Advanced

Bokförings- och redovisningsrådgivning som självgranskningshot

Persson, André LU (2010) HARM02 20101
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Revisorns granskning skall bl.a. tjäna till att kvalitetssäkra den finansiella information som ett
bolag lämnar ifrån sig. En av förutsättningarna för detta är att revisorn är oberoende. Det är
inte ovanligt att en revisor uppträder i dubbla roller mot sin revisionsklient. Dels som
granskare och dels som rådgivare. Revisorn får och är i visa fall skyldig att lämna råd till sin
revisionsklient. Detta innebär att revisorn kan komma till att granska sina egna tidigare
rådgivningsinsatser, s.k. självgranskning. Syftet med föreliggande uppsats är att redogöra för
när det föreligger självgranskningshot för revisorn när denna bistår med bokförings- och
redovisningsrådgivning till sin revisionsklient. Metoden som används är... (More)
Revisorns granskning skall bl.a. tjäna till att kvalitetssäkra den finansiella information som ett
bolag lämnar ifrån sig. En av förutsättningarna för detta är att revisorn är oberoende. Det är
inte ovanligt att en revisor uppträder i dubbla roller mot sin revisionsklient. Dels som
granskare och dels som rådgivare. Revisorn får och är i visa fall skyldig att lämna råd till sin
revisionsklient. Detta innebär att revisorn kan komma till att granska sina egna tidigare
rådgivningsinsatser, s.k. självgranskning. Syftet med föreliggande uppsats är att redogöra för
när det föreligger självgranskningshot för revisorn när denna bistår med bokförings- och
redovisningsrådgivning till sin revisionsklient. Metoden som används är rättskälleläran, vilket
innebär att jag främst använder mig av lagstiftning, förarbete, doktrin samt RN:s praxis.

Det är främst självgranskningsregleringen i ABL och RL som varit föremål för uppsatsen.
Dessa regelverk hindrar revisorn att vara revisor i ett bolag om det föreligger hot mot
revisorns oberoende. Revisorn får, i samband med bokförings- och redovisningsrådgivning,
enligt jävsreglerna i ABL endast bistå revisionsklienten med s.k. revisionsrådgivning. Det
samma gäller revisorns medarbetare när granskningen avser större bolag. När det avser
medarbetarens inblandning i mindre bolag får han eller hon bistå med rådgivning så länge det
inte innefattar grundbokföringen. Omständigheter som inte faller under jävsreglerna i ABL
skall prövas mot analysmodellen i RL. Analysmodellen är utformad som en presumtionsregel
vilket innebär att revisorn har skyldighet att avböja eller avsäga sig uppdraget så snart det
förekommer omständigheter som kan hota revisorns opartiskhet och självständighet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, André LU
supervisor
organization
course
HARM02 20101
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
oberoende, jäv, Analysmodellen, rådgivning, självgranskning.
language
Swedish
id
1668505
date added to LUP
2010-09-13 15:34:06
date last changed
2010-09-13 15:34:06
@misc{1668505,
 abstract   = {Revisorns granskning skall bl.a. tjäna till att kvalitetssäkra den finansiella information som ett 
bolag lämnar ifrån sig. En av förutsättningarna för detta är att revisorn är oberoende. Det är 
inte ovanligt att en revisor uppträder i dubbla roller mot sin revisionsklient. Dels som 
granskare och dels som rådgivare. Revisorn får och är i visa fall skyldig att lämna råd till sin 
revisionsklient. Detta innebär att revisorn kan komma till att granska sina egna tidigare 
rådgivningsinsatser, s.k. självgranskning. Syftet med föreliggande uppsats är att redogöra för 
när det föreligger självgranskningshot för revisorn när denna bistår med bokförings- och 
redovisningsrådgivning till sin revisionsklient. Metoden som används är rättskälleläran, vilket 
innebär att jag främst använder mig av lagstiftning, förarbete, doktrin samt RN:s praxis. 
 
Det är främst självgranskningsregleringen i ABL och RL som varit föremål för uppsatsen. 
Dessa regelverk hindrar revisorn att vara revisor i ett bolag om det föreligger hot mot 
revisorns oberoende. Revisorn får, i samband med bokförings- och redovisningsrådgivning, 
enligt jävsreglerna i ABL endast bistå revisionsklienten med s.k. revisionsrådgivning. Det 
samma gäller revisorns medarbetare när granskningen avser större bolag. När det avser 
medarbetarens inblandning i mindre bolag får han eller hon bistå med rådgivning så länge det 
inte innefattar grundbokföringen. Omständigheter som inte faller under jävsreglerna i ABL 
skall prövas mot analysmodellen i RL. Analysmodellen är utformad som en presumtionsregel 
vilket innebär att revisorn har skyldighet att avböja eller avsäga sig uppdraget så snart det 
förekommer omständigheter som kan hota revisorns opartiskhet och självständighet.},
 author    = {Persson, André},
 keyword   = {oberoende,jäv,Analysmodellen,rådgivning,självgranskning. 
},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bokförings- och redovisningsrådgivning som självgranskningshot},
 year     = {2010},
}