Advanced

Diskrepansen mellan 40 a URL och 3 § LAU

Wirén, Mikael LU (2010) HARK13 20102
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Denna undersökning utreder den diskrepans som finns mellan 40 a § URL och
3 § 2 st LAU. De två paragraferna kan framkalla motsägelsefulla situationer för arbetsgivare och arbetstagare när både upphovsrätt och patenträtt kan ges ett datorprogram. Ämnet berör till stor del det immaterialrättsliga området, men ses utifrån ett arbetsrättsligt perspektiv. Denna typ av undersökning är intressant då de olika rättsområdena har olika syn på rätten till prestationer. Inom arbetsrätten är det naturligt att arbetsgivaren har rätten till det material en arbetstagaren producerar. Lika naturligt är det inom immaterialrätten att upphovsmannen får alla rättigheter till det han eller hon presterar. En konflikt kan därför uppstå när immaterialrättsligt... (More)
Denna undersökning utreder den diskrepans som finns mellan 40 a § URL och
3 § 2 st LAU. De två paragraferna kan framkalla motsägelsefulla situationer för arbetsgivare och arbetstagare när både upphovsrätt och patenträtt kan ges ett datorprogram. Ämnet berör till stor del det immaterialrättsliga området, men ses utifrån ett arbetsrättsligt perspektiv. Denna typ av undersökning är intressant då de olika rättsområdena har olika syn på rätten till prestationer. Inom arbetsrätten är det naturligt att arbetsgivaren har rätten till det material en arbetstagaren producerar. Lika naturligt är det inom immaterialrätten att upphovsmannen får alla rättigheter till det han eller hon presterar. En konflikt kan därför uppstå när immaterialrättsligt skyddat material tas fram av en anställd – vem tillhör rättigheterna då? Syftet med undersökning är att kritisk granska den diskrepans som finns mellan nämnda lagrum. Frågan är vad anledningen till den inneboende konflikten är och hur den kan elimineras. Intressant för undersökningen är också vilka konsekvenser diskrepansen medför i anställningsförhållanden. Problemet är sedan tidigare känt, men sparsamt kommenterad. Utredningen är därför behövlig, inte minst för framtida översyner av lagarna. I undersökningen görs en jämförelse mellan lagrummen, utifrån en tolkningen av deras innebörd, för att i slutändan behandla kommande rätt, de lege ferenda. Utredningens slutsats är att den specialregel som finns i 40 a § URL bör tas bort. Anledningen är att regeln är förlegad och innebär en orättvis reglering. Istället bör en kodifiering ske utav den så kallade tumregeln, där även datorprogram kan omfattas. (Less)
Abstract
This study investigates the discrepancy between 40 a § URL and 3 § 2 st LAU. The two sections can produce contradictory situations for employers and employees when both copyright and patent law can be given a computer program. The subject is mainly linked to intellectual property law, but is viewed from a labor law perspective. This type of study is interesting, because the different fields of law, have different ideas of who is the correct owner to someone's performances. Under labor law, it is natural that the employer has the right to the material that his workers produces. It is equally important in the intellectual property law, that the creator gets all rights to his or her performances. A conflict can arise when performances,... (More)
This study investigates the discrepancy between 40 a § URL and 3 § 2 st LAU. The two sections can produce contradictory situations for employers and employees when both copyright and patent law can be given a computer program. The subject is mainly linked to intellectual property law, but is viewed from a labor law perspective. This type of study is interesting, because the different fields of law, have different ideas of who is the correct owner to someone's performances. Under labor law, it is natural that the employer has the right to the material that his workers produces. It is equally important in the intellectual property law, that the creator gets all rights to his or her performances. A conflict can arise when performances, protected by IPR, is made by an employee - who is then be correct owner to the IPR rights? The purpose of this study is to critically examine the discrepancy between mentioned laws. The question is what the reason for the inherent conflict is and how it can be eliminated. The discrepancy is already known, but sparsely annotated. The investigation is therefore needed, particularly for future revisions of the laws. The study makes a comparison between the laws, based on an interpretation of their meaning, and discuss future law, de lege ferenda. The study concludes that the special rule contained in § 40 a URL should be removed. The reason is that the rule is outdated and create an unfair settlement. Instead, the so-called tumregeln should be consolidated in URL, where computer programs also can be covered. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wirén, Mikael LU
supervisor
organization
alternative title
En utredning om rätten till arbetstagarens datorprogram
course
HARK13 20102
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Arbetstagarens uppfinningar, Datorprogram, Tumregeln, 40 a § URL, 3 § LAU
language
Swedish
id
1711780
date added to LUP
2010-11-15 16:09:38
date last changed
2010-11-15 16:09:38
@misc{1711780,
 abstract   = {This study investigates the discrepancy between 40 a § URL and 3 § 2 st LAU. The two sections can produce contradictory situations for employers and employees when both copyright and patent law can be given a computer program. The subject is mainly linked to intellectual property law, but is viewed from a labor law perspective. This type of study is interesting, because the different fields of law, have different ideas of who is the correct owner to someone's performances. Under labor law, it is natural that the employer has the right to the material that his workers produces. It is equally important in the intellectual property law, that the creator gets all rights to his or her performances. A conflict can arise when performances, protected by IPR, is made by an employee - who is then be correct owner to the IPR rights? The purpose of this study is to critically examine the discrepancy between mentioned laws. The question is what the reason for the inherent conflict is and how it can be eliminated. The discrepancy is already known, but sparsely annotated. The investigation is therefore needed, particularly for future revisions of the laws. The study makes a comparison between the laws, based on an interpretation of their meaning, and discuss future law, de lege ferenda. The study concludes that the special rule contained in § 40 a URL should be removed. The reason is that the rule is outdated and create an unfair settlement. Instead, the so-called tumregeln should be consolidated in URL, where computer programs also can be covered.},
 author    = {Wirén, Mikael},
 keyword   = {Arbetstagarens uppfinningar,Datorprogram,Tumregeln,40 a § URL,3 § LAU},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Diskrepansen mellan 40 a URL och 3 § LAU},
 year     = {2010},
}