Advanced

Kommer (att): en studie av användande eller strykning av det futurala hjälpverbet kommer

Wahlgren, Linda LU (2010) SVEK11 20082
Division of Swedish subjects, Danish, and Icelandic
Abstract (Swedish)
I denna uppsats undersöks användningen av det futurala hjälpverbet kommer. I undersökningen vill jag söka svar på om det med tiden har blivit vanligare att kommer skrivs utan infinitivmärke, och i så fall om struket infinitivmärke är vanligare förekommande i kombination med vissa ord än med andra. De tre källor, så kallade korpusar, jag har använt är från olika tider. Den första korpus som undersöks innehåller August Strindbergs romaner och skådespel vilka är från tidigt 1900-tal, den andra innehåller artiklar ur fem olika dagstidningar från 1965 medan den tredje och sista korpusen innehåller artiklar ur Göteborgs-Posten från 2004. Jag har gjort detta urval för att diakront undersöka om man kan se en tendens att det har blivit vanligare... (More)
I denna uppsats undersöks användningen av det futurala hjälpverbet kommer. I undersökningen vill jag söka svar på om det med tiden har blivit vanligare att kommer skrivs utan infinitivmärke, och i så fall om struket infinitivmärke är vanligare förekommande i kombination med vissa ord än med andra. De tre källor, så kallade korpusar, jag har använt är från olika tider. Den första korpus som undersöks innehåller August Strindbergs romaner och skådespel vilka är från tidigt 1900-tal, den andra innehåller artiklar ur fem olika dagstidningar från 1965 medan den tredje och sista korpusen innehåller artiklar ur Göteborgs-Posten från 2004. Jag har gjort detta urval för att diakront undersöka om man kan se en tendens att det har blivit vanligare att hjälpverbet kommer skrivs utan efterföljande infinitivmärke.
Resultatet visar att kommer i den senaste källan jag har undersökt, över lag är mer frekvent förekommande med struket infinitivmärke, men också att strykning av infinitivmärket i samma källa är mer frekvent förekommande vid talarattitydsadverbial, än vad fallet har visat sig vara i de övriga två korpusar som undersökts. Ett resultat som har framkommit är att utelämnat infinitivmärke, om ett modalt adverbial, negationsadverbial eller konjunktionellt adverbial finns mellan kommer och infinitivverbet, inte förekommer i den tidigaste undersökta korpusen, för att sedan bli vanligare i de övriga två korpusarna. Även sambandet mellan antalet ord mellan kommer och infinitivverbet och andelen utelämningar av infinitivmärket har undersökts för var och en av de tre korpusarna, men endast i den senast undersökta korpusen förekommer utelämning av infinitivmärket oavsett hur många ord som finns mellan kommer och infinitivverbet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wahlgren, Linda LU
supervisor
organization
course
SVEK11 20082
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
1699256
date added to LUP
2010-10-25 16:01:08
date last changed
2015-12-14 13:27:03
@misc{1699256,
 abstract   = {I denna uppsats undersöks användningen av det futurala hjälpverbet kommer. I undersökningen vill jag söka svar på om det med tiden har blivit vanligare att kommer skrivs utan infinitivmärke, och i så fall om struket infinitivmärke är vanligare förekommande i kombination med vissa ord än med andra. De tre källor, så kallade korpusar, jag har använt är från olika tider. Den första korpus som undersöks innehåller August Strindbergs romaner och skådespel vilka är från tidigt 1900-tal, den andra innehåller artiklar ur fem olika dagstidningar från 1965 medan den tredje och sista korpusen innehåller artiklar ur Göteborgs-Posten från 2004. Jag har gjort detta urval för att diakront undersöka om man kan se en tendens att det har blivit vanligare att hjälpverbet kommer skrivs utan efterföljande infinitivmärke.
	Resultatet visar att kommer i den senaste källan jag har undersökt, över lag är mer frekvent förekommande med struket infinitivmärke, men också att strykning av infinitivmärket i samma källa är mer frekvent förekommande vid talarattitydsadverbial, än vad fallet har visat sig vara i de övriga två korpusar som undersökts. Ett resultat som har framkommit är att utelämnat infinitivmärke, om ett modalt adverbial, negationsadverbial eller konjunktionellt adverbial finns mellan kommer och infinitivverbet, inte förekommer i den tidigaste undersökta korpusen, för att sedan bli vanligare i de övriga två korpusarna. Även sambandet mellan antalet ord mellan kommer och infinitivverbet och andelen utelämningar av infinitivmärket har undersökts för var och en av de tre korpusarna, men endast i den senast undersökta korpusen förekommer utelämning av infinitivmärket oavsett hur många ord som finns mellan kommer och infinitivverbet.},
 author    = {Wahlgren, Linda},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kommer (att): en studie av användande eller strykning av det futurala hjälpverbet kommer},
 year     = {2010},
}