den exponeringsmarknadsföring den är idag, mot mer fokus på att erbjuda social interaktion mellan sponsorer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilersköld, Filippa; Thern, Jessica; Boström-Svensson, Sven and Oskarsson, Linus
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Varumärke, sponsring, profilering, idrottsföreningar, brand extension, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1662321
date added to LUP
2010-01-18 00:00:00
date last changed
2012-04-02 18:26:52
@misc{1662321,
 abstract   = {Syfte:
Att skapa en djupare förståelse för hur svenska elitföreningar
aktivt arbetar med sitt varumärke i sin profilering gentemot
tänkbara intressenter så som supportrar och sponsorer. Metod:
Uppsatsen är kvalitativ och deskriptiv i sin utformning och den
insamlade empirin kommer från semi-strukturerade intervjuer. Teoretiska perspektiv:
Befintliga teorier om föreningars varumärke är ganska få och
grundar sig mångt och mycket i samma teorier som rör företag, dvs corporate branding, varför detta blir vår huvudteori. Vi använder oss också av teorier om brand extension, sponsorship samt sport branding. Empiri:
Vår empiri består av tre stycken semi-strukturerande intervjuer
gjorda med personer på sådana positioner inom respektive förening som rör marknadsföring och försäljning. Slutdiskussion:
Dagens företagsklimat har tvingat företagen att tänka mer och mer
på det egna varumärket och på hur man framställer sig själv inför
sina intressenter. Detta är inget undantag för idrottsföreningar
heller. En förening måste noga tänka över hur man profilerar sitt
varumärke för att öka sina chanser att tilltala sina olika intressenter. Vi efterlyser en ökad fokus på att vidareutveckla
sponsringen, från den exponeringsmarknadsföring den är idag, mot mer fokus på att erbjuda social interaktion mellan sponsorer.},
 author    = {Nilersköld, Filippa and Thern, Jessica and Boström-Svensson, Sven and Oskarsson, Linus},
 keyword   = {Varumärke,sponsring,profilering,idrottsföreningar,brand extension,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Idrottsföreningar och deras varumärke - En studie av profilering och sponsring inom den nordvästskånska elitidrotten},
 year     = {2010},
}