Advanced

Bassängkonstruktioner för offentliga inomhusbad : materialproblem och förslag till lösningar

Ljungfelt, Henrik and Svensson, Alexander (2006) In TVBM 5000-serien (examensarbeten)
Civil Engineering (M.Sc.Eng.)
Division of Building Materials
Abstract (Swedish)
Problemställning: Dagens behov och önskemål från badgäster ställer stora krav på våra badanläggningar. Badgästerna vill ha möjlighet till olika alternativ på aktiviteter och service under ett och samma tak. Klimatet i badhuset måste därför anpassas så att detta blir möjligt. Erfarenheten har visat att denna utveckling lett till ett antal tekniska problem som måste lösas.
Produktionserfarenheten från bassängbyggande i branschen är utspridd på många händer och ofta baserad på gamla driftmiljöer. Beställare och entreprenörer har ofta bristfälliga kunskaper gällande materialval och utförande av nya bassänger. Det finns kunskaper och erfarenheter om hur det skall byggas för att klara de nya kraven, men dessa utnyttjas för lite.

Syfte: Detta... (More)
Problemställning: Dagens behov och önskemål från badgäster ställer stora krav på våra badanläggningar. Badgästerna vill ha möjlighet till olika alternativ på aktiviteter och service under ett och samma tak. Klimatet i badhuset måste därför anpassas så att detta blir möjligt. Erfarenheten har visat att denna utveckling lett till ett antal tekniska problem som måste lösas.
Produktionserfarenheten från bassängbyggande i branschen är utspridd på många händer och ofta baserad på gamla driftmiljöer. Beställare och entreprenörer har ofta bristfälliga kunskaper gällande materialval och utförande av nya bassänger. Det finns kunskaper och erfarenheter om hur det skall byggas för att klara de nya kraven, men dessa utnyttjas för lite.

Syfte: Detta arbete syftar till att ge lösningsförslag till de problem som berör bassängkonstruktionen till offentliga inomhusbad. Läsaren skall upplysas om för- och nackdelar med på marknaden tillgängliga bassängkonstruktioner. Underlaget kommer att kunna ligga till grund för val av bassängkonstruktion både vid nybyggnation och vid renovering. Arbetet är i första hand riktat till beslutsfattande personer som är involverade i byggandet av en simbassängkonstruktion till offentliga inomhusbad. Detta gäller för samtliga aktörer under hela byggprocessen. Mycket av den tillgängliga kunskapen som finns ute på marknaden sammanfattas i och med detta arbete.
Inom branschen för badhusbyggande finns det många teorier på vad som är rätt och fel. Många personer anser sig vara experter på områden som de inte nödvändigtvis har tillräckliga kunskaper om. Genom detta arbete kan diskussionen mellan beslutsfattande personer och de så kallade experterna ske på lika villkor.

Metod: Information har samlats via litteraturstudier, studiebesök samt intervjuer med i ämnet kunniga personer. Informationen har sammanställts och utifrån denna har en objektiv analys gjorts följt av förslag till lösningar.
Litteraturstudien omfattar information från leverantörer samt från forskningsgrupper och institutioner. Studiebesök har skett på svenska, offentliga inomhus- och utomhusbad. Intervjuer har skett via telefon, e-post eller personlig kontakt.

Slutsatser: Livslängden på en bassängkonstruktion styrs till stor del av vilken typ av reningsmetod som används. Bassängkonstruktionen bör därför utformas efter aktuell reningsmetod. Genom strängare regler och riktlinjer för rening av badvatten kan en betydligt mildare miljö skapas. Detta kan bidra till att fler konstruktionstyper blir aktuella i svenska badhus. Exempel på detta visas i Tyskland där regler för rening av badvatten är betydligt hårdare än i Sverige.
Till exempel är stålkonstruktioner vanligare i Tyskland än i Sverige på grund av detta. Vid byggandet av en bassäng bör detaljlösningar bestämmas i så tidigt skede som möjligt. Ogenomtänkta lösningar som sker på arbetsplatsen är vanligt förekommande. Detta är en av de största anledningarna till problem med bassängkonstruktionen. Problem med genomföringar och anslutning till bassängdäck är ständigt återkommande i svenska bassänger. Det finns information om lösningar kring dessa problem. Till exempel kan nämnas vikten av att kombinera tätskikt på bassängdäck med bassängens membran för att få en tät anslutning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ljungfelt, Henrik and Svensson, Alexander
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
vattenbehandling, vattentät betong, tätskikt, rostfritt stål, pH-justering, PVC-folie, membran, katodiskt skydd, kliknker, badhusklimat, bassängdäck, desinfektering, glasfiberarmerad plast
publication/series
TVBM 5000-serien (examensarbeten)
report number
5061
ISSN
0348-7911
other publication id
TVBM-5061
language
Swedish
id
1690809
date added to LUP
2011-05-26 16:29:17
date last changed
2012-04-24 18:45:05
@misc{1690809,
 abstract   = {Problemställning: Dagens behov och önskemål från badgäster ställer stora krav på våra badanläggningar. Badgästerna vill ha möjlighet till olika alternativ på aktiviteter och service under ett och samma tak. Klimatet i badhuset måste därför anpassas så att detta blir möjligt. Erfarenheten har visat att denna utveckling lett till ett antal tekniska problem som måste lösas.
Produktionserfarenheten från bassängbyggande i branschen är utspridd på många händer och ofta baserad på gamla driftmiljöer. Beställare och entreprenörer har ofta bristfälliga kunskaper gällande materialval och utförande av nya bassänger. Det finns kunskaper och erfarenheter om hur det skall byggas för att klara de nya kraven, men dessa utnyttjas för lite.

Syfte: Detta arbete syftar till att ge lösningsförslag till de problem som berör bassängkonstruktionen till offentliga inomhusbad. Läsaren skall upplysas om för- och nackdelar med på marknaden tillgängliga bassängkonstruktioner. Underlaget kommer att kunna ligga till grund för val av bassängkonstruktion både vid nybyggnation och vid renovering. Arbetet är i första hand riktat till beslutsfattande personer som är involverade i byggandet av en simbassängkonstruktion till offentliga inomhusbad. Detta gäller för samtliga aktörer under hela byggprocessen. Mycket av den tillgängliga kunskapen som finns ute på marknaden sammanfattas i och med detta arbete.
Inom branschen för badhusbyggande finns det många teorier på vad som är rätt och fel. Många personer anser sig vara experter på områden som de inte nödvändigtvis har tillräckliga kunskaper om. Genom detta arbete kan diskussionen mellan beslutsfattande personer och de så kallade experterna ske på lika villkor.

Metod: Information har samlats via litteraturstudier, studiebesök samt intervjuer med i ämnet kunniga personer. Informationen har sammanställts och utifrån denna har en objektiv analys gjorts följt av förslag till lösningar.
Litteraturstudien omfattar information från leverantörer samt från forskningsgrupper och institutioner. Studiebesök har skett på svenska, offentliga inomhus- och utomhusbad. Intervjuer har skett via telefon, e-post eller personlig kontakt.

Slutsatser: Livslängden på en bassängkonstruktion styrs till stor del av vilken typ av reningsmetod som används. Bassängkonstruktionen bör därför utformas efter aktuell reningsmetod. Genom strängare regler och riktlinjer för rening av badvatten kan en betydligt mildare miljö skapas. Detta kan bidra till att fler konstruktionstyper blir aktuella i svenska badhus. Exempel på detta visas i Tyskland där regler för rening av badvatten är betydligt hårdare än i Sverige.
Till exempel är stålkonstruktioner vanligare i Tyskland än i Sverige på grund av detta. Vid byggandet av en bassäng bör detaljlösningar bestämmas i så tidigt skede som möjligt. Ogenomtänkta lösningar som sker på arbetsplatsen är vanligt förekommande. Detta är en av de största anledningarna till problem med bassängkonstruktionen. Problem med genomföringar och anslutning till bassängdäck är ständigt återkommande i svenska bassänger. Det finns information om lösningar kring dessa problem. Till exempel kan nämnas vikten av att kombinera tätskikt på bassängdäck med bassängens membran för att få en tät anslutning.},
 author    = {Ljungfelt, Henrik and Svensson, Alexander},
 issn     = {0348-7911},
 keyword   = {vattenbehandling,vattentät betong,tätskikt,rostfritt stål,pH-justering,PVC-folie,membran,katodiskt skydd,kliknker,badhusklimat,bassängdäck,desinfektering,glasfiberarmerad plast},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {TVBM 5000-serien (examensarbeten)},
 title    = {Bassängkonstruktioner för offentliga inomhusbad : materialproblem och förslag till lösningar},
 year     = {2006},
}