Advanced

Att skapa kvalitativa tjänster - krav på chefer vid införande av Lean Healthcare

Tagesson, Åsa and Larsen, Helena (2010)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract
Abstract Title: Creating quality services – requirements for managers implementing Lean Healthcare. Institution: Department of Service Management, Lund University, Campus Helsingborg Course: Master of degree, spring 2010, SMT X07, 15 hp Authors: Helena Larsen & Åsa Tagesson Advisors: Katja Lindqvist & Jan E Persson Keywords: Lean Healthcare, Management, Leadership, Process Management, Change Management, Knowledge Management, Cross Boundary Leadership Problem: Healthcare Institutions have decided to implement the principles of lean to improve and change their business. There is a debate about the extent to which lean should be adapted to different businesses. Further there are several authors who believe that lean must be implemented in... (More)
Abstract Title: Creating quality services – requirements for managers implementing Lean Healthcare. Institution: Department of Service Management, Lund University, Campus Helsingborg Course: Master of degree, spring 2010, SMT X07, 15 hp Authors: Helena Larsen & Åsa Tagesson Advisors: Katja Lindqvist & Jan E Persson Keywords: Lean Healthcare, Management, Leadership, Process Management, Change Management, Knowledge Management, Cross Boundary Leadership Problem: Healthcare Institutions have decided to implement the principles of lean to improve and change their business. There is a debate about the extent to which lean should be adapted to different businesses. Further there are several authors who believe that lean must be implemented in full range for effect. In the public sector new management systems have emerged in recent decades and in many cases they have been influenced by management in the private sector. Several authors also argue that lean is a new approach to management and that Lean Management is different than traditional management. There is also a discussion about managers’ responsibility for the implementation of Lean Healthcare. Purpose: The general purpose is to examine managers’ work in the implementation of Lean Healthcare. More specifically we examine the requirements that a manager faces in the implementation of Lean Healthcare. Question: What are the requirements for managers implementing Lean Healthcare? Methodology: We chose to do a case study on a division of Skåne University Hospital that started implementing Lean Healthcare 2007. The method of our study consists of an observation, seven qualitative interviews and a questionnaire survey targeted at managers with different responsibility areas within the division. Results: We have reached the conclusion that managers have both extended and new requirements to relate to in the implementation and work with Lean Healthcare. The extended requirements are for example that the manager has to be more distinct with assignments, have to work more together and encourage employees who have managed to improve their work. The new requirements of a successful manager is for example to follow up on projects and leanwork, create routines that favor lean and exercise more leadership than management working in accordance with lean. Sammanfattning Titel: Att skapa kvalitativa tjänster – krav på chefer vid införandet av Lean Healthcare Institution: Institutionen för Service Management, Lunds Universitet, Campus Helsingborg. Kurs: Magisteruppsats, VT 2010, SMT X07, 15 hp Författare: Helena Larsen & Åsa Tagesson Handledare: Katja Lindqvist & Jan E Persson Nyckelbegrepp: Lean Healthcare, Management, Leadership, Process Management, Change Management, Knowledge Management, Gränsöverskridande ledarskap Problematik: Inom sjukvården har det blivit allt vanligare att implementera principerna för lean i arbetet med att utveckla och förändra verksamheten. Det finns en diskussion om i vilken utsträckning lean bör anpassas till olika verksamheter. Vidare menar flera författare att organisationer måste implementera lean fullt för att uppnå önskad effekt. Inom den offentliga sektorn har nya styrsystem växt fram under de senaste årtiondena och i många fall har de försökt att efterlikna managementkoncept från den privata sektorn. Författare menar att lean innebär en förändrad syn på beslutsfattande och en del menar att chefskap i samband med lean skiljer sig från traditionellt chefskap. Det finns även en diskussion kring vilket ansvar chefen har vid införandet av Lean Healthcare. Syfte: Det övergripande syftet är att undersöka chefens arbete i och med implementering av Lean Healthcare. Närmare vill vi undersöka vilka krav som en chef ställs inför vid införandet av Lean Healthcare. Frågeställning: Vilka krav ställs på chefer vid införande av Lean Healthcare? Studiens genomförande: Vi valde att göra en fallstudie på en division på Skånes Universitetssjukhus som arbetat med Lean Healthcare sedan 2007. Metoden för vår studie var en observation, sju kvalitativa intervjuer samt en enkätundersökning som riktade sig till chefer med olika ansvarområden inom divisionen. Studiens resultat: Vi har kommit fram till att chefen har såväl utökade som nya krav att förhålla sig till i och med implementeringen och arbetet med Lean Healthcare. De utökade kraven är exempelvis att det krävs att chefen är tydligare, kan samarbeta mer samt uppmuntra medarbetarna som lyckats förbättra verksamheten. De nya kraven en god chef måste arbeta med är exempelvis att följa upp projekt och arbete med lean, skapa rutiner som gynnar lean och utöva mer ledarskap än chefskap i arbetet med lean. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tagesson, Åsa and Larsen, Helena
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
knowledge management, change management, process management, leadership, lean healthcare, management, gränsöverskridande ledarskap
language
Swedish
id
1693456
date added to LUP
2010-10-19 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:14:28
@misc{1693456,
 abstract   = {Abstract Title: Creating quality services – requirements for managers implementing Lean Healthcare. Institution: Department of Service Management, Lund University, Campus Helsingborg Course: Master of degree, spring 2010, SMT X07, 15 hp Authors: Helena Larsen & Åsa Tagesson Advisors: Katja Lindqvist & Jan E Persson Keywords: Lean Healthcare, Management, Leadership, Process Management, Change Management, Knowledge Management, Cross Boundary Leadership Problem: Healthcare Institutions have decided to implement the principles of lean to improve and change their business. There is a debate about the extent to which lean should be adapted to different businesses. Further there are several authors who believe that lean must be implemented in full range for effect. In the public sector new management systems have emerged in recent decades and in many cases they have been influenced by management in the private sector. Several authors also argue that lean is a new approach to management and that Lean Management is different than traditional management. There is also a discussion about managers’ responsibility for the implementation of Lean Healthcare. Purpose: The general purpose is to examine managers’ work in the implementation of Lean Healthcare. More specifically we examine the requirements that a manager faces in the implementation of Lean Healthcare. Question: What are the requirements for managers implementing Lean Healthcare? Methodology: We chose to do a case study on a division of Skåne University Hospital that started implementing Lean Healthcare 2007. The method of our study consists of an observation, seven qualitative interviews and a questionnaire survey targeted at managers with different responsibility areas within the division. Results: We have reached the conclusion that managers have both extended and new requirements to relate to in the implementation and work with Lean Healthcare. The extended requirements are for example that the manager has to be more distinct with assignments, have to work more together and encourage employees who have managed to improve their work. The new requirements of a successful manager is for example to follow up on projects and leanwork, create routines that favor lean and exercise more leadership than management working in accordance with lean. Sammanfattning Titel: Att skapa kvalitativa tjänster – krav på chefer vid införandet av Lean Healthcare Institution: Institutionen för Service Management, Lunds Universitet, Campus Helsingborg. Kurs: Magisteruppsats, VT 2010, SMT X07, 15 hp Författare: Helena Larsen & Åsa Tagesson Handledare: Katja Lindqvist & Jan E Persson Nyckelbegrepp: Lean Healthcare, Management, Leadership, Process Management, Change Management, Knowledge Management, Gränsöverskridande ledarskap Problematik: Inom sjukvården har det blivit allt vanligare att implementera principerna för lean i arbetet med att utveckla och förändra verksamheten. Det finns en diskussion om i vilken utsträckning lean bör anpassas till olika verksamheter. Vidare menar flera författare att organisationer måste implementera lean fullt för att uppnå önskad effekt. Inom den offentliga sektorn har nya styrsystem växt fram under de senaste årtiondena och i många fall har de försökt att efterlikna managementkoncept från den privata sektorn. Författare menar att lean innebär en förändrad syn på beslutsfattande och en del menar att chefskap i samband med lean skiljer sig från traditionellt chefskap. Det finns även en diskussion kring vilket ansvar chefen har vid införandet av Lean Healthcare. Syfte: Det övergripande syftet är att undersöka chefens arbete i och med implementering av Lean Healthcare. Närmare vill vi undersöka vilka krav som en chef ställs inför vid införandet av Lean Healthcare. Frågeställning: Vilka krav ställs på chefer vid införande av Lean Healthcare? Studiens genomförande: Vi valde att göra en fallstudie på en division på Skånes Universitetssjukhus som arbetat med Lean Healthcare sedan 2007. Metoden för vår studie var en observation, sju kvalitativa intervjuer samt en enkätundersökning som riktade sig till chefer med olika ansvarområden inom divisionen. Studiens resultat: Vi har kommit fram till att chefen har såväl utökade som nya krav att förhålla sig till i och med implementeringen och arbetet med Lean Healthcare. De utökade kraven är exempelvis att det krävs att chefen är tydligare, kan samarbeta mer samt uppmuntra medarbetarna som lyckats förbättra verksamheten. De nya kraven en god chef måste arbeta med är exempelvis att följa upp projekt och arbete med lean, skapa rutiner som gynnar lean och utöva mer ledarskap än chefskap i arbetet med lean.},
 author    = {Tagesson, Åsa and Larsen, Helena},
 keyword   = {knowledge management,change management,process management,leadership,lean healthcare,management,gränsöverskridande ledarskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att skapa kvalitativa tjänster - krav på chefer vid införande av Lean Healthcare},
 year     = {2010},
}