Advanced

Möjligheter med RFID inom byggbranschen - Nyckelpunkter för en implementering inom materialhanteringsprocessen

Nowikowski, Lukas and Kranjcec, Helena (2010) MTT820
Engineering Logistics
Abstract (Swedish)
Syfte:<br> Syftet med detta examensarbete är att undersöka möjligheterna
att implementera en RFID-baserad teknologi i byggbranschens
godsmottagningsskede. Syftet är även att utföra observationer i
samband med tidsstudier för att ta reda på om en RFIDimplementering
är tillräcklig under godsmottagningsskedet,
eller om det krävs en implementering i en hel supply chain.<br>
Problemställning:<br> På vilket sätt kan godsmottagningsskedet förbättras? Är det
möjligt och är det då lönsamt med en implementering av RFID
under godsmottagningsskedet? Finns det någon tidsmässig
skillnad i samband med en godsmottagning med och utan
RFID? Vem eller vilka aktörer behöver vara delaktiga för att
RFID ska fungera framgångsrikt? Vilka... (More)
Syfte:<br> Syftet med detta examensarbete är att undersöka möjligheterna
att implementera en RFID-baserad teknologi i byggbranschens
godsmottagningsskede. Syftet är även att utföra observationer i
samband med tidsstudier för att ta reda på om en RFIDimplementering
är tillräcklig under godsmottagningsskedet,
eller om det krävs en implementering i en hel supply chain.<br>
Problemställning:<br> På vilket sätt kan godsmottagningsskedet förbättras? Är det
möjligt och är det då lönsamt med en implementering av RFID
under godsmottagningsskedet? Finns det någon tidsmässig
skillnad i samband med en godsmottagning med och utan
RFID? Vem eller vilka aktörer behöver vara delaktiga för att
RFID ska fungera framgångsrikt? Vilka förbättringsmöjligheter
kan en RFID-baserad teknologi införa under
godsmottagningsskedet samt i en byggrelaterad supply chain?
Hur kan en byggrelaterad RFID implementerad supply chain se
ut? Finns det skillnader i materialanskaffningsprocessen med
och utan RFID?<br>
Metod:<br> Hermeneutiken har satt en stark prägel på vårt examensarbete
då den utgår ifrån tolkningslära. Vi kommer att tolka, studera
och få förståelse för vårt ämne. Inledningsvis kommer vårt
examensarbete att präglas utav kvalitativa studier som sedan
kommer att övergå till kvantitativa. Den utforskande delen
kommer att påbörjas i tidigt skede för att inhämta så mycket
information om vårt ämne som möjligt. Avslutningsvis
kommer vi att avrunda med den normativa studien för att ge
förslag på åtgärd.<br>
Slutsatser:<br> För att en implementering av en RFID-baserad teknologi ska
vara lönsam och genomförbar krävs det att man implementerar
RFID i en hel supply chain. Vi har valt att kalla det för en
RFID-baserad supply chain, Rsc.
För att uppnå framgång med tekniken och en Rsc krävs det att
man redan i början av ett projekt skapar en ledningsgrupp som
är ansvarig för att upprätta en Rsc. Vi anser att det är
byggentreprenören som ska vara ledande och drivande i att
införa en Rsc. Byggentreprenören ska även initiera och ansvara
för att en ledningsgrupp skapas och att relationerna mellan
aktörerna definieras.<br>
Nyckelpunkterna för att uppnå en RFID-baserad supply chain
är:<br>
o Skapa en ledningsgrupp som är ansvariga för
upprättandet av en Rsc<br>
o Definiera och strukturera relationerna och
ansvarsområden mellan alla aktörer<br>
o Upprätta och implementera ett RFID-system (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nowikowski, Lukas and Kranjcec, Helena
supervisor
organization
course
MTT820
year
type
M1 - University Diploma
subject
keywords
elektroniskt informationsutbyte, relationer, materialanskaffningsprocessen, flödesprocesser, godsmottagningsskede, supply chain, RFID, kommunikation, realtid.
language
Swedish
additional info
ISRN LUTMDN/TMTP--5704--SE
id
1714880
date added to LUP
2010-11-09 15:43:57
date last changed
2010-11-09 15:43:57
@misc{1714880,
 abstract   = {Syfte:<br> Syftet med detta examensarbete är att undersöka möjligheterna
att implementera en RFID-baserad teknologi i byggbranschens
godsmottagningsskede. Syftet är även att utföra observationer i
samband med tidsstudier för att ta reda på om en RFIDimplementering
är tillräcklig under godsmottagningsskedet,
eller om det krävs en implementering i en hel supply chain.<br>
Problemställning:<br> På vilket sätt kan godsmottagningsskedet förbättras? Är det
möjligt och är det då lönsamt med en implementering av RFID
under godsmottagningsskedet? Finns det någon tidsmässig
skillnad i samband med en godsmottagning med och utan
RFID? Vem eller vilka aktörer behöver vara delaktiga för att
RFID ska fungera framgångsrikt? Vilka förbättringsmöjligheter
kan en RFID-baserad teknologi införa under
godsmottagningsskedet samt i en byggrelaterad supply chain?
Hur kan en byggrelaterad RFID implementerad supply chain se
ut? Finns det skillnader i materialanskaffningsprocessen med
och utan RFID?<br>
Metod:<br> Hermeneutiken har satt en stark prägel på vårt examensarbete
då den utgår ifrån tolkningslära. Vi kommer att tolka, studera
och få förståelse för vårt ämne. Inledningsvis kommer vårt
examensarbete att präglas utav kvalitativa studier som sedan
kommer att övergå till kvantitativa. Den utforskande delen
kommer att påbörjas i tidigt skede för att inhämta så mycket
information om vårt ämne som möjligt. Avslutningsvis
kommer vi att avrunda med den normativa studien för att ge
förslag på åtgärd.<br>
Slutsatser:<br> För att en implementering av en RFID-baserad teknologi ska
vara lönsam och genomförbar krävs det att man implementerar
RFID i en hel supply chain. Vi har valt att kalla det för en
RFID-baserad supply chain, Rsc.
För att uppnå framgång med tekniken och en Rsc krävs det att
man redan i början av ett projekt skapar en ledningsgrupp som
är ansvarig för att upprätta en Rsc. Vi anser att det är
byggentreprenören som ska vara ledande och drivande i att
införa en Rsc. Byggentreprenören ska även initiera och ansvara
för att en ledningsgrupp skapas och att relationerna mellan
aktörerna definieras.<br>
Nyckelpunkterna för att uppnå en RFID-baserad supply chain
är:<br>
o Skapa en ledningsgrupp som är ansvariga för
upprättandet av en Rsc<br>
o Definiera och strukturera relationerna och
ansvarsområden mellan alla aktörer<br>
o Upprätta och implementera ett RFID-system},
 author    = {Nowikowski, Lukas and Kranjcec, Helena},
 keyword   = {elektroniskt
informationsutbyte,relationer,materialanskaffningsprocessen,flödesprocesser,godsmottagningsskede,supply chain,RFID,kommunikation,realtid.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Möjligheter med RFID inom byggbranschen - Nyckelpunkter för en implementering inom materialhanteringsprocessen},
 year     = {2010},
}