Advanced

En fallstudie av personalomsättning på ett Telecomföretag: att stanna eller inte stanna, det är frågan

Nelson Nordh, Sarah LU and Posselt, Hanne (2010) PSYK01 20101
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Hög personalomsättning har varit och är fortfarande ett stort problem inom ett flertal branscher. Tidigare forskning har visat på negativa konsekvenser såsom ekonomiska kostnader och ojämn kvalité i arbetet som utförts. Intressant var därför att undersöka ett företag inom en av branscherna med hög personalomsättning för att se vad konsekvensen innebar för företaget, samt vilka faktorer som påverkade personalomsättningen. Syftet med uppsatsen har varit att beskriva och förstå personalomsättningen på ett Telecombolag som en funktion av externa och interna faktorer. Undersökningen är en empirisk studie och den metodologiska utgångspunkten var att göra en kvalitativ fallstudie med induktiv ansats. Tillämpade datainsamlings¬metoder var... (More)
Hög personalomsättning har varit och är fortfarande ett stort problem inom ett flertal branscher. Tidigare forskning har visat på negativa konsekvenser såsom ekonomiska kostnader och ojämn kvalité i arbetet som utförts. Intressant var därför att undersöka ett företag inom en av branscherna med hög personalomsättning för att se vad konsekvensen innebar för företaget, samt vilka faktorer som påverkade personalomsättningen. Syftet med uppsatsen har varit att beskriva och förstå personalomsättningen på ett Telecombolag som en funktion av externa och interna faktorer. Undersökningen är en empirisk studie och den metodologiska utgångspunkten var att göra en kvalitativ fallstudie med induktiv ansats. Tillämpade datainsamlings¬metoder var observationer och semi-strukturerade intervjuer. Analysen indikerade att faktorerna som påverkade beslutet att stanna och beslutet att gå kunde delas in i två huvudkategorier som var relativt oberoende av varandra. Externa faktorer hade inverkan vid beslutet att gå medan interna faktorer hade inverkan vid beslutet att stanna. Slutsatsen blev att förbättrade relationer till kollegor, ett ökat ansvarstagande med empowerment i vardagen och en medvetenhet om vikten av att de anställda upplever att organisationen satsar på dem var avgörande faktorer då det gällde att reducera den höga personalomsättningen vid telecombolaget. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nelson Nordh, Sarah LU and Posselt, Hanne
supervisor
organization
course
PSYK01 20101
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
1687538
date added to LUP
2011-01-17 10:55:42
date last changed
2011-01-17 10:55:42
@misc{1687538,
 abstract   = {Hög personalomsättning har varit och är fortfarande ett stort problem inom ett flertal branscher. Tidigare forskning har visat på negativa konsekvenser såsom ekonomiska kostnader och ojämn kvalité i arbetet som utförts. Intressant var därför att undersöka ett företag inom en av branscherna med hög personalomsättning för att se vad konsekvensen innebar för företaget, samt vilka faktorer som påverkade personalomsättningen. Syftet med uppsatsen har varit att beskriva och förstå personalomsättningen på ett Telecombolag som en funktion av externa och interna faktorer. Undersökningen är en empirisk studie och den metodologiska utgångspunkten var att göra en kvalitativ fallstudie med induktiv ansats. Tillämpade datainsamlings¬metoder var observationer och semi-strukturerade intervjuer. Analysen indikerade att faktorerna som påverkade beslutet att stanna och beslutet att gå kunde delas in i två huvudkategorier som var relativt oberoende av varandra. Externa faktorer hade inverkan vid beslutet att gå medan interna faktorer hade inverkan vid beslutet att stanna. Slutsatsen blev att förbättrade relationer till kollegor, ett ökat ansvarstagande med empowerment i vardagen och en medvetenhet om vikten av att de anställda upplever att organisationen satsar på dem var avgörande faktorer då det gällde att reducera den höga personalomsättningen vid telecombolaget.},
 author    = {Nelson Nordh, Sarah and Posselt, Hanne},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En fallstudie av personalomsättning på ett Telecomföretag: att stanna eller inte stanna, det är frågan},
 year     = {2010},
}