Advanced

Miljömärkningsstrategier för att uppnå legitimitet - En studie av miljömärkning i Sverige

Eklund, Mattias; Brodin, Gerard and Zogaj, Edon (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att studera företags behov av att få en legitimitet i form av en miljöcertifiering. Hantering av att få och behålla en Svanenmärkning kommer att undersökas tillsammans med om incitament för att få denna certifiering samt vilken miljömärkning som är lämpligast för att uppnå legitimitet ur ett miljöperspektiv. Studien har genomförts utifrån en induktiv ansats. Kvalitativa intervjuer tillsammans med sekundärdata har analyserats med en innehållsanalys för att hitta mönster i insamlad empiri. I enlighet med studiens induktiva ansats har empirin först insamlats för att sedan ta fram och jämföras mot teori. Den teori som valts är inom ämnena problemlösning, teknisk låsning och ekosystem. Genom kvalitativa intervjuer med... (More)
Syftet med uppsatsen är att studera företags behov av att få en legitimitet i form av en miljöcertifiering. Hantering av att få och behålla en Svanenmärkning kommer att undersökas tillsammans med om incitament för att få denna certifiering samt vilken miljömärkning som är lämpligast för att uppnå legitimitet ur ett miljöperspektiv. Studien har genomförts utifrån en induktiv ansats. Kvalitativa intervjuer tillsammans med sekundärdata har analyserats med en innehållsanalys för att hitta mönster i insamlad empiri. I enlighet med studiens induktiva ansats har empirin först insamlats för att sedan ta fram och jämföras mot teori. Den teori som valts är inom ämnena problemlösning, teknisk låsning och ekosystem. Genom kvalitativa intervjuer med fallföretag, Svanen och branschorganisationen Kemisk-Tekniska Leverantörsförbundet så har grunden för empiribasen lagts. Dessa undersökningar har kompletterats med sekundärdata för att ge en bredare bild av företeelsen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eklund, Mattias; Brodin, Gerard and Zogaj, Edon
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
social legitimitet, miljöcertifiering, Svanenmärkning, innovationshämmande, problemlösning, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1671148
date added to LUP
2010-06-04 00:00:00
date last changed
2012-04-02 18:11:41
@misc{1671148,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att studera företags behov av att få en legitimitet i form av en miljöcertifiering. Hantering av att få och behålla en Svanenmärkning kommer att undersökas tillsammans med om incitament för att få denna certifiering samt vilken miljömärkning som är lämpligast för att uppnå legitimitet ur ett miljöperspektiv. Studien har genomförts utifrån en induktiv ansats. Kvalitativa intervjuer tillsammans med sekundärdata har analyserats med en innehållsanalys för att hitta mönster i insamlad empiri. I enlighet med studiens induktiva ansats har empirin först insamlats för att sedan ta fram och jämföras mot teori. Den teori som valts är inom ämnena problemlösning, teknisk låsning och ekosystem. Genom kvalitativa intervjuer med fallföretag, Svanen och branschorganisationen Kemisk-Tekniska Leverantörsförbundet så har grunden för empiribasen lagts. Dessa undersökningar har kompletterats med sekundärdata för att ge en bredare bild av företeelsen.},
 author    = {Eklund, Mattias and Brodin, Gerard and Zogaj, Edon},
 keyword   = {social legitimitet,miljöcertifiering,Svanenmärkning,innovationshämmande,problemlösning,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Miljömärkningsstrategier för att uppnå legitimitet - En studie av miljömärkning i Sverige},
 year     = {2010},
}