Advanced

Mångfald - Steget mot en lönsam framtid?

Hägglund, Matilda; Sellehed, Karin; Jonsson, Emmeli and Delin Svensson, Sofia (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Studien ämnar undersöka effekten av mångfaldsarbete samt om det finns några samband mellan arbete med mångfald och företags relativa position i branschen. För att kunna besvara uppsatsens syfte använde vi oss av primärdata från en genomförd surveyundersökning samt sekundärdata inom ämnet mångfald. Enkäten skickades ut till 200 stora svenska slumpmässigt utvalda företag. Resultatet av vår studie visar att arbete med mångfald inom företag är vanligt förekommande. Vidare visar vår studie tendenser till positiva samband mellan företags arbete med mångfald och lönsamhetsrelaterade aspekter.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hägglund, Matilda; Sellehed, Karin; Jonsson, Emmeli and Delin Svensson, Sofia
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Mångfald, Strategi, Lönsamhet, Förändringsprocess, Konkurrensfördel, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1667659
date added to LUP
2010-06-04 00:00:00
date last changed
2012-04-02 18:26:28
@misc{1667659,
 abstract   = {Studien ämnar undersöka effekten av mångfaldsarbete samt om det finns några samband mellan arbete med mångfald och företags relativa position i branschen. För att kunna besvara uppsatsens syfte använde vi oss av primärdata från en genomförd surveyundersökning samt sekundärdata inom ämnet mångfald. Enkäten skickades ut till 200 stora svenska slumpmässigt utvalda företag. Resultatet av vår studie visar att arbete med mångfald inom företag är vanligt förekommande. Vidare visar vår studie tendenser till positiva samband mellan företags arbete med mångfald och lönsamhetsrelaterade aspekter.},
 author    = {Hägglund, Matilda and Sellehed, Karin and Jonsson, Emmeli and Delin Svensson, Sofia},
 keyword   = {Mångfald,Strategi,Lönsamhet,Förändringsprocess,Konkurrensfördel,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mångfald - Steget mot en lönsam framtid?},
 year     = {2010},
}