Advanced

Rätten till det intellektuella kapitalet - en studie av rättsläget i förhållande till dagens arbetsmarknad

Siecke, Anna LU (2010) HARK13 20092
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Arbetsmarknaden har under de senaste decennierna genomgått en betydande förändring. Den
ökande internationaliseringen av arbetsmarknaden och framväxten av stora globala aktörer har
bidragit till högre krav på flexibilitet. Med den tekniska utvecklingen och de framväxande
kunskapsföretagen i spetsen har det mellan de olika arbetsmarknadsparterna och lagstiftarna
uppstått diskussioner kring den svenska lagstiftningen om behovet att modernisera denna. En
viktig fråga som uppstår då är vem som äger det intellektuella kapitalet. Vidare uppstår ett
behov av en definition av begreppet. Olika försök har gjort både ur företagsekonomiska och
rättsliga perspektiv. Begreppet är dock mångfacetterat och svårbedömt, vilket också
framkommit ur den... (More)
Arbetsmarknaden har under de senaste decennierna genomgått en betydande förändring. Den
ökande internationaliseringen av arbetsmarknaden och framväxten av stora globala aktörer har
bidragit till högre krav på flexibilitet. Med den tekniska utvecklingen och de framväxande
kunskapsföretagen i spetsen har det mellan de olika arbetsmarknadsparterna och lagstiftarna
uppstått diskussioner kring den svenska lagstiftningen om behovet att modernisera denna. En
viktig fråga som uppstår då är vem som äger det intellektuella kapitalet. Vidare uppstår ett
behov av en definition av begreppet. Olika försök har gjort både ur företagsekonomiska och
rättsliga perspektiv. Begreppet är dock mångfacetterat och svårbedömt, vilket också
framkommit ur den rättsliga praxisen. Denna studie försöker sammanfatta det rättsliga läget av
idag i förhållande till den arbetsmarknad som vuxit fram under decennierna kring sekelskiftet
1900‐2000. (Less)
Abstract
During the last two decades, the labour market has undergone significant changes. The demand
of flexibility in work relations and legislation has increased due to the internationalization of the
labour market and the development of larger global companies. The technical developments
and the rise of companies which products consist of knowledge in it self has laid ground for
discussions between the labour market parties and the legislators regarding the need for a
modernization of the Swedish law. Also, this raises the question in regards to whom the legal
owner of the intellectual capital really is. And also, it awakens a need of a definition of the
concept intellectual capital. There have been several attempts in doing so, both... (More)
During the last two decades, the labour market has undergone significant changes. The demand
of flexibility in work relations and legislation has increased due to the internationalization of the
labour market and the development of larger global companies. The technical developments
and the rise of companies which products consist of knowledge in it self has laid ground for
discussions between the labour market parties and the legislators regarding the need for a
modernization of the Swedish law. Also, this raises the question in regards to whom the legal
owner of the intellectual capital really is. And also, it awakens a need of a definition of the
concept intellectual capital. There have been several attempts in doing so, both within the
business economics and juridical fields. However, the concept is diversified and difficult to
approach. This essay will try to outline the legal status of today in relation to the development
and changes of the labour market during the decades at the turn of the century 1900‐2000. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Siecke, Anna LU
supervisor
organization
course
HARK13 20092
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
arbetsrätt, intellektuellt kapital, konkurrensklausuler, anställningskontrakt, företagshemligheter, humankapital
language
Swedish
id
1671258
date added to LUP
2010-09-29 09:53:20
date last changed
2010-09-29 09:53:20
@misc{1671258,
 abstract   = {During the last two decades, the labour market has undergone significant changes. The demand
of flexibility in work relations and legislation has increased due to the internationalization of the
labour market and the development of larger global companies. The technical developments
and the rise of companies which products consist of knowledge in it self has laid ground for
discussions between the labour market parties and the legislators regarding the need for a
modernization of the Swedish law. Also, this raises the question in regards to whom the legal
owner of the intellectual capital really is. And also, it awakens a need of a definition of the
concept intellectual capital. There have been several attempts in doing so, both within the
business economics and juridical fields. However, the concept is diversified and difficult to
approach. This essay will try to outline the legal status of today in relation to the development
and changes of the labour market during the decades at the turn of the century 1900‐2000.},
 author    = {Siecke, Anna},
 keyword   = {arbetsrätt,intellektuellt kapital,konkurrensklausuler,anställningskontrakt,företagshemligheter,humankapital},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Rätten till det intellektuella kapitalet - en studie av rättsläget i förhållande till dagens arbetsmarknad},
 year     = {2010},
}