Advanced

Lärares utveckling av interaktionskompetens genom grupphandledning

Ottersten, Gunnel LU (2010) PEDM01 20101
Education
Abstract (Swedish)
Motivet till uppsatsen är ett intresse för hur lärare kan utveckla sin lärarförmåga och bli mer medvetna om sina möjligheter att utnyttja interaktionens positiva effekter på mänsklig växt. I hermeneutisk anda, med den hermeneutiska cirkeln som inspiration, har lärarkommentarer i utvärderingar efter handledningsgrupper analyserats för att undersöka om lärare själva beskrivit deltagandet som interaktioner. Deras kommentarer speglas i interaktionsteorin som redovisas genom flera teorietiker med Dewey i spetsen. Svaret på frågan om de beskriver interaktion besvaras med att deras kommentarer stämmer väl med teorin. Det finns också beskrivningar av hur de möter eleverna annorlunda och även kommentarer om nya tankar och känslor.
Uppsatsen ger... (More)
Motivet till uppsatsen är ett intresse för hur lärare kan utveckla sin lärarförmåga och bli mer medvetna om sina möjligheter att utnyttja interaktionens positiva effekter på mänsklig växt. I hermeneutisk anda, med den hermeneutiska cirkeln som inspiration, har lärarkommentarer i utvärderingar efter handledningsgrupper analyserats för att undersöka om lärare själva beskrivit deltagandet som interaktioner. Deras kommentarer speglas i interaktionsteorin som redovisas genom flera teorietiker med Dewey i spetsen. Svaret på frågan om de beskriver interaktion besvaras med att deras kommentarer stämmer väl med teorin. Det finns också beskrivningar av hur de möter eleverna annorlunda och även kommentarer om nya tankar och känslor.
Uppsatsen ger belägg för att handledning i grupp beskrivs som utveckling av lärarnas interaktionskompetens och bekräftar Deweys learning by doing eftersom lärarna ofta använder den komparativa formen av adjektiv i sin beskrivning av vad de gör och hur de tänker efter handledningen. Efter att beskrivit interaktion med sina kollegor beskriver de mötet med eleverna som lugnare, tryggare och mer individuellt. Nyckelordet i lärarkommentarerna sammanfattas med verbet upptäcka. De beskriver hur de upptäcker sig själva, varandra, eleverna och uppgiften.
Det fortsatta forskningsintresset formuleras kring hur lärares interaktionskompetens ytterligare skulle kunna öka och hur handledning kan användas mer effektivt som medel för utveckling av lärares interaktionskompetens . (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ottersten, Gunnel LU
supervisor
organization
course
PEDM01 20101
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
kompetensutveckling, learning by doing, lärarkompetens, Interaktion, relationspedagogik, medvetenhet, grupphandledning
language
Swedish
id
1668064
date added to LUP
2010-09-16 16:28:28
date last changed
2014-09-04 08:37:01
@misc{1668064,
 abstract   = {Motivet till uppsatsen är ett intresse för hur lärare kan utveckla sin lärarförmåga och bli mer medvetna om sina möjligheter att utnyttja interaktionens positiva effekter på mänsklig växt. I hermeneutisk anda, med den hermeneutiska cirkeln som inspiration, har lärarkommentarer i utvärderingar efter handledningsgrupper analyserats för att undersöka om lärare själva beskrivit deltagandet som interaktioner. Deras kommentarer speglas i interaktionsteorin som redovisas genom flera teorietiker med Dewey i spetsen. Svaret på frågan om de beskriver interaktion besvaras med att deras kommentarer stämmer väl med teorin. Det finns också beskrivningar av hur de möter eleverna annorlunda och även kommentarer om nya tankar och känslor.
Uppsatsen ger belägg för att handledning i grupp beskrivs som utveckling av lärarnas interaktionskompetens och bekräftar Deweys learning by doing eftersom lärarna ofta använder den komparativa formen av adjektiv i sin beskrivning av vad de gör och hur de tänker efter handledningen. Efter att beskrivit interaktion med sina kollegor beskriver de mötet med eleverna som lugnare, tryggare och mer individuellt. Nyckelordet i lärarkommentarerna sammanfattas med verbet upptäcka. De beskriver hur de upptäcker sig själva, varandra, eleverna och uppgiften. 
Det fortsatta forskningsintresset formuleras kring hur lärares interaktionskompetens ytterligare skulle kunna öka och hur handledning kan användas mer effektivt som medel för utveckling av lärares interaktionskompetens .},
 author    = {Ottersten, Gunnel},
 keyword   = {kompetensutveckling,learning by doing,lärarkompetens,Interaktion,relationspedagogik,medvetenhet,grupphandledning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lärares utveckling av interaktionskompetens genom grupphandledning},
 year     = {2010},
}